Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Zákonné informace ›› Povinně zveřejňované informace ›› Informace dle 106/1999 Sb. ›› Organizační řád ›› Používané zkratky ›› detail/podstránka

Seznam použitých zkratek

ČR - Česká republika
EU - Evropská unie
MČ - městská část
ZMČ - Zastupitelstvo Městské části Praha 6
RMČ - Rada Městské části Praha 6
ÚMČ - Úřad městské části Praha 6
HMP - Hlavní město Praha
MHMP - Magistrát hlavního města Prahy
ZHMP - Zastupitelstvo hlavního města Prahy
RHMP - Rada hlavního města Prahy
IK - Informační kancelář
IS - Informační systém
LDN - Léčebna dlouhodobě nemocných

IPR - Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
ÚPD - územně plánovací dokumentace
ZČ - zdaňovaná činnost
MHD - městská hromadná doprava
PID - pražská integrovaná doprava
TSK - Technická správa komunikací hl. m. Prahy
MVČR - Ministerstvo vnitra ČR
GDPR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)


KT - Kancelář tajemníka (evidence dle systemizace - 0100)
OŠKS - Odbor školství, kultury a sportu (0200)
EO - Ekonomický odbor (0400)
KA - Kancelář architekta (0500)
OSV - Odbor sociálních věcí ( 0600)
OVV - Odbor vnitřních věcí (0700)
KMČ - Kancelář městské části (0800)
OV - Odbor výstavby (0900)
OSM - Odbor správy majetku 1000)
ŽO - Živnostenský odbor (1100)
ODŽP - Odbor dopravy a životního prostředí (1200)
OSL - Odbor služeb (1500)
PO - Právní odbor (1600)
OEOOD - Odbor evidence obyvatel a osob. dokladů (1700)

 


ZoHMP - zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění
ZoFK - zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
v platném znění
StavZ - zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění
Statut - Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou
se vydává Statut hlavního města Prahy, v platném znění
InfZ - zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění
ŽZ - zákon č. 455/1991, o živnostenském podnikání, v platném
znění

 

toto je poslední strana


© 2018 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/zkratky ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz