Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Závěrečný účet Městské části Praha 6 za rok 2020 ›› detail/podstránka

Závěrečný účet MČ Praha 6 za rok 2020

Na základě obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy č.55/2000 Sb. hl.m. Prahy ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, v samostatné působnosti, přílohy č. 5 předkládá ekonomický odbor ÚMČ Praha 6 „Závěrečný účet Městské části Praha 6 za rok 2020“. Veškeré číselné údaje jsou v souladu s upraveným rozpočtem Městské části Praha 6 a s účetní závěrkou k 31.12.2020.

Hospodaření Městské části Praha 6 probíhalo ve sledovaném období podle schváleného rozpočtu, který přijalo ZMČ Praha 6 svým usnesením č. 184/19 ze dne 19.12.2019. V průběhu sledovaného období byly předkládány k projednání RMČ Praha 6 a ZMČ Praha 6 zdůvodněné rozpočtové úpravy, blíže v části 9 – „Zprávy“. Jednalo se o rozpočtové úpravy, které vycházely z rozhodnutí orgánů hlavního města Prahy (zejména přijaté dotace, finanční vypořádání), či vyplývaly z činnosti ÚMČ Praha 6.

Úhrn příjmů za rok 2020 byl ve výši 1.367.918,02 tis. Kč, což je 135,79 % UR. Čerpání rozpočtu výdajů za rok 2020 činil v úhrnu 975.710,78 tis. Kč, což je 77,89 % UR. Hospodaření Městské části Praha 6 skončilo za toto období přebytkem v celkové výši 392.207,24 tis. Kč.

Na skutečnosti, že hospodaření Městské části Praha 6 za rok 2020 skončilo, oproti upravenému schodku ve výši 245.289,30 tis. Kč, přebytkem ve výši 392.207,24 tis. Kč, mají vliv především nižší skutečné výdaje, a to o 276.935,82 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu. Hlavním důvodem je nižší čerpání kapitálových výdajů (41,83 %) a zůstatek finančních prostředků v běžné rozpočtové rezervě (50.449,90 tis. Kč). Jedná se především o nečerpané prostředky, které MČ Praha 6 obdržela v rámci přiznání hl. m. Prahy k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2019 (48.433,68 tis. Kč). Tyto prostředky budou jako součást výsledku hospodaření přesunuty do „Správy aktiv“. Vše je podrobně komentováno v části 3 a 8 - „Zprávy“. Dalším důvodem je vyšší plnění u příjmů z vlastní činnosti, které bylo způsobeno připsáním dividendy – rozdělením zisku společnosti SNEO, a.s. za minulá období (349 mil. Kč). Neméně důležitou skutečností, která značně ovlivnila čerpání rozpočtu, je vyhlášení nouzového stavu v ČR, které souviselo s výskytem nového typu koronaviru COVID-19, kdy realizace většiny investičních akcí byla pozastavena. Následně se v hospodaření MČ Praha 6 projevila i druhá vlna této pandemie, kdy se upustilo z kapacitních a časových důvodů od některých dalších plánovaných investičních akcí.

Skutečné příjmy byly oproti upravenému rozpočtu vyšší o 360.560,72 tis. Kč (podrobně komentováno v části 2 – „Zprávy“).

Na základě těchto výsledků hospodaření MČ Praha 6 zpracovatel navrhuje přidělit částku 100.000,00 tis. Kč jako součást výsledku hospodaření MČ Praha 6 za rok 2020 do „Správy aktiv“.

Součástí schvalování „závěrečného účtu“ je návrh rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2020. I v tomto roce zřizovatel přistoupil ke změnám v návrhu na přerozdělení hospodářského výsledku oproti návrhu od samotných příspěvkových organizací s ohledem na kumulaci finančních prostředků ve fondu odměn a s ohledem na přebytky a meziroční čerpání rezervních fondů. Dotčené změny za zřizovatele jsou u dotčených PO zvýrazněny červeně (Příloha č. 5).

Zpracovatelé upozorňují, že veškeré číselné údaje v tabulkách jsou zpracovány v tisících Kč (zaokrouhlené na 2 desetinná místa), není–li uvedeno jinak.

Pozn. V „Závěrečném účtu MČ Praha 6 za rok 2020“ jsou shrnuty příjmy a výdaje za rok 2020, podrobnější údaje o výsledcích hospodaření jsou uvedeny v jednotlivých „Zprávách“ za odvětví, které zpracovaly věcně příslušné odbory.

Další informace:© 2022 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/zaverecny-ucet-2020 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.