13. jednání Zastupitelstva MČ Praha 6 se uskuteční 24. června

V pondělí 24. června 2024 se koná 13. zasedání zastupitelstva městské části v tomto volebním období. Jednání bude probíhat od 10 hod. v zasedací místnosti v 6. patře budovy  úřadu městské části. Na programu jsou dva pevné body: interpelace v 15 hod. a bod k dostavbě areálu Petynka v 18 hod.

Hlavní foto

 

Návrh programu

Pevný bod v 15:00: Interpelace

Pevný bod v 18:00: Dostavba sportovně rekreačního areálu Petynka

 

1.       Volba přísedící Obvodního soudu pro Prahu 6 – Mgr. Stárek (usn. č. RMČ-1721/24)

2.       Závěrečný účet MČ Praha 6 za rok 2023 – Ing. Hlinský (usn. č. RMČ-1679/24)

3.       I. rozpočtová opatření MČ Praha 6 na rok 2024 – Ing. Hlinský (usn. č. RMČ-1680/24)  

4.       Zpráva o výsledcích hospodaření zdaňované činnosti MČ Praha 6 – MgA. Prokop (usn. č. RMČ-1681/24)

5.         Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti SNEO, a.s. - změna stanov – MgA. Prokop (usn. č. RMČ-1739/24)

6.       Zpráva o činnosti SNEO, a.s. – MgA. Prokop (usn. č. RMČ-1740/24)

7.       Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora sportovní identity Prahy 6 - Mgr. Lacina (usn. č. RMČ-1756/24)

8.       PEVNÝ BOD V 18:00 K dostavbě sportovně rekreačního areálu Petynka – MgA. Prokop (usn. č. RMČ-1763/24)

9.       Kulturní centrum 4. kvadrant – další postup, financování, provoz na základě usnesení ZMČ 0127/23 – Mgr. Stárek, MgA. Prokop, Mgr. Lacina (usn. č. RMČ-1761/24)

10.    Vyhlášení dotačního programu Šestka komunitní – 2025 – MgA. Prokop (usn. č. RMČ-1742/24)

11.    Zpráva o činnosti pověřence pro významné investice – Ing. Lála (usn. č. RMČ-1758/24)

12.    Zpráva o činnosti pověřence pro otevřenost, média a participaci – Ing. Mgr. Kužílek (usn. č. RMČ-1759/24)

13.    Zpráva o činnosti pověřence pro veřejný prostor a areál Džbán – Š. Barták (usn. č. RMČ-1760/24)

14.    Zpráva o KITT6, příspěvková organizace – Mgr. Stárek (usn. č. RMČ-1762/24)

15.    Návrh na změnu přílohy zřizovací listiny KITT6, příspěvková organizace – Mgr. Stárek (usn. č. RMČ-1765/24)

16.    Svěření části pozemku parc. č. 4142/4 k. ú. Dejvice - MgA. Prokop (usn. č. RMČ-1593/24)

17.    Svěření pozemků parc. č.1739/45, 1739/46, 1739/48 k. ú. Ruzyně dle Statutu hl. m. Prahy - MgA. Prokop (usn. č. RMČ-1640/24)

18.    Odkoupení pozemků parc. č. 1739/13, 1739/16, 1739/29 v k. ú. Ruzyně - MgA. Prokop (usn. č. RMČ-1701/24)

19.    Odkoupení pozemků parc. č. 871/2, parc. č. 872/5 a parc. č. 874 v k.ú. Břevnov - MgA. Prokop (usn. č. RMČ-1700/24)

20.    Prodej pozemků parc. č. 1223/2 a parc. č. 1223/3 k. ú. Dejvice - MgA. Prokop (usn. č. RMČ-1702/24)

21.    Využití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 630/17 k. ú. Břevnov MgA. Prokop (usn. č. RMČ-1743/24)

22.    Poskytnutí dotací organizacím poskytujícím hospicovou péči za I. čtvrtletí 2024 – MUDr. Hošek (usn. č. RMČ-1648/24)

23.    Vyhlášení dotačního programu Podpora sublokálních periodik na území MČ Praha 6 – 2025 – Mgr. Lacina (usn. č. RMČ-1661/24)

24.    Vyhlášení dotačního programu Šestka kulturní I. – 2025 – Mgr. Lacina (usn. č. RMČ-1712/24)

25.    Poskytnutí investiční dotace v oblasti sportu a volného času – Mgr. Lacina (usn. č. RMČ-1755/24)

26.    Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Šestka kulturní II. – 2024 – Mgr. Lacina (usn. č. RMČ-1713/24)

27.    Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit Šestce II. 2024 – Mgr. Lacina (usn. č. RMČ-1757/24)

28.    Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora soutěží a běhů na Šestce II. – Mgr. Lacina (usn. č. RMČ-1716/24)

29.    Přidělení programové dotace na podporu obnovy památkově významného  objektu či souboru na rok 2024 "Památková dotace" – Mgr. Stárek (usn. č. RMČ-1722/24)

30.    Návrh na udělení čestného občanství městské části Praha 6 a Ceny městské části Praha 6 pro rok 2024" – Mgr. Stárek (usn. č. RMČ-1726/24)

31.    Prodloužení termínů plnění úkolů uložených usneseními ZMČ Praha 6 - Mgr. Stárek (usn. č. RMČ-1724/24 a RMČ-1764/24)

Informativní zprávy:

a.       Rozpočtová opatření Městské části Praha 6 – Ing. Hlinský (usn. č. RMČ-1280/24)

b.      Informace o přijatých peticích – Ing. Holický

c.       Informace o připravovaných VŘ ODŽP – O. M. Hrubeš, PhDr. Palacký

d.      Implementační plán Místní energetické koncepce – Ing. Kožený