Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Závěrečný účet městské části Praha 6 za rok 2019 ›› detail/podstránka

Závěrečný účet MČ Praha 6 za rok 2019

Na základě obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy č.55/2000 Sb. hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, v samostatné působnosti, přílohy č. 5 předkládá ekonomický odbor ÚMČ Praha 6 „Závěrečný účet Městské části Praha 6 za rok 2019“.

        

Veškeré číselné údaje jsou v souladu s upraveným rozpočtem Městské části Praha 6 a s účetní závěrkou k 31. 12. 2019.

 

Hospodaření Městské části Praha 6 probíhalo ve sledovaném období podle schváleného rozpočtu, který přijalo ZMČ Praha 6 svým usnesením č. 14/18 ze dne 20. 12. 2018. V průběhu sledovaného období byly předkládány k projednání RMČ Praha 6 a ZMČ Praha 6 zdůvodněné rozpočtové úpravy, blíže v části 9 – „Zprávy“. Jednalo se o rozpočtové úpravy, které vycházely z rozhodnutí orgánů hlavního města Prahy (zejména přijaté dotace, finanční vypořádání), či vyplývaly z činnosti ÚMČ Praha 6.

 

Úhrn příjmů za rok 2019 byl ve výši 1.041.507,33 tis. Kč, což je 101,83 % UR. Čerpání rozpočtu výdajů za rok 2019 činil v úhrnu 1.014.540,17 tis. Kč, což je 78,13 % UR. Hospodaření Městské části Praha 6 skončilo za toto období přebytkem v celkové výši 26.967,16 tis. Kč.

 

Na skutečnosti, že hospodaření Městské části Praha 6 za rok 2019 skončilo, oproti upravenému schodku ve výši 275.735,50 tis. Kč, přebytkem ve výši 26.967,16 tis. Kč., mají vliv především nižší skutečné výdaje, a to o 283.958,33 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu. Hlavním důvodem je nižší čerpání kapitálových výdajů (47,14 %) a zůstatek finančních prostředků v běžné rozpočtové rezervě (59.058,20 tis. Kč). Jedná se především o nečerpané prostředky, které MČ Praha 6 obdržela v rámci přiznání hl. m. Prahy k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2018 (65.469,91 tis. Kč). Tyto prostředky budou jako součást výsledku hospodaření přesunuty do Fondu rezerv a rozvoje. Vše je podrobně komentováno v části 3 a 8 – „Zprávy“.

 

Skutečné příjmy byly oproti upravenému rozpočtu vyšší o 18.744,33 tis. Kč (podrobně komentováno v části 2 – „Zprávy“).

 

Na základě těchto výsledků hospodaření MČ Praha 6 zpracovatel navrhuje přidělit částku 100.000,00 tis. Kč jako součást výsledku hospodaření MČ Praha 6 za rok 2019 do Fondu rezerv a rozvoje Městské části Praha 6.

           

Zpracovatelé upozorňují, že veškeré číselné údaje v tabulkách jsou zpracovány v tisících Kč (zaokrouhlené na 2 desetinná místa), není–li uvedeno jinak.

 

Pozn. V „Závěrečném účtu MČ Praha 6 za rok 2019“ jsou shrnuty příjmy a výdaje za rok 2019, podrobnější údaje o výsledcích hospodaření jsou uvedeny v  jednotlivých „Zprávách“ za odvětví, které zpracovaly věcně příslušné odbory.

Další informace:© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/zaverecny-ucet-2019 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz