Do stávky se v pondělí 27. listopadu zapojí většina základních a téměř polovina mateřských škol Prahy 6

Důvodem je podle školských odborů a zapojených škol především nesouhlas s navrhovanými úspornými opatřeními na straně státního rozpočtu, která mohou vést ke snižování kvality vzdělávání a ve svém důsledku zásadně omezí možnost rozdělovat početné třídy do menších skupin v rámci výuky k tomu vhodných předmětů, primárně jazyků.

Hlavní foto

Základním i mateřským školám jde rovněž o mzdy nepedagogických pracovníků - kuchařek, uklízeček či školníků.

„Především respektujeme právo na stávku a velice dobře vnímáme požadavky, s nimiž do stávky školy jdou. Rozumíme obavám, které navrhované změny v systému školství mohou vyvolat. Na druhé straně si ovšem uvědomujeme komplikace, které s tím budou mít spojené rodiče dětí,” říká k plánované stávce místostarostka městské části Praha 6 Mariana Čapková.

Mezi témata, o kterých se bude ještě jednat je například snižování počtu asistentů ve třídách. Asistenti pedagoga, aktuálně financování na základě jasně definovaných podmínek, respektive potřeb žáků, prokazatelně, podle názoru ředitelů škol, přispívají k celkové kvalitě učení všech žáků ve třídě a konstatují, že taková opatření povedou ke zhoršení kvality výuky na základních školách v ČR. Taková změna povede pouze ke zhoršování inkluzivního vzdělávání a ve své podstatě k odchodu řady dětí do soukromého školství. Tím dojde k prohloubení nerovnosti ve vzdělávání.

Seznam zapojených základních škol zřizovaných městskou částí Praha 6
ZŠ A. Čermáka
ZŠ Bílá
ZŠ Dědina
ZŠ E. Destinnové
ZŠ Hanspaulka
ZŠ J. A. Komenského
ZŠ Marjánka
ZŠ nám. Svobody 2
ZŠ Norbertov
ZŠ Petřiny-sever
ZŠ Pod Marjánkou
ZŠ T. G. Masaryka
ZŠ V. Čáslavské

Seznam zapojených mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 6

MŠ Bílá
MŠ Čínská
MŠ Emy Destinové
MŠ Jílkova
MŠ Juárezova
MŠ Kohoutek
MŠ Libocká
MŠ Mládeže
MŠ Věry Čáslavské
MŠ Sbíhavá
MŠ Šmolíkova
MŠ Terronská
MŠ Tychonova
MŠ Za Oborou
Waldorfská MŠ

Související články

Praha 6 získala dotaci z Operačního programu Jan Amos Komenský na realizaci projekt Místní akční plán vzdělávání Praha 6 – IV. Díky tomu může pokračovat v podpoře mateřských, základních a základních uměleckých škol a dalších partnerů, nadále rozvíjet spolupráci všech aktérů, zajistit aktualizaci místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území celého správního obvodu městské části Praha 6 a jeho vyhodnocení.

Celý článek1. 3. 2024

Historicky první Projektový den vznikl díky spolupráci ČVUT, Místního akčního plánu Praha 6 (MAP 6) a městské části Praha 6. Zhruba 500 žáků ze základních škol Prahy 6 tak mělo možnost navštívit 7 fakult a na vlastní kůži zažít to nejzajímavější, co studentům nabízejí. Měli tak možnost vidět například eFormuli či navštívit největší vodohalu a vysokonapěťovou halu.

Celý článek6. 2. 2024