Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Závěrečný účet městské části Praha 6 za rok 2016 ›› detail/podstránka

Závěrečný účet MČ Praha 6 za rok 2016

Na základě obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy č.55/2000 Sb. hl.m. Prahy ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, v samostatné působnosti, přílohy č. 5 předkládá ekonomický odbor ÚMČ Praha 6 „Závěrečný účet Městské části Praha 6 za rok 2016“.       

Veškeré číselné údaje jsou v souladu s upraveným rozpočtem Městské části Praha 6 a s účetní závěrkou k 31.12.2016.

Hospodaření Městské části Praha 6 probíhalo ve sledovaném období podle schváleného rozpočtu, který přijalo ZMČ Praha 6 svým usnesením č. 206/15 ze dne 18.12.2015. V průběhu sledovaného období byly předkládány k projednání RMČ Praha 6 a ZMČ Praha 6 zdůvodněné rozpočtové úpravy, blíže v části 9 – „Zprávy“. Jednalo se o rozpočtové úpravy, které vycházely z rozhodnutí orgánů hlavního města Prahy (zejména přijaté dotace, finanční vypořádání), či vyplývaly z činnosti ÚMČ Praha 6.

Úhrn příjmů za rok 2016 byl ve výši 779.790,54 tis. Kč, což je 101,59 % UR. Čerpání rozpočtu výdajů za rok 2016 činil v úhrnu 961.206,19 tis. Kč, což je 96,72 % UR. Hospodaření Městské části Praha 6 skončilo za toto období schodkem v celkové výši 181.415,65 tis. Kč.

Na skutečnosti, že hospodaření Městské části Praha 6 za rok 2016 skončilo, oproti upravenému schodku ve výši 226.166,80 tis. Kč, schodkem pouze ve výši 181.415,65 tis. Kč, mají vliv především nižší skutečné výdaje, a to o 32.575,31 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu. Hlavním důvodem je nižší čerpání kapitálových výdajů (65,51 %) a zůstatek finančních prostředků v běžné rozpočtové rezervě (29.404,50 tis. Kč). Jedná se především o nečerpané prostředky, které MČ Praha 6 obdržela v rámci přiznání hl. m. Prahy k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2015 (26.443,27 tis. Kč). Tyto prostředky budou jako součást výsledku hospodaření přesunuty do Fondu rezerv a rozvoje. Naopak běžné výdaje byly čerpány ve výši 106,02 %, což bylo způsobeno zaúčtováním obchodní ztráty při prodeji dluhopisů Via Chem Group a E SIDE PROPERTY ve výši 136,3 mil. Kč.

Vše je podrobně komentováno v části 3 a 8 - „Zprávy“.

Skutečné příjmy byly naopak oproti upravenému rozpočtu vyšší o 12.175,84 tis. Kč (podrobně komentováno v části 2 – „Zprávy“).

Na základě těchto výsledků hospodaření MČ Praha 6 zpracovatel navrhuje přidělit částku 50.000,00 tis. Kč jako součást výsledku hospodaření MČ Praha 6 za rok 2016 do Fondu rezerv a rozvoje Městské části Praha 6.   

 

Zpracovatelé upozorňují, že veškeré číselné údaje v tabulkách jsou zpracovány v tisících Kč (zaokrouhlené na 2 desetinná místa), není–li uvedeno jinak.

Pozn. V „Závěrečném účtu MČ Praha 6 za rok 2016“ jsou shrnuty příjmy a výdaje za rok 2016, podrobnější údaje o výsledcích hospodaření jsou uvedeny v  jednotlivých „Zprávách“ za odvětví, které zpracovaly věcně příslušné odbory.

Další informace:© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/zaverecny-ucet-2016 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz