Historicky prvního Projektového dne na ČVUT se zúčastní 500 žáků z Prahy 6

Historicky první Projektový den, který ČVUT ve spolupráci s MAP 6 a městskou částí Praha 6 připravilo pro žáky šestkových základních škol se uskuteční v úterý 6. února 2024. Slavnostního zahájení v prostorách Fakulty strojní se zúčastní rektor ČVUT Vojtěch Petráček a místostarostka městské části Praha 6 Mariana Čapková.

 

Hlavní foto Projektového dne se zúčastní celkem 500 žáků z Prahy 6

Během projektového dne budou mít žáci možnost navštívit vybranou fakultu, která pro ně připravila zajímavý program.
Do projektu jsou zapojeny fakulty: strojní, architektura, elektrotechnická, stavební, jaderná a fyzikálně inženýrská, dopravní, biomedicínského inženýrství a Masarykův ústav vyšších studií.

Cílem projektu, do kterého se zapojí žáci z 18 základních škol, je ukázat žákům zajímavosti technických oborů a podnítit jejich zájem o technické vzdělávání.

Během programu budou žáci rozděleni do menších skupin a budou mít příležitost vyzkoušet si v rámci jednotlivých fakult různé aktivity. Prohlédnou si prostředí budovy, poznají vyučující a seznámí se s vyučovanými tématy a kompetencemi, které by v rámci studia měli možnost získat.
Budou tak mít možnost objevovat svět architektury, krajinářské architektury a designu, seznámit s  místem, kde nápady dostávají 3D podobu, uvidí  experimenty s vodou v největší „vodohale“. Navštíví dílnu studentského týmu eForce, jehož členové a členky vyvíjejí autonomní elektroformuli a závodí s ní na evropských tratích,  studentský univerzitní tým CTU Space Research, zabývající se kosmickými technologiemi a stavěním raket, představí svůj model rakety, vyzkouší si, jaké to je být pilotem letadla, jak se řídí letový provoz nebo jaké to je být řidičem kamionu. V Institutu pedagogických a psychologických studií budou mít studenti příležitost prozkoumat různá témata a aplikace ve virtuální realitě pomocí brýlí META. Při návštěvě fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské zase zjistí, jakou sílu má vakuum, nebo kolik experimentů jde udělat s obyčejným listem papíru! Dozví se také něco o radioaktivitě a radiaci a budou si moci vyzkoušet ochranný oděv před kontaminací radionuklidy.

Související články

U příležitosti Dne učitelů Praha 6 pravidelně oceňuje své nejlepší učitele ze svých základních i mateřských škol. Titul Vynikající učitel na návrh svých ředitelů přebírají pedagogové, kteří do své náročné práce přinášejí něco navíc, ať už jsou to atraktivní metody práce, inovace, spolupráce s dalšími institucemi, integrace znevýhodněných žáků nebo vytvářejí inspirativní prostředí pro žáky i kolegy.  

Celý článek28. 3. 2024

V souvislosti s nárůstem počtu případů černého kašle v Praze a celé ČR oslovuje městská část Praha 6 postupně jednotlivé školy a napomáhá koordinaci opatření, která zavádí a doporučuje hygienická stanice. Ta ostatně již v minulých dnech začala jednotlivé školy kontaktovat s informacemi a doporučením, jak v tomto případě postupovat.

Celý článek14. 3. 2024