Letní měsíce přináší vždy vyšší riziko úrazovosti

Projekt o první pomoci, na kterém Praha 6 spolupracuje s mediky, je relativně mladý. Důkazem, že i děti školního věku mohou velmi odborně podat potřebnou první pomoc, svědčí letošní oceňování nejlepších žáků ze základních škol v Praze 6.

Hlavní foto

Letní měsíce přináší vždy vyšší riziko úrazovosti. Děti tráví více volného času doma, v přírodě či v ulicích měst bez dohledu dospělých, věnují se celé řadě sportů, více cestují dopravními prostředky apod.

„Riziko zranění jsme se pomocí různých bezpečnostních kampaní snažili snížit na minimum poučením dětí o možných rizicích a jejich prevencí. I tak se však úrazy ne vyhýbají dospělým ani dětem. A protože platí, že vždy je lepší dát nějakou pomoc nežli žádnou, podpořili jsme téměř padesátitisícovým grantem školení lektorů, kteří následně na našich základních školách své znalosti v poskytování první pomoci předávali dětem. Důraz klademe na správnost výuky, proto jsou naši lektoři proškoleni Vzdělávacím centrem pražské záchranky,“ řekl starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.

Projekt o první pomoci, na kterém Praha 6 spolupracuje s mediky, je relativně mladý. „Ale jako důkaz, že i děti školního věku mohou velmi odborně podat potřebnou první pomoc, svědčí i letošní oceňování nejlepších žáků ze základních škol v Praze 6. Mezi oceněnými byla i mladá slečna, která se ocitla v situaci, při které by si mnozí nevěděli rady. Byla svědkem kolapsu seniorky na ulici a její reakce a první pomoc byla i podle svědectví přivolaných záchranářů velmi profesionální,“ dodal Chalupa.

Staň se fanouškem projektu První pomoci ZDE

Důvodem vyšší úrazovosti je to, že děti tráví více volného času doma, v přírodě či v ulicích měst bez dohledu dospělých, věnují se celé řadě sportovních aktivit, více cestují dopravními prostředky apod.

Riziko zranění můžete snížit na minimum poučením dětí o možných rizicích spojených s konkrétní aktivitou (jízdou na kole, skokem do vody), vybavením ochrannými pomůckami (přilby, chrániče), případně zajištěním dohledu dospělou osobou. Ke snížení rizika úrazu přispívá i vytvoření bezpečného prostředí, ve kterém se dítě pohybuje.

Pokud i přes všechna opatření ke zranění dojde, může často rozhodovat včasná a správná první pomoc. První pomoc je proto velmi důležitá. Určitě každý by měl vědět základy první pomoci. Nikdy nevíte, kdy ji budete potřebovat. Může to být jak doma u někoho z rodiny, tak někde mimo domov, třeba u autonehody apod. Mnoho lidí už zbytečně zemřelo jen kvůli nepodané první pomoci.

Je vhodné seznámit se základními úkony, jako je masáž srdce, umělé dýchání, stabilizovaná poloha atd. Opravdu se to někdy může hodit.

Je vhodné mít na paměti, že vždy je lepší dát nějakou pomoc, než žádnou. I když nevíte co máte dělat a jak pomoci. Něco udělejte. Později by jste si to mohli vyčítat, ale to už bude pozdě. Můžete zavolat na záchranou službu a tam vám určitě rádi poradí. Nebo si jen přečtěte o první pomoci a nějak to určitě dáte dohromady.

Portál praha6.cz vám ZDE představuje interaktivní příručku první pomoci. Čas strávený surfováním v této příručce rozhodně není ztraceným časem! Uvidíte!

PRVNÍ POMOC
• Vždy voláme číslo 155
• Hlavní co musíte říct je místo kde se nacházíte, a co se stalo postiženému

Na závěr pokus uvést na pravou míru mýty, které se o první pomoci šíří.

• Pokud podáváte první pomoc a to v dobré víře nemůžete být nijak stíháni. Nikým!

• Jako laik nemáte žádnou povinnost podat první pomoc postiženému. Ze zákona musíte pouze zavolat záchrannou službu. Vše ostatní jen z vaší dobré vůle.

• Pokud by jste se tedy dotyčnému snažili pomoct a ten by stejně zemřel. Nebojte se prosím, že by jste mohli být nějak stíháni.

• Udělali jste vše proto, aby jste dotyčného zachránili. Proto nemůžete být nijak stíháni.

• Zákon mluví jasně. Vy jste se pokusili dotyčnému pomoct a udělali pro to všechno.

• To samé platí, i kdyby jste při špatné manipulaci postiženého "zabili". Nemůžete být z ničeho obviněni! (Něco jiného je pokud se tak stane u profesionálního záchranáře).

• Alespoň jste se pokusili ho zachránit. Nebojte se proto poskytnout první pomoc. Vám o nic nejde. Jen můžete někomu zachránit život a to za to přeci stojí, ne?

• Proto vždy něco udělejte. Jedno, že nevíte co. Ale udělejte něco (na dispečeru vás bude kvalifikovaný odborník přesně navigovat co máte dělat).

• Ať si nemusíte do konce života vyčítat, že kdyby jste jen něco málo udělali, mohli jste ho zachránit.

Portál praha6.cz doufá, že se nikdo nebude muset setkat se situací, kdy bude muset poskytovat první pomoc. Pokud se ale tak stane, přeje všem záchranářům-amatérům hodně štěstí s co nejšťastnějším koncem!!

...a ještě trochu statistiky

Nejčastější úrazy

Mezi nejčastější úrazy patří zlomeniny zápěstí, lokte, hlezna a klíční kosti, dále poranění hlavy a mozku. Zlomeniny jsou nejčastěji způsobeny pádem z kola, stromů, střech a pádem při jízdě na kolečkových bruslích. V letním období jsou dále evidovány případy tonutí, popálenin, poranění hrudníku a břicha při dopravních nehodách. I když se téměř polovina úrazů stane v domácnosti, dochází v období letních prázdnin k úrazům především při sportu, při pobytu v přírodě a při dopravních nehodách.

 Jak snížit následky úrazů při sportu?

Při každém sportu může dojít ke zranění. Úraz může být způsoben buď přeceněním vlastních sil, nebo podceněním možných rizik. Vždy zvažte, jaká zranění při dané sportovní aktivitě hrozí a jak nejlépe případnému úrazu předejít. Při pobytu u vody hrozí například nebezpečí utonutí. Při jízdě na rekreační lodi, nafukovacím člunu či lehátku vybavte neplavce plovacími vestami. Pokud plánujete jízdu na raftu, jsou vesty a ochranné helmy nezbytnou výbavou celé posádky. K těžkým úrazům může dojít i při skákání do vody. Tragické následky mají především skoky do neznámých vod. Při jízdě na kole používejte cyklistické přilby případně chrániče loktů. Při jízdě na kolečkových bruslích či skateboardu patří do nezbytné výbavy kromě přilby i chrániče zápěstí, loktů a rukavice.

Úrazy při pobytu v přírodě

K velmi závažným zraněním dochází při pádu ze stromů, skal, střech apod. Nejlepší prevencí je vyhýbat se uvedeným místům a varovat děti před možným nebezpečím. Pokud mají děti zálibu ve slézání skal, vybavte sebe i dítě minimálně přilbou a speciální horolezeckou obuví. Pozornost věnujte i dostatečnému jištění lany. Nemáte-li se slézáním skal zkušenosti a nejste doprovázeni profesionálem, do slaňování se nepouštějte.

Bez autosedačky nevyjíždějte

Čeští řidiči stále podceňují nebezpečí zranění dítěte, které není ve vozidle připoutáno v bezpečnostní sedačce. Autosedačky používejte i při velmi krátkých cestách. Nebezpečné je jak připoutání malého dítěte běžnými bezpečnostními pásy, tak i jeho posazení na klín dospělého. I při nárazu v rychlosti pod 50 km v hodině dítě neudržíte.