MČ Praha 6 nabízí možnosti řešení dopravní situace po otevření tunelu Blanka

Starosta MČ Praha 6 Ondřej Kolář ve středu 25. listopadu 2015 na magistrátu hl. m. Prahy u náměstka primátorky Petra Dolínka prezentoval návrhy řešení některých dopravních problémů na území městské části po otevření tunelového komplexu Blanka. V rámci slíbených rychlých, levných a efektivních řešení by se změny měly dotknout výjezdu z tunelu Blanka do ulice Pod Královkou, projektu „zelená Malovanka“ a stanice metra Nádraží Veleslavín.

Hlavní foto

Zelená Malovanka

Zelená Malovanka se po otevření Blanky stala přetíženým dopravním uzlem, který výrazně zasahuje do životního prostředí navazujícího obytného území. Hned v prvních dnech křižovatka vykázala řadu nedostatků, která vyžadují okamžitá řešení. MČ Praha 6 proto navrhuje možnost levého odbočení, při výjezdu do území Břevnova, které náměstek Dolínek akceptoval, jako velmi výhodné a podstoupil k řešení. Také další požadavek na hledání možnosti maximálního zakrytí křižovatky uspěl a největší otvor pod bytovými domy tak bude moct být uzavřen. Město začne hledat způsob nejvýhodnějšího provedení.

 

Nádraží Veleslavín

S některými nedostatky se potýká také nově otevřená prodloužená trasa metra, konkrétně stanice Nádraží Veleslavín. Slibované řešení výstavby pásového dopravníku, které navrhoval náměstek primátorky, je podle našich informací z technických důvodů prozatím v nedohlednu. MČ Praha 6 bude ale žádat Dopravní podnik, aby alespoň viditelně vyznačil vodorovný orientační pás, který bude cestující vizuálně upozorňovat na možnost povrchového přístupu k výtahu. Ten je sice situován nevhodně až za prostorem komunikace Veleslavínská, jeho využívání je ale pro komfort cestujících velmi žádoucí. Toto opatření může nepochybně a rychle přispět ke zlepšení stávající nevyhovující situace.

 

Všem občanům pak vedení radnice děkuje za konstruktivní příspěvky do proběhlé debaty o dopravních problémech v dopravě po otevření tunelového komplexu Blanka. Vašimi konkrétními návrhy na komplexní zlepšení dopravní situace se zabýváme v úzké součinnosti s hl. m. Prahou a dalšími institucemi souvisejícími s městskou infrastrukturou. Řešení a možná opatření zároveň konzultujeme i s dopravními experty z Inženýrské akademie České republiky, která je nám nezávislým poradcem při rozhodování. O veškerých provedených změnách vás budeme i nadále průběžně informovat prostřednictvím informačních kanálů radnice Prahy 6.