Konec nákupů alkoholu a cigaret za sociální dávky

Praha 6 se zapojí do pilotního projektu „Poukázky v nouzi“. Ten počítá s tím, že namísto peněžních prostředků budou občané dostávat poukázky na nákup základních potravin a hygienických potřeb.
Hlavní foto

Tuto možnost připouští zákon o pomoci v hmotné nouzi (§ 43, odst. 4), který je jedním ze dvou nových zákonů v sociální oblasti. Pilotní projekt našel podporu u zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí i Magistrátu hl.m.Prahy. Účastnit se ho chtějí městské části Praha 2, Praha 6 a Praha 12 a potrvá od konce března do prosince 2007.

“Výhodou poukázkových systémů je přehledný způsob rozdělování sociální podpory potřebným osobám. Poukázky zajistí správné a cílené užití peněz a tím omezí i jejich případné zneužití,“ vysvětlil starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.

Díky poukázkovým systémům dochází ke snížení zájmu o čerpání sociální podpory u žadatelů předem rozhodnutých zneužít finanční prostředky za účelem nakoupit např. alkohol nebo tabákové výrobky. Dále jsou na základě přehledů využívání poukázek vráceny pověřeným úřadům finanční prostředky za vydané, ale nevyužité poukázky.
“Poukázkový systém je dnes již běžný v některých zemích Evropské unie. Velmi propracovaný ho mají také v americkém městě Chicago,“ doplnil starosta Chalupa.

Provozovatel poukázkových systémů zajistí produkci a dodání a proplácení poukázek Ticket Service zabezpečených proti zfalšování a vytvoření partnerské sítě provozoven přijímajících poukázky.

V Praze 6 byl od začátku roku vyplacen příspěvek 132 občanům na živobytí ve výši 554 711 Kč a 49 občanům doplatek na bydlení v celkové výši 77 613 Kč. Bohužel se však začínají objevovat problémy se společensky nepřizpůsobivými občany, kteří stále častěji verbálně napadají sociální pracovnice, v horších případech jim vyhrožují i jejich likvidací. Téměř pravidelně v úřední dny musí u takovýchto klientů zasahovat městská, někdy i státní policie. Z tohoto důvodu radnice Prahy 6 přijala následující přísnější bezpečnostní opatření:

- mimo úřední dny (tj. mimo pondělí a středu) si pro žadatele sociální dávky musí dojít sociální pracovnice na recepci úřadu
- každý zaměstnanec sociálního odboru bude mít na svém stole „bezpečnostní tlačítko“, které po zmáčknutí avizuje potíže u bezpečnostní služby úřadu

Druhým zákonem, který zásadně změnil systém vyplácení sociálních dávek, je zákon o sociálních službách. Na jeho základě začala radnice nově vyplácet příspěvek na péči. V současné době je v Praze 6 již přiznaných 1578 těchto příspěvků a za první tři měsíce radnice vyplatila 16,6 mil. Kč. V řízení je dalších 1253 příspěvků.

Popis poukázky (viz. obrázek - vzor)
 • univerzální poukázka pro nákup základních životních potřeb (potraviny, potřeby osobní hygieny, oděvy, obuv)
• název poukázky – Ticket Service
• ochranné prvky na poukázce
• nominální hodnoty poukázek pro pilot –20 Kč, 50 Kč, 100 Kč