Autobusové výlety pro seniory

Program autobusových výletů pořádaných Městskou částí Praha 6 pro seniory (září - říjen 2020).

Hlavní foto