Betlémské světlo a perníkové jesličky u Matěje

Téměř padesátiletou tradici perníkových jesliček u sv. Matěje nezastaví ani koronavirová epidemie. Také betlémské světlo za dodržení vládních nařízení rozdají skauti na různých místech v Praze 6.

Hlavní foto

Pan Daniel Zítka, který se před lety ujal výroby perníkového betlému po paní Helence Horálkové, už má nazdobeno a napečeno. Betlém bude i letos vystaven v kostele u sv. Matěje v Dejvicích, a to od 19. prosince. Prostor expozice je uzpůsoben tak, aby odpovídal současným opatřením spojeným s COVID-19. Vstup bude povolen s rouškou a s rozestupy, dodržování pravidel u jesliček budou hlídat dobrovolníci z farnosti. Betlém je možné si přijít prohlédnout o víkendech až do konce ledna. Podmínky prohlídek betlému mohou být upraveny vzhledem k aktuálním vládním nařízením. Více na www.matejstranti.com.

Betlémské světlo

Kostel sv. Matěje: od 20. prosince si bude možné z kostela sv. Matěje odnést také betlémské světlo. Pro ty, kteří si nepřinesou vlastní svítilnu, bude k dispozici kahánek.

Písecká brána: ve středu 23. 12. v 15–18 hodin. Věčný plamínek z betlémské jeskyně do brány dopraví skauti z oddílu Šipka.

Od skautů z hanspaulských středisek Pplk. Vally a Javor: 23. 12. na trase: 16:30 Hanspaulka (před Tescem) – 16:50 Duchoslávka (u kaple sv. Michala) – 17:10 Hadovka (v parku pod panelákem) – 17:30 Ořechovka (u kina).

Perníkové jesličky u sv. Matěje

19. 12. 12:00–17:00

20. 12. 11:00–17:00

24. 12. 11:00–15:00

25.–27. 12. 11:00–17:00

1. 1. 11:00–17:00

2.–3. 1. 14:00–17:00

9. a 10. 1. 14:00–17:00

16. a 17. 1. 14:00–17:00

23. a 24. 1. 14:00–17:00

30. a 31. 1. 14:00–17:00