Dokončení rekonstrukce úřadu

Předmětem stavebních úprav je především modernizace prostoru velkého zasedacího sálu, nové dispoziční uspořádání, vybavení AV technikou a instalace nové kabeláže. Veřejnost se bude moci v novém sále účastnit jednání zastupitelstva už od konce února.

Hlavní foto

V rámci dokončení rekonstrukce úřadu zbývá dokončit 7 nadzemní podlaží. Jeho dispoziční náplní bude sál zastupitelstva, potřebné předprostory, servisní a komunikační prostory a dva odbory. Odbor technicko investiční a odbor informatiky.

Sál zastupitelstva bude umístěn v centrálním prostoru půdy rovnoběžně s ulicí Čs armády. Půdní prostor bude zbaven přebytečných konstrukcí a bude tak kompletně otevřen a spojen v jednu ucelenou polyfunkční místnost. Koncept rozložení zastupitelů a radních vychází ze starověkých demokratických kruhových prostor. Dispozice vytváří rovnoběžné kruhovité paprsky sezení zastupitelů na straně jedné a radních na straně druhé. Centrem je pak jakási „arena“ kde stojí pult mluvčího. Přípravný výbor, zapisovatelé a další jsou pak rozmístění okolo této sestavy. Za lavicemi zastupitelů bude pak několik řad židlí pro hosty. Sál bude vybaven nezbytnými audio-video prostředky, kvalitním osvětlením s několika režimy a samozřejmě hlasovacím systémem. Jeho mutifunkčnost zpočívá například v možnosti jeho využití jako přednáškové prostory pro cca 100 lidí.

Hosté i zastupitelé budou mít do patra přístup dvěma schodišti a jedním výtahem. Předsálí bude vybaveno recepcí a prostory pro diskusi.

Fotogalerie na facebooku ZDE