Informační den pro MSP o duševním vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví ČR pořádá Informační den Duševní vlastnictví v malých a středních podnicích. V úterý 26. 11. 2019 od 9.00 do 14.00 hodin v budově Úřadu, Antonína Čermáka 2a, Praha 6.

Hlavní foto

Víte, že duševní vlastnictví tvoří podstatnou část hodnoty Vaší firmy? (až 80 %)

Je velmi pravděpodné, že Váš podnik využívá a vytváří duševní vlastnictví, vždyť každá firma má svůj obchodní název nebo značku a měla by zvážit její ochranu. Nebo vyrábí produkt, jehož design je originální a měl by být chráněn průmyslovým vzorem. Nebo vlastní informace, které je potřeba ochránit. Nebo dokonce vytvořila nové inovativní postupy, či řešení.

Važte si svých nápadů! Ochraňte si je!

Tento seminář je organizovaný ÚPV ČR ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR.