Bezplatná právní poradna pro občany Prahy 6 pokračuje

Radní prodloužili o rok bezplatnou právní pomoc pro občany Prahy 6 s vítězem výběrového řízení advokátní kanceláří Jiří Kuděj.
Hlavní foto

Cílem projektu bezplatné právní pomoci je možnost bezplatně získávat základní informace v oblasti předpisů občanského práva regulujících bydlení, dále předpisů správního práva regulující vztahy občanů k úřadům státní správy a samosprávy, předpisů regulujících péči o životní prostředí apod. Vše zásadně ve vztahu k území Prahy 6.

"Předmětem poradenství nesmí být řešení otázek podnikatelského charakteru, dále ani otázek privátně majetkového charakteru nebo z oblasti rodinného práva. Právní poradenství zásadně vylučuje právní zastupování občanů ve sporech s Prahou 6," doplnil starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.

Bezplatná právní pomoc začal fungovat od prosince 2007 na zkušební dobu 1 roku. Po vyhodnocení je zřejmé, že zájem občanů o tento druh služby je značný a je pravidelně vyhledáván. Z obsahu jednotlivých vyplývá, že zájem žadatelů o porady se týká aktuálních otázek nájemních a vlastnických vztahů.

Velice frekventované byly oblasti - výše nájemného, aplikace „Zásad a podmínek pro nakládání s byty v majetku Hl.m.Prahy – MČ Praha 6, úhrady za služby spojené s užíváním bytu, bytového družstevnictví, prodeje pozemků pod družstevními bytovými domy včetně přilehlých, vztahy nájemců a pronajímatelů, přechody nájmů a výměny bytů včetně problematiky vznikajících společenství vlastníků jednotek.

Během 11ti měsíců letošního roku navštívilo advokátní kancelář celkem 291 žadatelů a vzhledem k některým opakovaným jednáním se uskutečnilo celkem 337 návštěv. Mimo osobní jednání byly dále ve 140 případech řešeny individuelní žádosti elektronickou formou (E-mail).

Bezplatná právní poradna
• Umožní bezplatně získat základní informace z oblasti předpisů občanského práva regulujících bydlení, předpisů správního práva regulující vztahy občanů k úřadům, předpisů regulující péči o životní prostředí apod.
• Předmětem poradenství není řešení otázek podnikatelského charakteru (obchodní právo), privátně majetkového charakteru a rodinného práva.
• Poradenství vylučuje právní zastupování občanů ve sporech s MČ Praha 6.

Poradenství poskytuje Advokátní kancelář Jiří Kuděj, Šlikova 20, Praha 6.

Po 16 - 18 hod.
Út 10 - 12 hod.
St 15 - 17 hod.
Pá 10 - 12 hod.

Související články