Chcete volit prezidenta mimo místo trvalého pobytu? Vyzvedněte si voličský průkaz

S voličským průkazem lze volit mimo volební místnost v místě trvalého pobytu, tedy v jakékoli volební místnosti v ČR nebo v zahraničí. O průkaz je ale třeba v místě trvalého pobytu požádat. Během prvních dnů úřad Prahy 6 pro první i druhé kolo voleb odbavil téměř 1500 žádostí. Osobně mohou lidé o průkaz zažádat až do 11. ledna.

Hlavní foto

Radnice pro tyto účely zřídila zvláštní pracoviště, kde je možné si průkaz na základě žádosti vyzvednout.  Voličské průkazy pro druhé kolo se vydávají do 25. ledna. Pokud o voličský průkaz žádá volič písemně, musí být žádost na úřad doručena nejpozději 6. ledna pro první kolo, pro druhé pak do 20. ledna. Pozor, pokud dojde ke ztrátě voličského průkazu, nelze vystavit jeho duplikát!

Prezidentské volby se konají v pátek 13. ledna od 14 do 22 hodin a v sobotu 14. ledna od 8 do 14 hodin. Případné druhé kolo se uskuteční v pátek 27. ledna od 14 do 22 a v sobotu 28. ledna od 8 do 14 hodin.

Voličské průkazy

Jestliže v době voleb nebudete v místě svého trvalého pobytu a chcete se voleb zúčastnit, požádejte si o voličský průkaz – pro každé kolo volby se vydává zvláštní voličský průkaz. Udělat to můžete dvěma způsoby – osobně nebo písemně.

Žádost podaná osobně

  • Pokud přijdete osobně požádat o průkaz v době od 29. prosince do 11. ledna 2023, bude pro vás zřízené speciální pracoviště v 1. patře budovy radnice v kanceláři 160a. Zde můžete získat voličský průkaz na počkání každé pondělí a středu od 8 do 18 hodin, v úterý a čtvrtek od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 12 hodin. Ve středu 11. ledna pak pouze do 16 hodin.

  • Pro případné druhé kolo bude možné o průkaz žádat tímto způsobem až do středy 25. ledna do 16 hodin, úřední hodiny i pracoviště zůstávají stejné, průkaz bude vydán rovněž na počkání.

  • Pozor, od 11. ledna od 16 hodin do 13. ledna nelze průkazy vydávat ani pro druhé kolo, neboť jsou voličské seznamy uzavřeny.

Žádost podaná písemně

  • Listinná žádost musí mít úředně ověřený podpis voliče. Na radnici musí být doručena nejpozději do 6. ledna do 16 hodin pro první kolo a do 20. ledna do 16 hodin pro druhé kolo. V případě elektronické žádosti musí být odeslána z datové schránky voliče.

  • Pokud volič v žádosti nevyznačí, pro jaké kolo průkaz žádá, budou mu vystaveny průkazy na obě kola volby.

  • Voličské průkazy, o něž si občané zažádali písemně, lze vyzvednout na radnici osobně v kanceláři 128 – ovšem nejdříve 29. prosince. Popřípadě je lze předat zplnomocněnému zástupci voliče, který ale musí mít úředně ověřený podpis na plnou moc voliče. Nebo může úřad průkaz zaslat poštou do vlastních rukou na adresu uvedenou v žádosti. A voličský průkaz lze zaslat i na adresu do zahraničí nebo na zastupitelský úřad v zahraničí.