Budoucnost Kampusu Dejvice: zapojte se

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy pořádá v týdnu od 4. do 9. října sérii akcí pro veřejnost, která tak má možnost zapojit se do plánování budoucí podoby dejvického kampusu.

Hlavní foto

Aktuálně Institut plánování a rozvoje představuje návrh Koncepce revitalizace veřejného prostoru Kampusu Dejvice. Jedná se o jeden z prvních dokumentů a především kroků, které směřují k budoucí realizaci revitalizace veřejných prostranství. Zájemci se nyní mohou k této koncepci vyjadřovat prostřednictvím dotazníku.

Podrobnosti veřejnost získá z informačního kontejneru před NTK, kde je návrh k vidění.  Přidat se lidé mohou také na komentované procházky po kampusu nebo se zúčastnit veřejných debat v Národní technické knihovně.

Dejvický areál vysokých škol je dnes spíše koncentrací institucí na jednom místě než skutečným kampusem. Okolí kampusu jsou v nevyhovujícím stavu, který je daný nejen dlouhodobě podhodnocenou údržbou, ale také charakterem, který neodpovídá významu a potenciálu místa. Proto se město rozhodlo k tomuto území přistoupit koncepčně a celý prostor revitalizovat. 

TÝDEN PRO KAMPUS — PROGRAM

 4.–9. října / 12.00 – 18.00

KONTEJNER / V kontejneru před NTK si budete moci prohlédnout návrh Koncepce revitalizace veřejného prostoru Kampusu Dejvice a zeptat se na cokoliv autorů a zadavatele, kteří budou přítomni každý den v otevírací době. Na místě také můžete vyplnit dotazník a sdělit nám Váš názor.

---------------------------------

Úterý 5. října 18.00 – NTK / Ballingův sál

PŘEDSTAVENÍ KONCEPCE KAMPUS DEJVICE / Autoři studie vám představí návrh Koncepce revitalizace veřejného prostoru Kampusu Dejvice. Po prezentaci bude následovat debata za účasti autorů, zadavatele a zástupců institucí Kampusu, hl. m. Prahy, Městské části Praha 6 a studentů.

---------------------------------

Středa 6. října 17.00 – sraz u kontejneru

KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA Č. 1 / Pěší procházka po areálu kampusu se zástupci zpracovatele a zadavatele koncepce.

-------

18.00 – Kontejner (v případě špatného počasí v NTK / Vzdělávací centrum)

DEBATA Č. 1 / Moderovaná debata ke Koncepci za účasti autorů koncepce, zadavatele a hostů.

---------------------------------

Sobota 9. října 14.00 – sraz u kontejneru

KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA Č. 2 /Pěší procházka po areálu kampusu se zástupci zpracovatele a zadavatele koncepce.

-------

15.00 – Kontejner (v případě špatného počasí v NTK / Noční studovna)

DEBATA Č. 2 / Moderovaná debata ke Koncepci za účasti autorů koncepce, zadavatele a hostů.