Kvůli sněhové situaci se letos už podruhé sešel krizový štáb

Na radnici Prahy 6 se včera ráno sešel opět krizový štáb. Rozhodl mimo jiné o zlepšení průchodnosti chodníků a přechodů pro chodce, které neuklízí Technická správa komunikací.

Hlavní foto

Zástupce starosty Jan Záruba zahájil zasedání a informoval přítomné o současné sněhové situaci v ulicích Prahy 6. V minulém týdnu byl odvezen z okrajových lokalit (Petřiny, Dědina, Ruzyně, Červený vrch) nahromaděný sníh a tím byly využity uvolněné prostředky z rozpočtové rezervy ve výši cca 1 milionu Kč. V rozpočtu na rok 2010 jsou prostředky ještě na 7 sněhových dnů.

Vozovky I. třídy TSK průběžně uklízí, průjezdnost je dobrá, vozovky II. a III. třídy jsou uklízeny TSK občasně a sjízdné jsou s obtížemi. Nezařazené komunikace nejsou uklízeny vůbec, průjezd je zde velmi obtížný nebo nemožný. Informační letáčky s odpovědností úklidu sněhu byly vytisknuty v počtu 2 000 ks a budou distribuovány.

Na chodnících v některých lokalitách již tolik sněhu, že jej brigádníci nemají kam odklízet. Co se týká strojového čištění chodníků zazněly obavy, že v případě dalšího sněžení a neodklizení stávajícího nahromaděného sněhu již nebude možné techniku použít. Proto musí brigádníci nahromaděný sníh z chodníků odklízet i na vzdálenější volné plochy, nelze jej jen nahrnout na okraje chodníků a do vozovek.

Zástupci hasičů i záchranky sdělili, že jejich vozidla dosud neměla problém s průjezdem vozovkami Prahy 6. Hasiči stále na výzvu občanů provádí bezpečné shazování sněhu a ledu z převisů střech a to zejména nad vchody, kde je zvýšené riziko ohrožení zdraví chodců.

Ředitelka pečovatelské služby sdělila, že zavážení obědů a poskytování služeb seniorům funguje bez omezení.

Strážníci městské policie nadále vykonávají zvýšený dohled na přechodech u škol a exponovaných místech a zabezpečují páskami místa s nebezpečnými převisy sněhu a ledu.

Příslušníci Policie ČR vykonávají spolu se strážníky dohled na přechodech.

Závěr jednání Krizového štábu Prahy 6:
- štáb nepovažuje současný stav za krizový, na většině území není nutné odvážet nahromaděný sníh
- cílem je průchodnost chodníků a přechodů pro chodce tak, aby byl možný bezpečný pohyb občanů i na komunikacích, které nejsou zařazeny do úklidu TSK
- utné je zabezpečit přístup k MHD, obchodům a obchodním centrům i o víkendech
- dohled strážníků MP posílí PČRsituace bude nadále monitorována, dle aktuálního stavu budou přijata opatření

Starosta krizovému štábu uložil: připravit seznam komunikací, které jtřeba vzhledem k zajištění přístupu složek Integrovaného záchranného systému
PČR posílí MP při zajišťování bezpečnosti chodců před hřbitovy, obchody, obchodními centry i o víkendech a mezi svátky
- znovu prověřit funkčnost elektronického tísňového volání seniorů a zajistit jejich informovanost o sněhové situaci včetně doporučení, aby vycházeli jen v nejnutnějších případech a využívali nabídky služeb (př. nákupy)důrazně upozornit školy na nutnost sledování výše sněhové pokrývky a k následně přijmout opatření s cílem zamezit ohrožení zdraví a života padajícím sněhem. zajistit prostřednictvím správcovských firem kontrolu množství sněhu na střechách domů v majetku MČ Praha 6
- navýšit počet pracovníků na informačních telefonních linkách

Související články