Jaká by měla být budoucnost ulice Na Pískách?

Do 30. dubna mají obyvatelé Prahy 6 možnost zapojit se do online dotazníkového šetření zaměřeného na ulici Na Pískách na Hanspaulce. Jedná se o významnou místní komunikaci, která mimo jiné zajišťuje dopravní obslužnost oblastí Beránka, Pernikářka, Mydlářka, sídliště Baba a samotné Hanspaulky.

Hlavní foto

Připravovaná studie má za úkol navrhnout a posoudit možné dlouhodobé změny v rámci řešení uličního prostoru. V listopadu a prosinci roku 2020 byla zpracována část studie, kdy bylo provedeno geodetické zaměření uličního prostoru, byla provedena analýza stávajícího stavu (vedení technické infrastruktury, řešení a stav komunikací pro pěší a zpomalovací prvky, zelené plochy a parkování, odvodnění, městský mobiliář).
V rámci návrhové části možných změn nyní městská část žádá obyvatele o spolupráci při stanovení aktuálních problémů a námětů na změny. Jde například o problematiku parkování (mnohdy živelného na zelených pásech či chodnících), zón placeného stání, bezpečnost chodců, ale také stavu zeleně a její ochrany. Připomínky se mohou týkat i navazujících ulic, které s ulicí Na Pískách zdánlivě nemusí souviset.
„Nejde o klasický veřejný prostor, protože jsme zde vázáni normami a zákony, ale zajímá nás například, jestli lidé upřednostňují spíše volný prostor nebo jsou ochotni ustoupit parkovacím místům, abychom mohli jasně vymezit prostor mezi živelným parkováním na chodníku a prostorem chodců. Zajímá nás také, jak jsou spokojeni například s rozmístěním zastávek a podobně,“ říká místostarosta pro dopravu Jiří Lála a dodává: „V rámci rekonstrukce bychom rádi provedli i přípravu pro návrat trolejbusů na tuto trasu.“
Území bylo formováno ve 20. – 30. letech 20. století. V letech 1926–27 byla provedena výstavba kanalizace, vodovodu a komunikací. V letech 1927–1932 pak by zastavěno celé území od Pernikářky kolem zámečku Hanspaulka až ke kostelu svatého Matěje. V 50. letech 20. století byly zastavěny prostory ohraničené ulicemi Sušická, Na Pískách a Na Viničných horách dvoupatrovými domy ve stylu socialistického realismu, v 80. letech doplněné střešními vestavbami. V parterech budov se historicky nachází obchody, restaurace, cukrárny a další provozovny.

Online dotazník najdete ZDE