Dopravní desatero

Z důvodů mimořádných dopravních komplikací v Praze 6 apeluje opakovaně vedení radnice na odpovědné kolegy z pražského magistrátu, bez jejichž aktivní součinnosti nelze nastalou situaci zdárně řešit.

Hlavní foto

Požadavky Prahy 6:

  1. Zřízení tzv. „světelné závory“ na Roztocké – zadrží auta mimo obytnou zástavbu na tř. Jugoslávských partyzánů

  2. Uzavřít výjezdy z tunelového komplexu Blanka na Prašném mostě – uleví Svatovítské ve směru na Vítězné náměstí

  3. Urychleně řešit P+R parkoviště na Dlouhé míli, oživit projekt parkovacího domu ve Veleslavíně, projednat možnosti zřízení P+R Vypich, Praha 6 je ochotna přispět na P+R parkoviště v Roztokách a Suchdole

  4. Urychleně zprovoznit garáže na Prašném mostě a ve Studentské ulici

  5. Zprůjezdnit ulici U Vorlíků

  6. Znovu prověřit obrácení jednosměrky v ulici Pelléova tak, aby auta mohla vyjíždět na křižovatku Špejchar

  7. Okamžitý zákaz vjezdu kamionů na Patočkovu, Evropskou

  8. Měřící stanice na Patočkovu, Svatovítskou, Jugoslávských partyzánů a Veleslavín – bezpodmínečně zveřejňovat výsledky měření

  9. Zpracovat mimoúrovňové řešení křižovatky Vypich

  10.  Výhledově, po dokončení stavby nové ÚČOV, zprůjezdnit trasu Papírenskou ulicí přes Císařský ostrov