Fakulta stavební plná umělců: ve Skleňáku vystavují svá díla pedagogové ČVUT

 

Jsou pedagogy technických oborů, zároveň jim nechybí cit pro výtvarno a estetiku. Ostatně k témuž vedou i své studenty, budoucí stavaře a architekty. Pedagogové ČVUT představili ukázky své tvorby na pondělní vernisáži a ve výlohách galerie budou tato díla k vidění až do 11. října.

Hlavní foto

Výstava „Výtvarníci Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT" je prvním výsledkem spolupráce mezi galerií Fakulty stavební ČVUT a městské části Praha 6. Díla ve Skleňáku, který je významnou památkou funkcionalistické architektury, jsou volně přístupná a lze je zhlédnout kdykoli. „Těší nás, že právě práce pedagogů z oblasti architektury se podařilo prezentovat v objektu patřícím k nejkvalitnějším předválečným bytovým stavbám v Praze,“ říká docent akademický malíř Vratislav Ševčík, který je jedním z kurátorů výstavy, zároveň pedagogem fakulty a také jedním z vystavujících. Společně s proděkanem Fakulty stavební, Ing. Adamem Vokurkou, PhD., a s vedoucím Katedry architektury, profesorem Mikulášem Hulcem, výstavu slavnostně zahájili 13. září odpoledne vernisáží.

Program Architektura a stavitelství, v jehož rámci se na Fakultě stavební ČVUT, vzdělávají budoucí architekti, je pojat technicky i umělecky. „To plyne ze samotné podstaty architektury a studijní program je tak koncipován. Mezi našimi pedagogy jsou stavební specialisté, architekti, ale i profesionální výtvarníci. Jejich prací je učit budoucí architekty kreslit, modelovat, fotografovat a zejména vidět a vnímat výtvarně a esteticky,“ říká profesor Mikuláš Hulec.

Umělecká díla představující se ve Skleňáku i zaměření jejich autorů je velmi různorodé. Veřejnost může zhlédnout malby akademického malíře Jana Bačkovského, kresby akademického sochaře Ctibora Havelky, abstrakta v technice smaltu od sochařky se zaměřením na šperk Kamily Housové Mizerové, fotografie Miloše Sedláčka, malby a mezzotintu akademického malíře Dalibora Smutného, grafiky akademického malíře Vratislava Ševčíka, dřevořezy akademického malíře Jana Šafránka a počítačovou grafiku architekta Jiřího Trojana.

„Výstava představuje výtvarné pedagogy jako svébytné umělecké osobnosti a poukazuje na to, že studenti programu Architektura a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze jsou formováni i významnými umělci různých oborů a zaměření. Věřím proto, že se výstava bude líbit a přinese všem, kteří o ni projeví zájem, krásný umělecký zážitek,“ říká Eva Smutná, radní Prahy 6 pro strategický rozvoj, památkovou péči a výstavnictví.

Fotografie ze slavnostního zahájení výstavy si můžete prohlédnout zde:  www.zonerama.com