27. 5 . AKTUÁLNÍ ZPRÁVA VYDANÁ HYGIENICKOU STANICÍ HL. M. PRAHY

Informace k mimořádné situaci: kontaminovaná pitná voda ve vodovodním řadu v Dejvicích a Bubenči.

Hlavní foto

Hygienická stanice hl. m. Prahy obdržela předběžné výsledky od Pražských vodovodů a kanalizací, a. s. z pondělních odběrů  25. 5. 2015. Z 19 vzorků je 5 stále pozitivních na koliformní bakterie, ostatní E. coli negativní ve všech vzorcích.

Výsledky mikrobiologických analýz z 15 vzorků pitné vody z vodovodního řadu odebraných v pondělí 25. 5. 2015, vylučují přítomnost bakterií Clostridium perfringens  a bakterií Escherichia coli ve všech vzorcích. Biologické ukazatele jsou u všech vzorků v normě.

Přítomnost  koliformních bakterií je prokázána v 1 vzorku.

Negativní nález koliformních bakterií  u 8 vzorků.

V případě  zbývajících 6 vzorků bude analýza koliformních bakterií  upřesněna pro jasné potvrzení nebo vyloučení. Výsledku obdrží HSHMP ve středu 27. 5. 2015 v odpoledních hodinách.

Z výsledků virologického vyšetření biologického materiálu pacientů a virologického vyšetření vody, která byla odebrána v neděli 24. 5. 2015, jsou zachyceny noroviry.

 

Výsledky indikují výrazné zlepšení kvality vody, která však na několika místech stále nesplňuje požadavky vyhlášky na vodu pitnou. S ohledem na desítky nových hlášených případů onemocnění z neděle, a na závažnost situace i rozsah zasažené oblasti, vyhlášené mimořádné opatření trvá.

 

Doporučujeme občanům nadále zvýšenou obezřetnost při užívání vody v síti. Nadále trvá doporučení používat na pití, k vaření, přípravě jídla, atd. vodu pitnou (cisterny, balená voda).

V případě obnovení dodávek pitné vody ve vodovodní síti vydá HSHMP v zasažené lokalitě důrazné upozornění občanům a provozovatelům potravinářských podniků, vyrábějící, připravující nebo rozvážející pokrmy za účelem jejich podávání v rámci provozované hostinské živnosti, ve školní jídelně, menze, v dětské skupině, při stravování osob vykonávajících vojenskou činnou službu, v rámci zdravotních a sociálních služeb, při stravování zaměstnanců, podávání občerstvení a při podávání pokrmů jako součásti ubytovacích služeb a služeb cestovního ruchu, jimž je voda dodávána vodovodním řadem na nutnost intenzivního odpouštění vody před začátkem provozu. Vodu před upotřebením k mytí je  třeba nechat odtékat volně co nejvíc po dobu nejméně pěti minut, aby se vodovodní potrubí pročistilo, a poté ji ohřát nad 65 stupňů Celsia.

Dosud bylo v dané věci odborem hygieny výživy provedeno 120 kontrol stravovacích služeb (z toho následných kontrol s protokolem 17), z toho v 88 případech bylo předáno Nařízení HSHMP  ze dne 25. 5. 2015, v 15 případech byly provozovny uzavřeny.