Další ročník Milostivého léta začíná již v červenci

Občané Prahy 6 mohou opět využít celostátní akci s názvem Milostivé léto 3. To navazuje na předchozí ročníky a je možné se zbavit příslušenství na sociálním pojištění, daňových nedoplatcích, dluhů vůči soudům či jiných dluhů vymáhaných územní samosprávou.

Hlavní foto

Milostivé léto 3 umožňuje mimořádné odpuštění příslušenství u dluhů na sociálním pojištění, daních a některých dalších pohledávkách. Podmínkou odpuštění příslušenství je, že dlužník zaplatí původní dluh v zákonné lhůtě. Požádat o odpuštění příslušenství lze od 1. července (pozor, ne dříve) do 30. listopadu 2023.

Milostivé léto 3 se týká příslušenství, které se vztahuje k těmto oblastem:

  • sociální pojištění a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti

  • daňové nedoplatky

  • dluhy vůči soudům a Vězeňské správě ČR (tzv. justiční pohledávky)

  • jiným dluhům vymáhaným územní samosprávou, pokud se k Milostivému létu 3 připojí (např. místní poplatky za psy)

Příslušenství, které lze při splacení původního dluhu odpustit se obvykle skládá z:
úroku z prodlení nebo jeho obdoby podle jiného zákona
úroku z posečkané částky
penále
pokuty za opožděné placení daně
nákladů řízení včetně exekučních nákladů

V případě potřeby se mohou občané Prahy 6 obrátit na kontakty níže.
Kateřina Horejšová                           220 189 615
Hana Buštová                                   220 189 645
Vladimíra Weberová                        220 189 647

Podrobnější informace jsou k dispozici na webu milostiveleto.cz, kde je možné ověřit, zda je možno ukončit exekuce. Využít je možné i konzultace přes dluhovou telefonní linku 770 600 800.