Informační centrum navede turisty k památkám

První turistické Informační centrum v Praze 6, umístěné v přízemí Skleněného paláce na nám. Svobody, je již otevřeno. Zkušební provoz byl zahájen 1. srpna.
Hlavní foto

Infocentrum svoje služby zaměřuje nejen na domácí a zahraniční turisty, ale i na obyvatele Prahy 6. Jde zároveň o první projekt partnerství veřejného a soukromého sektoru. Provozovatelem obecního turistického centra je totiž soukromý subjekt, firma Around Prague s.r.o. Radnice jí vybrala ve výběrovém řízení.

„Turistická informační centra jsou důležitým článkem praktické propagace městské části, města nebo regionu. Jejich úkolem je především poskytnout návštěvníkovi všechny důležité informace a navázat s ním lidsky přívětivý kontakt, aby byl při pobytu spokojen, aby se do regionu i opakovaně vracel,“ hodnotí smysl infocentra starosta Tomáš Chalupa a dodává: „Rozvoji cestovního ruchu mohou dobře sloužit jen turistická informační centra poskytující kvalitně zpracované informace v co nejširším spektru.“

A první turistické informační centrum v Praze 6 by rozvoji sloužit mělo. Splňuje totiž všechny kritéria na Turistická informační centra, tak jak je definuje i Česká centrála cestovního ruchu.

- Shromažďuje informace na základě jím stanovených zásad dokumentační činnosti a vytváří komplexní databanku cestovního ruchu dané oblasti.
- Poskytuje všemi dostupnými formami veřejnosti informace uložené v databance.
- Při výkonu své činnosti nabízí další služby související s cestovním ruchem, přitom nenarušuje komplexnost, objektivitu a kvalitu poskytovaných informací.
- Je otevřeno po celý rok či v sezóně, otevírací doba činní min. 5 dnů v týdnu.
- Poskytuje bezplatné verbální informace minimálně v jednom světovém jazyce.
- Je připojeno k internetové síti.

V informačním centru jsou například k prodeji žádané knihy, které městská část vydala při historických výročích: Kniha O Bubenči, O Břevnově a Před branami Velké Prahy, stejně tak i vydané historické pohlednice. Kromě toho zde jsou k dispozici informační letáky, katalogy a tištěné průvodce Prahou 6, které odkazují na významné kulturní památky.

Turistům pracovníci centra nabídnou informace o trasách nejhezčích procházek nebo cyklostezek a o ulicích, kde se nacházejí architektonicky významné objekty. Součástí služeb centra je poskytování informací o aktuálních kulturních, společenských nebo sportovních akcích v Praze 6 nebo možnost připojení na internet za 1 Kč/min. a kopírování.

Informační centrum (Tourist Information Centre)
Náměstí Svobody 1
Praha 6 – Bubeneč
tel./fax  233 310 218
e-mail:
info.tourist@praha6.cz

Otevřeno PO – SO 9 - 17 hod.