Archeologové objevili kostru z mladší doby bronzové

Kostra z doby 1400 př.n.l. byla nalezena při opravě ulice Terronská v Bubenči. Kostra byla nalezena v jedné ze 14 jam, které zatím byly objeveny. Je možné, že v dalších jámách budou nalezeny další pozůstatky.
Hlavní foto

O nálezu byl okamžitě informován starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa. „Jsem si vědom historického významu nálezu, proto jsem nechal zastavit stavbu a nařídil městské policii, aby staveniště během dnešní noci a zítřejšího rána hlídala do doby, než bude zajištěna stálá ochrana ze strany stavitele,“ reagoval na unikátní nález Chalupa.

„Při rekonstrukci vozovky Terronské ulice v Praze 6 byly těsně pod dlažbou odhalena více než desítka neporušených archeologických objektů, které jsou v současnosti zkoumány. V jednom z objektů byl odhalen pravděpodobně nerituální pohřeb lidského jedince z mladší doby bronzové. Kromě lidské kostry, fragmentu kadlubu na odlévání bronzových předmětů a části kamenné bulavy, poskytl tento objekt zcela unikátní nález keramické plastiky spodní části nohy (od holeně dolů), patrně opatřené obuví,“ tvrdí Michal Bureš ze společnosti Archeo Pro.

„Bota“ má na sobě velmi filigránskou ornamentální výzdobu, která kromě své umělecké hodnoty poskytuje archeologům i informace o možné podobě odívání v tomto období. Nález přes 3000 let starý nemá na území Čech a Moravy obdoobu.

Archeologové požadují 20 dní na zkoumání lokality. Přestože jde o orientační termín, nepředpokládají výrazné prodloužení, i když další nálezy se dají očekávat. Archeologové budou pracovat ve všední dny včetně sobot a nedělí. Dodavatel jim navíc zajistí podmínky, tzn. stavební buňku, pitný režim apod. Ze strany dodavatele stavby jde o mimořádně vstřícný přístup, protože pro samotnou stavbu to znamená upravit harmonogram provádění a změnit postup. Dodavatel se nyní více zaměří na chodníky, vše ale konzultuje s archeology. Jestli se posune termín dokončení této etapy opravy komunikace se v tuto chvíli neví. Původní termín byl 30.9.2009.

Rekonstrukce ulice Terronská je kompletní oprava komunikace, hrazená z prostředků hl.m.Prahy. Opravu komunikace opakovaně požadovala radnice Prahy 6 kvůli řešení "hluku" na dlážděných komunikacích v obytné zástavbě.

Při stavbě bude dlážděný povrch nahrazen asfaltovým povrchem, v pražské mozaice budou vydlážděna parkovací místa a chodníky. Projekt má stavební povolení odsouhlasené všemi nutnými orgány.

V loňském roce proběhla první etapa - Nám. Svobody, Rooseveltova, v letošním roce etapa druhá Rooseveltova - Maďarská. Další pokračování až k Čínské bude v roce 2010. Rovněž se v příštím roce má realizovat Náměstí Svobody. Před školkou Rooseveltova se vytvoří bezpečný přechod pro chodce s vyčkávacím ostrůvkem uprostřed vozovky.

VIDEO V Terronské e našla 3000 let stará kostra

Vysvětlivky:
Kadlub - forma pro odlévání kovu
Bulava – kulovitý kamenný nástroj (zbraň), která byla nasazena na topůrku a sloužila k úderu

Související články

V souvislosti se zahájením provozu tramvají na Dědinu je nutné upozornit, že ještě nějakou dobu budou probíhat dokončovací práce, a chceme tedy požádat občany o trpělivost a obezřetnost. Stejně tak městská policie připravuje přednášky pro děti a opatření, která souvisejí s provozem nové tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědina.

Celý článek20. 10. 2023

Území Nového Sedlce je jednou z nejvýznamnějších rozvojových ploch na okraji Prahy. Cílem města je, aby zde vznikla fungující čtvrť v souvislosti s plánovaným prodloužením tramvajové trati z Podbaby do Suchdola. To vyžaduje změnu územního plánu a koncepci, podle které se území bude dále rozvíjet.

Celý článek5. 10. 2023