Chci mít přednost: Nový systém parkování v Praze 6

Cílem radnice v návrhu systému rezidenčního parkování je výrazně zvýhodnit občany Prahy 6. Nyní chce radnice systém představit veřejnosti formou informační kampaně.

Hlavní foto

Nezavádět zbytečně parkovací zóny na celém území Prahy 6, dát stejná práva na zakoupení parkovací karty úplně všem občanům, podpořit zachování tradičních nákupních zón zajištěním maximální možnosti parkování živnostníkům, podnikatelům a jejich klientům v tzv. smíšené zóně, to jsou cíle návrhu radnice, jak řešit neúnosnou situaci s parkováním v některých částech Prahy 6.

„Naše parkovací místa zabírají motoristé, kteří dojíždějí do Prahy za prací, a také auta obyvatel ostatních městských částí, kteří nechtějí platit za parkování ve svých čtvrtích. Proto jsme v zájmu maximálního usnadnění života rezidentů v domovském obvodě připravili návrh řešení parkovacího problému,“

zdůvodnil starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa a dodal: „Systém rezidenčního parkování má výrazně zvýhodnit občany Prahy 6. Jeho podoba reaguje a akceptuje právě stížnosti a otázky lidí.“„Všichni známe režim parkovacích zón v centru Prahy a jeho výhody i slabiny. Cílem našeho záměru, který byl jednoznačně doporučen zastupitelstvem napříč všemi politickými stranami v dubnu tohoto roku, je systém vylepšit a maximálně zohlednit specifika Prahy 6,“ doplnil radní Jan Záruba, který má na starosti dopravu.

V praxi to znamená, že radnice Prahy 6 nechce zbytečně zavádět parkovací zóny na celém území Prahy 6, ale jen na malé části (viz. mapa v příloze)
a dát stejná práva na zakoupení parkovací karty úplně všem občanům Prahy 6, ať už bydlí v oblasti účinnosti navrženého systému nebo v ostatních lokalitách městské části. Dalším zásadním hlediskem je zajištění možnosti parkování živnostníkům, podnikatelům a jejich klientům, a to zavedením maximálního možného prostoru pro smíšené parkování, a tak podpořit zachování tradičních nákupních zón.

„Jak je na první pohled zřejmé, řešíme zejména parkování v nejzatíženějších lokalitách - okolí Vítězného náměstí a Evropské třídy, Bělohorskou a přilehlé ulice Břevnova, oblasti v blízkosti Malé Strany a Holešovic. Z významných rozdílů oproti tzv. modrým zónám v jiných částech Prahy jasně vyplývá, že náš návrh není motivován ekonomickými faktory, ale snahou nabídnout optimální řešení,“ domnívá se starosta Chalupa. Změny oproti jiným částem Prahy byly již projednány se zástupci hlavního města Prahy.

 Tři zásadní výhody rezidenčního parkování v Praze 6 oproti zónám v jiných částech Prahy:

> Systém je navržen jako účinný jen v extrémně zatížených oblastech. Parkování na převážné většině území Prahy 6 má zůstat nadále neregulované.

> Občané z celé Prahy 6 budou mít možnost zakoupit si rezidenční parkovací kartu, která zajišťuje všem stejné právo parkovat kdekoli v oblasti vyhrazené pro rezidenční parkování na území Prahy 6 bez omezení. Dojíždějící již nebudou mít možnost tato místa blokovat.

> Narozdíl od ostatních částí Prahy, kde jsou již zóny placeného stání zavedeny, systém počítá se zcela nadstandardním rozsahem tzv. smíšených zelených parkovacích zón (více než 1/3 celkového počtu parkovacích míst), kde rezidenti vlastnící kartu parkují bez dalších poplatků a návštěvníci platí.

Radnice slíbila, že nový parkovací systém bude komunikovat s veřejností. To se děje právě nyní. Až do 5. 11. probíhá vysvětlující kampaň. V infostáncích na Vítězném náměstí a v ulici 8. listopadu 228 v Břevnově jsou po celý den připraveni pracovníci, kteří rádi zodpoví veškeré dotazy občanů a zároveň se pokusí objasnit každý detail návrhu nového systému. Občané Prahy 6 zároveň obdrží stav návrhu do svých schránek, případně odpovědi a další důležité informace najdou také v novinách Šestka či na speciálních webových stránkách www.p6reserve.cz.

Pokud bude ohlas lidí kladný, předloží rada návrh parkovacích zón na počátku prosince zastupitelstvu. Pouze v případě souhlasného stanoviska zastupitelů pak projekt zašle na magistrát, který bude mít rozhodující slovo. Dá se tak očekávat, že v případě zájmu ze strany občanů o tento systém, by mohly parkovací zóny v Praze 6 začít fungovat na podzim roku 2009.

FAQ - Nejčastější otázky a odpovědi:

Cílem radnice v návrhu systému rezidenčního parkování je výrazně zvýhodnit občany Prahy 6. Jeho podoba reaguje na stížnosti a otázky občanů. Akceptuje je a vychází z nich. Nejčastější z dotazů jsou naznačeny v následujících odstavcích.

1. Kde v Městské části Praha 6 jsou plánovány zóny rezidenčního parkování?
Jde o části Dejvic, Hradčan, Bubenče a Břevnova.

2. Proč Městská část Praha 6 plánuje zavést zóny rezidenčního parkování?

V některých lokalitách již zatížení parkováním přesáhlo únosnou mez. Značné procento ploch zabírají vozidla řidičů dojíždějících z jiných lokalit, kteří tak obsazují místa určená místním obyvatelům. Rozhodnutí zavést zóny rezidenčního parkování tedy není motivováno ekonomicky, ale snahou zajistit parkování občanům Prahy 6.

3. Co všechno si mám představit pod pojmem Městská část Praha 6?

Je třeba důsledně rozlišovat oblasti, které spadají do Městské části Praha 6. Právo na rezidenční parkování budou mít jen občané Městské části Praha 6, kterou tvoří tato katastrální území: Bubeneč, Břevnov, Dejvice, Hradčany, Liboc, Ruzyně, Dolní Sedlec, Střešovice, Veleslavín a Vokovice.

4. Jak budou řešeny zóny rezidenčního parkování a kolik budou stát?

Je navrženo několik zón – čistě rezidenční, smíšená krátkodobá, smíšená záchytná a návštěvnická krátkodobá. Všechny tyto zóny jsou plánovány v nejzatíženějších oblastech, tedy v části Dejvic, Hradčan, Bubenče a Břevnova. Rezidenční karta pro občany s trvalým bydlištěm bude stát 700 Kč za rok (tedy 1,92 Kč za den) a bude platit na celém území Městské části Praha 6.

5. Proč je v některých částech Prahy 6 systém navržen a v jiných ne?

Systém je navržen pro celou Městskou část Praha 6 jako flexibilní. To znamená, že je plánován pouze v extrémně zatížených lokalitách. Na aktuální vývoj situace bude možné reagovat rychleji, zejména s ohledem na prodloužení trasy metra A směrem na letiště Ruzyně a dostavbu městského a pražského okruhu.

6. Kolik za rezidenční parkování zaplatím jako důchodce?

Počítejte se zvýhodněným tarifem ve výši 350 Kč ročně, což je 0,96 Kč za den, měsíčně tedy zhruba jako cena za 1 l benzinu.

7. Jsem v invalidním důchodu. Kolik zaplatím za rezidenční parkování?

Zůstává v platnosti nárok na vyhrazené parkovací místo dle současného platného systému přidělování parkování pro tělesně postižené. Pokud chcete parkovat i jinde v účinné zóně, vztahuje se na Vás snížená sazba 350 Kč ročně, tedy zhruba 0,96 Kč za den, stejně tak jako na důchodce.

8. Mám v Praze 6 trvalé bydliště. Vůz mi byl přidělen zaměstnavatelem. Budu moci jako rezident získat kartu rezidenčního parkování?

Ano. Jen je třeba, abyste doložil, že na základě dohody se zaměstnavatelem užíváte vůz i k soukromým účelům. Poplatek bude stejný jako u ostatních rezidentů, tj. 700 Kč za rok.

9. Jak bude vyřešeno zásobování mé provozovny, respektive firmy v Praze 6, pokud je zajišťuje firma z jiné městské části, příp. mimopražský dodavatel?

V době od 6.00 do 8.00 mohou zásobovací vozidla parkovat kdekoli bez omezení. V jiných časech za poplatek všude tam, kde budou umístěny parkovací automaty, to znamená na více než 40 % z navrženého území.

10. Jak u nás zaparkuje návštěva?

Návštěvy mohou využít parkování ve smíšených nebo krátkodobých návštěvnických zónách, kde uhradí příslušný poplatek. Denně přes noc a o víkendu (od 18.00 v sobotu až do 8.00 v pondělí) mohou v návštěvnických krátkodobých zónách parkovat zdarma.

11. Jaké je řešení, když za mnou přijede řemeslník, např. instalatér nebo opravář?

V době od 6.00 do 8.00 bude moci parkovat kdekoli. Jindy za poplatek ve smíšených nebo krátkodobých návštěvnických zónách. Pro parkování v rezidenční zóně si případně může zakoupit dočasnou stírací kartu.

12. Jak postupovat v případě, že stávající vůz prodám a zakoupím si jiný? Musím zaplatit za kartu opět celý roční poplatek?

Ne, roční poplatek byl již zaplacen. Odevzdáte stávající kartu a na nový vůz získáte novou.


Související odkazy
Praha 6 chce zavést zóny placeného stání

Související články

V souvislosti se zahájením provozu tramvají na Dědinu je nutné upozornit, že ještě nějakou dobu budou probíhat dokončovací práce, a chceme tedy požádat občany o trpělivost a obezřetnost. Stejně tak městská policie připravuje přednášky pro děti a opatření, která souvisejí s provozem nové tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědina.

Celý článek20. 10. 2023

Orientační běh zná snad skoro každý, ale o dopravním orienťáku slyší řada lidí patrně poprvé. A poprvé se tento netypický orientační závod uskuteční 21. září na území městské části Praha 6. Závod je organizován v rámci Evropského týdne mobility.

Celý článek17. 9. 2023