ČVUT ocenila spolupráci s Prahou 6

Praha, 15. 1. 2014 - Vědecká rada ČVUT se na návrh děkana Fakulty strojní při příležitosti oslav 150. výročí jejího vzniku rozhodla udělit pamětní medaili za významnou spolupráci s fakultou Ing. Marii Kousalíkové, starostce městské části Praha 6. Předání medaile se uskutečnilo ve středu dopoledne v Betlémské kapli, kde se konalo slavnostní zasedání vědecké rady.

Hlavní foto

„ČVUT je nejstarší nevojenskou technickou univerzitou v Evropě. Strojní fakulta je nejstarší v České republice. Ve světě je fakulta unikátní svými výzkumy a technologiemi. Je pro mě proto velkou ctí, že sídlí na Praze 6 a s univerzitou  nás pojí vzájemná spolupráce. Těším se, že spolupracovat budeme i nadále,“ řekla Marie Kousalíková, starostka městské části Praha 6.

Pamětní medaile je vydaná u příležitosti 150. výročí počátku samostatné výuky strojírenství na Polytechnickém ústavu Království českého v Praze.