ANKETA K ÚPRAVÁM DOPRAVNÍHO REŽIMU V OBLASTI LIBOCE

Vážení občané oblasti Liboce,

Odbor dopravy a životního prostředí Úřadu městské části Praha 6 byl pověřen vyhlášením ankety týkající se změny dopravního režimu spočívající v úpravě stávající směrnosti místních komunikací.

Hlavní foto

Zavedení této úpravy poptávají někteří místní občané, přičemž od této organizace dopravy si slibují především eliminaci průjezdné (tranzitní) dopravy touto oblastí. Návrhem je znemožněn přímý průjezd ulicí Sestupná ve směru z centra (viz situační zákres).

Abychom získali relevantní obraz o názoru všech dotčených občanů, dovolujeme si Vás oslovit pomocí této ankety a dotázat se Vás na názor v této věci. Vyjádřete se, prosím,

  1. zda jste s dopravní situací spokojeni a nechcete měnit stávající dopravní režim,
  2. nebo zda navrženou úpravu uvítáte.

Výsledky ankety budou podkladem pro vytvoření konečného návrhu. Vaše odpovědi (případně i doplňující názory) prosím adresujte písemně Odboru dopravy a životního prostředí Úřadu městské části Praha 6, Čs. armády 23, nebo na e-mailovou adresu jkaderabkova{zavináč}praha6{tečka}cz do 30.06.2014 včetně. Vaše podání a e-maily prosím označte jako „Anketa LIBOC“.

Děkujeme Vám za Váš čas věnovaný této anketě.

Ing. Dana Charvátová

vedoucí odboru

Schéma uliční sítě dotčené oblasti Liboce je na obrázku u tohoto článku.