Bezpečnost dětí mohou vyřešit lokalizátory. Šestka je testuje

Praha 6 vyvíjí a testuje lokalizátory pro pohyb dětí ve veřejném prostoru. Inovativní projekt má pomoci s bezpečností dětí při školních výletech, ale také třeba při sportu.

Hlavní foto

Šestka se z vlastní iniciativy zapojila do programu RAPTOR Evropského inovačního a technologického institutu Urban Mobility financovaného z evropských fondů.  „Využili jsme možnost zdarma vyzkoušet nové technologie, které by pomohly s řešením bezpečnosti dětí.  Vítězná startupová společnost ze Slovinska nejprve monitorovací zařízení vyvíjela a nyní dle našich požadavků ladí technické detaily, jako jsou přesnost lokalizace, dobíjení nebo snadná manipulace,“ říká místostarosta pro oblast smart city Václav Kožený.  

Do testovacího provozu se dobrovolně zapojily MŠ Motýlek a MŠ Bubeníčkova. Princip projektu spočívá ve vybavení dětí lokalizátory, s nimiž učitelky chodí na hromadné vycházky. Malý GPS lokalizátor je umístěn do reflexních vestiček, učitelky jsou vybavené chytrým telefonem s příslušnou aplikací. Pokud se dítě s lokalizátorem vzdálí za určitou mez od ostatních, aplikace v mobilním telefonu upozorní učitelku a navede ji k místu, odkud vychází signál. „Využití předpokládáme zejména u vycházek a akcí, kde se pohybuje více lidí, typicky při cestách hromadnou dopravou,“ doplňuje Václav Kožený.  

„Kromě zvýšení bezpečnosti dětí vidíme přínos i ve snížení stresové zátěže pro učitelky, na které při vycházkách padá tíha toho, že neustále přepočítávají děti,“ komentuje projekt Mariana Čapková, místostarostka odpovědná za oblast školství. Pokud se zařízení osvědčí, může je městská část následně pro školky nakoupit. Klíčovým kritériem pro rozhodování bude spolehlivost a přesnost dat.

Podle prvních reakcí učitelek se systém ukazuje jako smysluplný a splňuje očekávání. „Mně se ten nápad velice líbil. Do testování jsme šli dobrovolně, nikdo mě nepřesvědčoval. Já si myslím, že v dnešní době toto bude přínosem,“ říká Monika Janečková, ředitelka MŠ Motýlek. Přestože projekt neshromažďuje ani nezískává žádná data ani osobní údaje o dětech, vedení školek požádalo rodiče o souhlas s účastí na pilotním projektu.

Do pilotního testování se zapojil také kroužek orientačních běžců při DDM Prahy 6. „Nápad je to velmi dobrý, protože každý týden vypouštíme do obory Hvězda na trénink orientačního běhu až osmdesát dětí. Zajistit jejich bezpečnost je pro nás velmi důležité, takže jsme rádi tento projekt vyzkoušeli,“ sdělil Jaromír Prouza, vedoucí zájmového útvaru DDM Praha 6.

Související články