4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 6

Jednání zastupitelstva skončilo v 19:43 hodin.

Zasedání zastupitelstva MČ Praha 6 je svoláno na pátek 24. dubna 2015 od 10:00 hodin v 6. patře budovy ÚMČ Praha 6, Čs. armády 23.

Interpelace jsou zařazeny na programu od 15 hodin. 

SLEDUJTE JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ONLINE ZDE: http://www.praha6.cz/zast_video.html

Hlavní foto

Návrh programu 04. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6 dne 24.04.2015

- Pevný bod od 15:00 hodin -  Interpelace

 

 1.             Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 6 - Mgr. Kolář  (usn. RMČ č. 278/15)
 2.             Zpráva Policie ČR - Obvodního ředitelství Praha I o bezpečnostní situaci na území Prahy 6 a Zpráva o výsledné činnosti Městské policie - Obvodního ředitelství Praha 6 za rok 2014 - Mgr. Kolínská (usn. RMČ č. 228/15)
 3.             Potvrzení platnosti rozhodnutí o prodeji bytových jednotek a pozemků podle zákonů v platném znění - bytová jednotka č. 531/10 v budově č. p. 531, 532, 533, 534 k. ú. Vokovice - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 258/15)
 4.             Schválení nabyvatelů a kupních cen bytových jednotek prodávaných v souladu s usnesením ZMČ Praha 6 č. 184/12 ze dne 20.04.2012 – Ing. Vaculík(usn. RMČ č.  283/15
 5.             Svěření  pozemků parc. č. 1300/10, 1301, 2221/1 k. ú. Ruzyně do správy m. č. Praha 6  - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 189/15)
 6.             Odejmutí svěřené správy části  pozemků parc. č. 1315, 1322, 1323, 1324/1 k. ú. Ruzyně - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 239/15)
 7.             Svěření pozemku parc. č. 657/6 k. ú. Dejvice - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 246/15)
 8.             Zrušení usnesení RMČ Praha 6  č. 2981/14  ze dne  12.02.2014 o svěření pozemku parc. č. 2248/8 k. ú. Ruzyně odděleného z pozemku parc. č. 2248/1 k. ú. Ruzyně dle GP č. 2154 - 1/2014 pro k. ú. Ruzyně do správy městské části Praha  6 (ul. Rakovnická - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 294/15)
 9.             Odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hl. m. Prahy, m. č. Praha 6  ve prospěch hl. m. Prahy -   pozemku parc. č. 2482/3 a id. 51/84 pozemků parc. č. 2486/5, 2486/14, 2486/15 k. ú. Břevnov - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3232/14)
 10.           Odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hl. m. Prahy, m. č. Praha 6  ve prospěch hl. m. Prahy -   pozemku parc. č.2484/2, id. 17/84 pozemku parc. č. 2486/2 včetně stavby  a id. 35/84 pozemků parc. č. 2486/1, 2486/6, 2486/7 k. ú. Břevnov - Ing. Vaculík(usn. RMČ č. 51/14)
 11.           Odejmutí svěření částí pozemků parc. č. 128/1 a 129 k. ú. Sedlec - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 190/15)
 12.           Prodej části pozemku parc. č. 128/1 k. ú. Sedlec - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 293/15)
 13.           Odejmutí svěřené správy části  pozemku parc. č. 1281/349 k. ú. Vokovice - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 203/15
 14.           Nevyužití předkupního práva ke stavbě  zahradní chatky na pozemku parc. č. 349/15 k. ú. Veleslavín - Ing. Vaculík  (usn. RMČ č. 241/15)
 15.           Nevyužití předkupního práva ke stavbě  zahradní chatky na pozemku parc. č. 4663/4 k. ú. Dejvice - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 240/15)
 16.           Prodej id. 1/4 pozemků parc. č. 507 a parc. č. 508 včetně id. 1/4 domu čp. 67 Nad Lávkou 8 k. ú. Vokovice - Ing. Vaculík(usn. RMČ č. 257/15)
 17.           Prodej pozemku parc.č. 1527/14 k. ú. Bubeneč - Ing. Vaculík (usn. RMČ  č. 3373/14)
 18.           Prodej pozemku parc. č. 571/1 k. ú. Střešovice - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3619 / 14)
 19.           Prodej pozemků parc. č. 589/2 a parc.č. 589/1 k. ú. Střešovice - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3622/14)
 20.           Prodej pozemků parc.č. 3994, parc.č. 3995 k. ú. Dejvice - Ing. Vaculík(usn. RMČ č. 3456/14)
 21.           Prodej pozemku parc.č. 985/3 k. ú. Dejvice - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3457/14)
 22.           Prodej části pozemku parc. č. 1275/1 k. ú. Liboc - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3616/14)
 23.           Prodej pozemku parc.č. 2919 k. ú. Dejvice - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3368/14)
 24.           Prodej id. 1/8 pozemků parc.č. 1874/1, parc.č. 1874/2, parc.č. 1874/3, parc.č. 1874/4 a parc.č. 1874/5 a pozemku parc.č. 1858 k. ú. Břevnov - Ing. Vaculík(usn. RMČ č. 3617/14)
 25.           Souhlas s uzavřením smluv o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 227/15)
 26.           Poskytnutí neúčelového finančního daru p. o. Česká centra - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 236/15)
 27.           Poskytnutí účelové dotace spolku Porte na realizaci akcí klubu Fresh senior v prvním pololetí 2015 - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 289/15)
 28.           Poskytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů Suchdol na rok 2015 - Mgr. Kolínská(usn. RMČ č. 274/15)
 29.           Poskytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů Lysolaje v roce 2015 - Mgr. Kolínská(usn. RMČ č. 275/15)
 30.           Poskytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů Nebušice na rok 2015 - Mgr.Kolínská (usn. RMČ č. 276/15)
 31.           Poskytnutí dotací v oblasti zdravotnictví, sociální péče a služeb pro rok 2015 - Ing. Hanušová (usn. RMČ č. 269/15)
 32.           Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace o.p.s. K srdci klíč a spolku NADĚJE  v roce 2015 - Ing. Hanušová(usn. RMČ č. 268/15)
 33.           Stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 6 -Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 280/15)
 34.           Poskytnutí finančního neúčelového daru TJ Tatran Střešovice, o.s. -Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 334/15  

 

Různé:

a)    Informace o dalším postupu ohledně nakládání s portfoliem, které má v majetku MČ Praha 6 v souvislosti s činností společnosti KEY INVESTMENTS

b)    Informace o provedených rozpočtových opatřeních

c)    Programové prohlášení Rady městské části Praha 6 pro období 2014 - 2018 - Mgr. Kolář

d)    Informace o návrhu novely Jednacího řádu ZMČ Praha 6 schváleném usnesením RMČ č. 333/15 dne  22.04.2015