Do stávky se v pondělí 27. listopadu zapojí většina základních a téměř polovina mateřských škol Prahy 6

Důvodem je podle školských odborů a zapojených škol především nesouhlas s navrhovanými úspornými opatřeními na straně státního rozpočtu, která mohou vést ke snižování kvality vzdělávání a ve svém důsledku zásadně omezí možnost rozdělovat početné třídy do menších skupin v rámci výuky k tomu vhodných předmětů, primárně jazyků.

Hlavní foto

Základním i mateřským školám jde rovněž o mzdy nepedagogických pracovníků - kuchařek, uklízeček či školníků.

„Především respektujeme právo na stávku a velice dobře vnímáme požadavky, s nimiž do stávky školy jdou. Rozumíme obavám, které navrhované změny v systému školství mohou vyvolat. Na druhé straně si ovšem uvědomujeme komplikace, které s tím budou mít spojené rodiče dětí,” říká k plánované stávce místostarostka městské části Praha 6 Mariana Čapková.

Mezi témata, o kterých se bude ještě jednat je například snižování počtu asistentů ve třídách. Asistenti pedagoga, aktuálně financování na základě jasně definovaných podmínek, respektive potřeb žáků, prokazatelně, podle názoru ředitelů škol, přispívají k celkové kvalitě učení všech žáků ve třídě a konstatují, že taková opatření povedou ke zhoršení kvality výuky na základních školách v ČR. Taková změna povede pouze ke zhoršování inkluzivního vzdělávání a ve své podstatě k odchodu řady dětí do soukromého školství. Tím dojde k prohloubení nerovnosti ve vzdělávání.

Seznam zapojených základních škol zřizovaných městskou částí Praha 6
ZŠ A. Čermáka
ZŠ Bílá
ZŠ Dědina
ZŠ E. Destinnové
ZŠ Hanspaulka
ZŠ J. A. Komenského
ZŠ Marjánka
ZŠ nám. Svobody 2
ZŠ Norbertov
ZŠ Petřiny-sever
ZŠ Pod Marjánkou
ZŠ T. G. Masaryka
ZŠ V. Čáslavské

Seznam zapojených mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 6

MŠ Bílá
MŠ Čínská
MŠ Emy Destinové
MŠ Jílkova
MŠ Juárezova
MŠ Kohoutek
MŠ Libocká
MŠ Mládeže
MŠ Věry Čáslavské
MŠ Sbíhavá
MŠ Šmolíkova
MŠ Terronská
MŠ Tychonova
MŠ Za Oborou
Waldorfská MŠ

Související články

Radnice se na jaře rozhodla pomoci rodičům deváťáků s přípravou na přijímací zkoušky na střední školy a nabídla jim příspěvek dva tisíce korun na přípravné kurzy, zkoušky nanečisto, přípravu na talentovky a podobně. Městská část na tento program vyčlenila ve svém rozpočtu jeden milion korun.

Celý článek 19. 7. 2024

O pobyt dětí v mateřských školách v průběhu léta je stabilně velký zájem. Proto se v tomto roce radnice rozhodla vyzkoušet pilotní projekt – běžný provoz v mateřské škole Antonína Čermáka. Cílem je pomoci rodičům vyřešit složitou situaci, kterou každoročně v průběhu letních měsíců se školkovými dětmi řeší, a to kam s dětmi, když nemám dovolenou a nemám dostatek finančních prostředků.

Celý článek 12. 7. 2024