Kvalitu ovzduší na šestce monitorují čidla

Některé z lokalit Prahy 6 trpí během zimních měsíců zhoršenou kvalitou vzduchu způsobenou lokálními topeništi a vlivem inverzí. Jaké skutečné hodnoty mají koncentrace prachových částic, bude Praha 6 zjišťovat během letošní zimy, a to díky projektu financovanému z Norských fondů.

Hlavní foto

Celkem je na šestce ve spolupráci s firmou ENVItech instalováno deset senzorických stanic kvality ovzduší a tři meteorologické stanice schopné sbírat a analyzovat data o stavu ovzduší. Jedna ze stanic je umístěna také mimo zastavěnou část a data z ní budou sloužit jako srovnávací. Díky těmto údajům získá radnice podklady pro další opatření a možnosti nápravy. Data ze stanic budou veřejně přístupná na stránkách mereniovzdusi.cz/praha-6.

Projekt si klade za cíl pomocí senzorické sítě prachoměrných a meteorologických jednotek zmapovat koncentrace aerosolových částic frakcí PM10, PM2.5 a PM1 a v průběhu topné sezóny 2023/2024 a ty porovnat. Smyslem projektu bude následná osvěta a edukace obyvatel. Získaná data a jejich správná analýza a interpretace mohou lidem ukázat a vysvětlit, jak málo někdy stačí, aby právě z jejich, nebo sousedova komínu nevycházel zapáchající nažloutlý kouř.

 Jak měření probíhá?

Měřeny jsou koncentrace aerosolových částic frakcí PM10, PM2.5 a PM1, a to v průběhu topné sezóny 2023/2024. Měření bude oficiálně ukončeno 31. března 2024.

Monitoring kvality ovzduší v Praze 6 vzniká na základě Výzvy č. SGS-2 „Svalbard“ vyhlášené Státním fondem životního prostředí, zprostředkovatelem Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ financovaného z Norských fondů 2014-2021. Hlavním řešitelem je společnost ENVItech Bohemia s.r.o.

Veřejnost se současně může zapojit do projektu svými zkušenostmi vyplněním dotazniku ZDE

Více informací o projektu naleznete na https://www.mereniovzdusi.cz/praha-6

Související články