Doporučení pro školy a školská zařízení s ohledem na možný výskyt koronaviru

V rámci preventivních opatření provozu škol a školských zařízení doporučujeme zejména s ohledem na návrat zaměstnanců, žáků a dětí z jarních prázdnin strávených v rizikových oblastech v zahraničí, v případě projevů symptomů (teplota nad 38 stupňů C, kašel nebo potíže s dýcháním), respektovat doporučení Ministerstva zdravotnictví (zůstat doma, telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře – podat informace o svém zdravotním stavu a pobytu v rizikové oblasti). Další doporučení v článku.

Hlavní foto

Pražská hygienická stanice uvedla, že děti, které pobývaly v lyžařských centrech Itálie, nejsou ohroženy rizikem koronaviru Covid-19 a není třeba je omezovat v docházce do kolektivu. V případě zdravotních potíží se rodiče dětí mají obrátit na registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. Přesto se doporučuje zejména:

  • dbát na zvýšenou osobní hygienu zaměstnanců a žáků (mytí rukou, při kašli a kýchání zakrýt ústa kapesníkem);
  • zajistit dostatek dezinfekčních úklidových a mycích prostředků;
  • zvýšit četnost a rozsah úklidu s důrazem na dezinfekci (mytí ploch a podlah, toalet, dotykových míst – kliky, rámy dveří);
  • zvýšit dodržování hygienických pravidel při přípravě a distribuci jídel ve školních jídelnách;
  • zvážit organizování hromadných akcí, výletů, škol v přírodě, lyžařských výcviků, studijních pobytů;
  • neorganizovat zahraniční výjezdy školou (studijní a jiné pobyty).


ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY:

Web Ministerstva zdravotnictví: www.mzcr.cz
Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviru:  mzcr.cz
Web Státního zdravotního ústavu: www.szu.cz
Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občany:  www.szu.cz
Kontakty na Krajské hygienické stanice:  www.szu.cz
Web Ministerstva zahraničních věcí: www.mzv.cz
Aktuální doporučení MZV k cestování do zahraničí:
www.mzv.cz

Odkaz na webové stránky Ministerstva zdravotnictví – Otázky a odpovědi:
www.mzcr.cz

Související články

V centrech sociální péče Prahy 6 se očkovalo třetí dávkou vakcíny proti nemoci covid-19. Očkování se dnes dobrovolně zúčastnilo 55 seniorů z městské části. Přeočkovat se v předešlých dnech nechali rovněž obyvatelé domů s pečovatelskou službou, pacienti v léčebně dlouhodobě nemocných a také zaměstnanci těchto zařízení. Vakcinaci zajistila městská část Praha 6 ve spolupráci s Ústřední vojenskou nemocnicí.

Celý článek23. 11. 2021