FOTOGALERIE: NÁVRHY POMNÍKŮ Ž. CHOTKOVÉ A M. TEREZIE

PRAHA, 18. 4. 2014 – Dvacet návrhů na pomník Marie Terezie, císařovny a české královny a dále třicet pět návrhů na pomník Žofie Chotkové, hraběnky a manželky následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Esteho vystavuje od pátku Galerie Chodník ve Skleněném paláci na náměstí Svobody v Praze 6. Vůbec poprvé se tak veřejnosti představují porotou vybrané a oceněné návrhy. Společně s Marií Kousalíkovou, starostkou městské části Praha 6 otevřel výstavu Ondřej Šefců, ředitel Národního památkového ústavu v Praze, který byl v obou porotách hodnotící odevzdané návrhy na pomníky. Všechna díla budou vystavena ve výlohách Skleněného paláce až do 12. května 2014. Návrhy pomníků najdete v příloze článku.

Hlavní foto

„U Žofie Chotkové porota hodnotila přes 30 soutěžních návrhů, nakonec odměnila pět návrhů a udělila první tři vítězné ceny, realizovat se ale zatím nebude ani jeden. U Marie Terezie porota hodnotila 19 soutěžních návrhů a nakonec udělila pět odměn, není vyhlášen žádný vítěz a žádný z návrhů nebyl vybrán k realizaci,“ řekla Marie Kousalíková, starostka městské části Praha 6.

Výtvarnou soutěž na návrhy obou pomníků vyhlásila Praha 6 v prosinci 2013. Odevzdané návrhy vyhodnotily poroty letos v březnu.

„Chci vyslovit poklonu a uznání za to, že městské část Praha 6 přistupuje tímto způsobem k výběru výtvarných děl. Mnohdy se pomníky umisťují tím způsobem, že někdo rozhodne, že jeho kamarád by si zasloužil pomník a už tam stojí socha. O to víc patří uznání Praze 6, že je ochotna absolvovat to martyrium výtvarné soutěže. Je to jediná alespoň částečně objektivní cesta, jak se dobrat výsledku. Jako památkář se přimlouvám, abychom vyvíjeli společně úsilí směřující k oživení veřejného prostoru,“ řekl Ondřej Šefců, ředitel Národního památkového ústavu v Praze.

Výtvarná soutěž na pomník Žofie Chotkové:

Předsedou sedmičlenné poroty hodnotící návrhy pomníku Žofie Chotkové byl Ondřej Šefců, ředitel Národního památkového ústavu v Praze, dále v ní zasedal Pavel Škranc, teoretik umění z Katedry architektury ČVUT a dalš nebo Ivona Raimanová, teoretička umění.

O zaslání soutěžních podkladů požádalo 72 zájemců. Bylo odevzdáno 37 soutěžních návrhů, z toho 2 po termínu soutěže. Uvažované místo pro pomník je předpolí Písecké brány v Praze 6. U Žofie Chotkové porota odměnila pět návrhů a udělila první tři vítězné ceny.

„Jsem známá tím, že pro velké sochy moc nejsem. S nápadem uspořádat výtvarnou soutěž na návrhy obou pomníků jsem souhlasila, aniž jsem tušila, jaká se strhne lavina protestních dopisů, ve kterých jsem byla poučována o době Habsburků a dalších okolnostech. Oponovala jsem, že rod Chotků byl významný český rod, že Marie Terezie udělala mnoho pozitivního. Každý máme oblíbenou určitou dobu, jsem zastáncem různých postojů a myslím si, že bychom měli k sobě být tolerantní a nevykřikovat unáhlené soudy,“ řekla Marie Kousalíková, starostka městské části Praha 6.

Výtvarná soutěž na pomník Marie Terezie:

Předsedou osmičlenné poroty hodnotící návrhy pomníku Marie Terezie byl Vít Vlnas, generální ředitel Národní galerie v Praze, dále v ní zasedala Ivana Kyzourová, ředitelka Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky.

O zaslání soutěžních podkladů požádalo celkem 85 zájemců. Bylo odevzdáno 28 soutěžních návrhů na pomník Marie Terezie, z toho všechny dodržely termín odevzdání soutěže, soutěžní podmínky z hlediska obsahu však splnilo pouze 19 soutěžních návrhů.

Uvažované místo pro pomník je nově realizovaný parkový prostor Prašného mostu mezi ulicí Milady Horákové a bastiony opevnění Pražského hradu v Praze 6. V prostoru nyní probíhají dokončovací práce stavby městského okruhu – tunelu Blanka. U Marie Terezie udělila porota pouze pět odměn a není vyhlášen žádný vítěz.

„Trochu závidím posuzovatelům v 19. století, kdy bylo poměrně jasno, že když se sochá Marie Terezie, tak to bude Marie Terezie do poslední krajky a pak už se pouze řešilo, kdo vše udělal dovedněji. Dnes je výtvarné dílo tak široký pojem, že si pod tím můžete představit téměř cokoliv, to pole působnosti je bezbřehé a je otázkou, zda to máme nějak zužovat zadáním. Dnes to spěje k maximální volnosti, ale je na zodpovědnosti umělce, abychom při pohledu na výtvarné dílo dokázali pochopit jeho smysl, čeho se týká, k čemu patří,“ řekl Ondřej Šefců, ředitel Národního památkového ústavu v Praze.

MÉDIA:

Deník METRO - GALERIE: Bude Marie Terezie vypadat jako Marge Simpsonová a bude Žofie Chotková ve vaně? 

www.metro.cz