Chalupa: Praha nabídne středoškolákům více jazykové výuky

Poté, co Praha 6 úspěšně rozšířila nabídku školákům zdokonalit se v cizích jazycích v zahraničí, přichází hlavní město s podporou rozšířené výuky jazyků na středních školách.
Hlavní foto

Hlavní město Praha bude v rámci nově vznikajícího dotačního programu intenzivně podporovat výuku cizích jazyků na středních školách, které zřizuje. Nový Metropolitní program podpory středoškolské jazykové výuky zlepší kvalitu cizojazyčné výuky na pražských středních školách.

Rada hl. m. Prahy podpoří navýšení hodinové dotace výuky především druhého cizího jazyka v posledních 4 letech středoškolského studia před maturitou. „Aktivní znalost světových jazyků je důležitým předpokladem pro úspěšné uplatnění absolventů na domácím trhu práce a zásadní komparativní výhodou na nadnárodní úrovni. Pro hl. m. Prahu bude nový Metropolitní program také konkurenční výhodou a otázkou prestiže ve srovnání s ostatními evropskými metropolemi,“ řekl primátor hl. m. Prahy Pavel Bém.

„Nároky na znalost cizích řečí jsou v Praze velmi vysoké. Metropole mimořádně koncentruje aktivity mezinárodního obchodu, nadnárodních korporací, diplomatických služeb a cestovního ruchu. Kvalitní a všeobecná úroveň jazykových znalostí také přispívá k přílivu zahraničního kapitálu, který je pro ekonomiku města důležitý zvláště v čase doznívající hospodářské recese. Znalost jazyků je přitom předpokladem nejen odborného, ale i osobního růstu středoškoláků a jejich všeobecných komunikačních dovedností,“ uvedl starost Prahy 6 a předseda zahraničního výboru Zastupitelstva hl.m.Prahy Tomáš Chalupa, který návrh na zavedení Metropolitního programu s podporou primátora předložil.

Hl. m. Praha zřizuje gymnázia, střední odborné školy, konzervatoře a další střední školy realizující obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou, které v letošním školním roce navštěvuje cca 39 tisíc žáků. Záměrem Rady hl. m. Prahy je podpora středoškolské jazykové výuky formou navýšení hodinové dotace výuky druhého, resp. prvního cizího jazyka v nejvyšších 4 ročnících oborů studia zakončených maturitní zkouškou. To znamená vyčlenění finančních prostředků pro zavedení jedné dělené hodiny výuky cizího jazyka kvalifikovaným rodilým mluvčím týdně nad rámec stávajícího počtu vyučovacích hodin.

„Předmětem podpory jsou tak finanční prostředky, které budou v podstatě jednotlivým třídám poskytnuty jako účelový neinvestiční příspěvek,“ upřesnil Tomáš Chalupa.

Ve školním roce 2009/2010 se jedná celkem o 1391 tříd. Kalkulace celkových nákladů vychází z průměrných nákladů 2 hodin práce kvalifikovaného učitele cizího jazyka – rodilého mluvčího.

Náměstkyně primátora hlavního města Prahy pro oblast školství Marie Kousalíková řekla: „Rozšířená výuka cizích jazyků ve školách přispěje nejen ke zvýšení úrovně středního školství, ale zároveň také kopíruje situaci na trhu práce, kdy právě pro řadu ekonomických profesí je vynikající znalost jazyků nezbytná.“

„Pro rok 2010 představuje objem prostředků na platy a zákonné odvody pedagogů díky zahájení programu podpory od 1. září celkem 20 733,7 tis. Kč, které budou uvolněny z neúčelové rezervy, v dalších kalendářních letech to bude 62 201,1 tis. Kč ročně,“ uzavřel primátor hl. m. Prahy Pavel Bém.

Související informace
Na jazykové kurzy letos vyjelo třikrát více dětí

Radnice nakoupila do škol CD pro výuku jazyků, pomohou zejména dyslektikům

Související články

U příležitosti Dne učitelů Praha 6 pravidelně oceňuje své nejlepší učitele ze svých základních i mateřských škol. Titul Vynikající učitel na návrh svých ředitelů přebírají pedagogové, kteří do své náročné práce přinášejí něco navíc, ať už jsou to atraktivní metody práce, inovace, spolupráce s dalšími institucemi, integrace znevýhodněných žáků nebo vytvářejí inspirativní prostředí pro žáky i kolegy.  

Celý článek28. 3. 2024

V souvislosti s nárůstem počtu případů černého kašle v Praze a celé ČR oslovuje městská část Praha 6 postupně jednotlivé školy a napomáhá koordinaci opatření, která zavádí a doporučuje hygienická stanice. Ta ostatně již v minulých dnech začala jednotlivé školy kontaktovat s informacemi a doporučením, jak v tomto případě postupovat.

Celý článek14. 3. 2024