Komunikujte s úřadem ukrajinsky

Městská část Praha 6 zpřístupnila telefonní linky svého úřadu ukrajinským občanům. Ti mohou zavolat na úřad a prostřednictvím připojeného tlumočníka konzultovat v ukrajinštině potřebné záležitosti. Praha 6 službu zprovoznila ve spolupráci se společností Transkript Online.

Hlavní foto

Služba umožní ukrajinským občanům, aby zdarma telefonicky komunikovali s úřadem ve svém mateřském jazyce. Hovor lze uskutečnit skrze webový portál www.volaniproukrajince.cz. V rámci služby se k hovoru připojí překladatel, který ovládá ukrajinský i český jazyk a telefonickou komunikaci bude průběžně tlumočit. Jedná se tedy o spojení tří stran: 1. volající klient bez znalosti českého jazyka (občan Ukrajiny), 2. překladatel se znalostí českého a ukrajinského jazyka, 3. volaná strana (úřad). Po skončení hovoru klient obdrží krátký souhrnný zápis klíčových informací v textové podobě v ukrajinském jazyce.

Kontakty na Úřad městské části Praha 6 a úřední hodiny najdete zde.

--------------

Спілкуйтеся з адміністрацією українською

Міський округ Прага 6 зробив доступними для громадян України телефонні лінії свого офісу. Вони можуть зателефонувати в офіс і отримати консультації з необхідних питань українською мовою через залученого перекладача. Прага 6 запустила сервіс у співпраці з Transkript Online.

Послуга дозволить громадянам України безкоштовно спілкуватися з представниками адміністрації округу рідною мовою. Зателефонувати можна через веб-портал www.volaniproukrajince.cz. У рамках послуги до розмови приєднається перекладач, який володіє українською і чеською мовами, та буде постійно перекладати телефонне спілкування. Таким чином, це поєднання трьох сторін: 1 – клієнт, що дзвонить без знання чеської мови (громадянин України), 2 – перекладач зі знанням чеської та української мов, 3 –  контакт в адміністрації, якому дзвонять. Після дзвінка клієнт отримає короткий запис ключової інформації в текстовому вигляді українською мовою.

Контакти районного офісу Праги 6 та графік роботи можна знайти тут.