Dětské hřiště Rooseveltova bude o prázdninách sloužit veřejnosti

Vzhledem k nedostatku veřejných hřišť, především v oblasti Bubenče a vnitřních Dejvic, rozhodla se městská část zpřístupnit o prázdninách zdarma hřiště Rooseveltova.

Hlavní foto

V běžném provozu využívají toto hřiště ZŠ a MŠ Emy Destinnové a ZŠ náměstí Svobody 2 a v omezené míře je toto hřiště v průběhu školního roku přístupné i veřejnosti, a to pouze v sobotu, na základě předchozí objednávky a po zaplacení částky za pronájem ve výši 242 Kč /hod. Hřiště se nachází mezi ulicemi Rooseveltova a Chittussiho.

V pilotním prázdninovém provozu bude hřiště pro veřejnost otevřeno během července a srpna, a to celotýdenně a bezplatně. Běžnou údržbu hřiště zajistí radnice Prahy 6.

„Naší snahou je vytvářet co nejlepší podmínky pro život na území šesté městské části. Nevidím důvod, proč by mělo být o prázdninách zavřené hřiště, které může za určitých podmínek sloužit veřejnosti,“ říká místostarostka pro školství Mariana Čapková.

Odbor dopravy a životního prostředí zajistí údržbu během prázdninového provozu a koncem srpna zajistí rovněž bezpečnostní revizi prvků, jakož i případné opravy. Dojde také k výměně písku v pískovišti.

„Počítáme s tím, že informujeme obyvatele okolních domů o změně provozu hřiště a požádali jsme i Městskou policii, aby v průběhu prázdnin prováděla dohled na hřišti ve večerních hodinách,“ říká radní pro životní prostředí a klima Petr Palacký.