Budoucí právníci absolvují stáže i na radnici Prahy 6

Praha 6 bude spolupracovat s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.
Hlavní foto

Dohoda je ze strany Prahy 6 uzavírána v zájmu jejího přispění k podpoře vzdělanosti a k prohlubování praktických odborných znalostí studentů Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Realizací Dohody o spolupráci umožní Praha 6 studentům Právnické fakulty účastnit se odborných stáží, které budou probíhat zejména na vybraných odborech Úřadu městské části Praha 6. Studentům bude umožněno účastnit se odborných stáží bezplatně. O řádném absolvování stáže bude studentovi vydáno potvrzení, které bude podkladem pro uznání splnění této studijní povinnosti.

Právnická fakulta se zavazuje poskytnout zaměstnancům Úřadu Městské části Praha 6 možnost účastnit se případných odborných seminářů, stáží a školení, které bude Právnická fakulta pořádat.

Předpokládaný začátek odborných stáží připadá na letní semestr akademického roku 2009 / 2010.

Související články

Praha 6 získala dotaci z Operačního programu Jan Amos Komenský na realizaci projekt Místní akční plán vzdělávání Praha 6 – IV. Díky tomu může pokračovat v podpoře mateřských, základních a základních uměleckých škol a dalších partnerů, nadále rozvíjet spolupráci všech aktérů, zajistit aktualizaci místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území celého správního obvodu městské části Praha 6 a jeho vyhodnocení.

Celý článek1. 3. 2024

Historicky první Projektový den vznikl díky spolupráci ČVUT, Místního akčního plánu Praha 6 (MAP 6) a městské části Praha 6. Zhruba 500 žáků ze základních škol Prahy 6 tak mělo možnost navštívit 7 fakult a na vlastní kůži zažít to nejzajímavější, co studentům nabízejí. Měli tak možnost vidět například eFormuli či navštívit největší vodohalu a vysokonapěťovou halu.

Celý článek6. 2. 2024