Budoucnost Prahy 6 najdete na geoportálu

Geoportál Prahy 6 má další užitečnou vrstvu. Jedná se o tzv. Duhovou knihu 2021, která poskytuje přehled plánovaných investičních akcí městské části a významných oprav na území Prahy 6. Prostřednictvím interaktivní mapy si tak každý může jednoduše vyhledat stavební práce ve svém nejbližším okolí.

Hlavní foto

Informace občané naleznou v Geoportálu Prahy 6 v záložce Duhová kniha. Ta obsahuje celkem devět podkapitol: doprava, zdravotnictví a sociální věci, územní rozvoj, městská infrastruktura, školství, kultura a památky, vnitřní správa, hospodářství a v poslední kapitole jsou shrnuté ostatní projekty a plány. Projekty lze zobrazit buď všechny najednou, nebo je možné vybrat jeden, který uživatele nejvíce zajímá.

„Smyslem Duhové knihy je přiblížit občanům, co se v jejich okolí děje. Že se u nich plánuje například oprava silnice nebo stavba školky,“ vysvětluje zastupitel Prahy 6 Zdeněk Hlinský, který projekt zastřešuje. Jak to může konkrétně vypadat? Příznivec Kulturního centra Kaštan například ve vrstvě „Duhová kniha – městská infrastruktura“ najde, že letos a příští rok proběhne rekonstrukce Kaštanu, přičemž její součástí by měla být i přístavba vlastní budovy tohoto centra a společenský sál, klub či kavárna. Před Kaštanem by pak měl vzniknout prostor na pořádání trhů a malých kulturních akcí. Vlastní realizace pak bude probíhat až do roku 2024.

Podobných informací tato platforma nabízí celou řadu. Samotnou Duhovou knihu si lze stáhnout na specializované podstránce webu Prahy 6. Zde se také nachází odkazy na jednotlivé kapitoly převedené do Geoportálu Prahy 6.

K aktualizaci Duhové knihy, a tedy i příslušných informací v Geoportálu Prahy 6, bude docházet vždy začátkem nového roku.