Dostavba sportovně-rekreačního areálu Petynka

Vedení městské firmy SNEO informuje o dostavbě areálu Petynka

Hlavní foto

Reakce vedení SNEO, a.s. na tiskovou zprávu Strany zelených:  Představenstvo akciové společnosti SNEO, vyhlásilo na počátku měsíce ledna 2016 veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracovatele „Shrnující dispoziční a kapacitní studie dostavby sportovně-rekreačního areálu Petynka“. Tento krok byl projednán ve všech orgánech společnosti, včetně dozorčí rady, ještě za přítomnosti zástupce Strany zelených, který byl místopředsedou dozorčí rady, a je v souladu se Střednědobým strategickým plánem, který rovněž schválila Rada městské části Praha 6, při výkonu působnosti valné hromady. Výstupem studie bude shrnutí existujících 22 (!) dosavadních studií na dostavbu areálu (včetně řady architektonických řešení), zahrnutí požadavků ze Střednědobého strategického plánu a zahrnutí poznatků získaných v uplynulém roce od provozovatelů srovnatelných areálů v SRN a ČR. Shrnující studie by měla být základním podkladem pro vypsání veřejné zakázky na zpracování zadávací dokumentace k Územnímu řízení. Tedy k provedení prvního praktického kroku k dostavbě areálu po více než deseti letech planých slibů. Vedení akciové společnosti tím sleduje naplnění závazku svého akcionáře, t. j. zahájit dostavbu areálu s krytým bazénem (25 m) a návaznými rekreačními provozy v tomto volebním období. Politická Strana zelených napadla v tiskové zprávě ze dne 18. 1. 2016 tento postup představenstva a navíc podsouvá veřejnosti pochybnosti o kvalitě výsledku a transparentnosti procesu. Představenstvo společnosti se ohrazuje proti napadání probíhající soutěže o veřejnou zakázku vypsané striktně dle zákona, v souladu se schváleným záměrem akcionáře, projednané navíc v komisi pro sportovní a volnočasové aktivity, dále s místostarostkou pro Územní rozvoj, Ing. arch. Evou Smutnou a místostarostou pro strategické plánování, Ing. arch. Martinem Poláchem. Zvolená cesta šetří veřejné prostředky, vždyť na dosavadních 22 studií bylo vynaloženo bezmála 10 mil. Kč bez jakéhokoliv praktického výsledku, bez jakéhokoliv přiblížení zahájení stavby. Další architektonická soutěž by znamenala více než roční zdržení projektu a doplnění stávajících 22 návrhů o další. Přitom pro samotnou realizaci jsou důležité zejména ekonomické a technicko-provozní aspekty, které umožní investorovi posoudit, zda je vůbec projekt realizovatelný a udržitelný. Je třeba připomenout, že pod novým vedením akciové společnosti se koupaliště Petynka dostalo v letošním roce poprvé za svoji historii na dohled provozní nule, tedy k bezztrátovému provozu. Představenstvo akciové společnosti nesouhlasí s účelovou argumentací lidí, kteří ještě nedávno v orgánech společnosti a městské části souhlasili s tím, co nyní kritizují. Vidíme v tom vyřizování si politických účtů bez ohledu na to, že výroky manipulující fakta poškozují dobré jméno společnosti, tedy majetku městské části. Probíhající soutěž je vypsána v souladu se zákonem. Zásady pro projektové dokumentace včetně studií respektují požadavky České komory architektů.  Zásady  byly v minulém roce zpřísněny ve prospěch zadavatele. V rámci výrobních výborů budou v souladu s autorskými právy využity dosavadní studie, tak jak bylo projednáno v orgánech městské části. Výsledky studie budou podrobeny veřejné diskusi, stejně jako diskusi v orgánech společnosti a městské části. Získané připomínky budou zahrnuty do zadávací dokumentace pro následné stupně projektu, tedy územní rozhodnutí a stavební povolení. Zadávací podmínky obsahují celou řadu požadavků na využití environmentálně šetrných technologií, moderních postupů a dalších zkušeností získaných od jiných investorů. Jen část z nich postupovala formou veřejné architektonické soutěže. Představenstvo akciové společnosti SNEO, bylo ve všech svých krocích vedeno jemu známými zájmy svého akcionáře, zájmem občanů Prahy 6, dočkat se konečně otevření krytého bazénu a vodního světa na Petynce, zájmem akciové společnosti účelně vynaložit prostředky na dostavbu Petynky a udržet dlouhodobě přiměřené náklady na její provoz. Další, tedy 23. soutěž by jen opět skončila neefektivním vynaložením finančních prostředků a nekonečnými diskuzemi.

 

Tomáš Jílek, předseda představenstva, SNEO, a.s.

Ing. Petr Macháček, místopředseda představenstva, SNEO, a.s.