Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2014 ›› Závěrečný účet MČ Praha 6 za rok 2014 ›› detail/podstránka

Závěrečný účet MČ Praha 6 za rok 2014

Na základě obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy č.55/2000 Sb. hl.m. Prahy ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, v samostatné působnosti, přílohy č. 5 předkládá ekonomický odbor ÚMČ Praha 6 „Závěrečný účet Městské části Praha 6 za rok 2014“.        

Veškeré číselné údaje jsou v souladu s upraveným rozpočtem MČ Praha 6 a s účetní závěrkou k 31.12.2014. 

Hospodaření Městské části Praha 6 probíhalo ve sledovaném období podle schváleného rozpočtu, který přijalo ZMČ Praha 6 svým usnesením č. 415/13 ze dne 13.12.2013. V průběhu sledovaného období byly předkládány k projednání RMČ Praha 6 a ZMČ Praha 6 zdůvodněné rozpočtové úpravy, blíže viz oddíl 9. Jednalo se rozpočtové úpravy, které vycházely z rozhodnutí orgánů hlavního města Prahy (zejména přijaté dotace, Finanční vypořádání) či vyplývaly z činnosti ÚMČ Praha 6. 

Úhrn příjmů za rok 2014 byl ve výši 767.972,76 tis. Kč, což je 100,47 % UR. Čerpání rozpočtu výdajů za rok 2014 činil v úhrnu 968.486,20 tis. Kč, což je 73,00 % UR. Hospodaření Městské části Praha 6 skončilo za toto období schodkem v celkové výši 200.513,44 tis. Kč

Na skutečnosti, že hospodaření Městské části Praha 6 za rok 2014 skončilo oproti upravenému schodku ve výši 562.279,60 tis. Kč schodkem pouze ve výši 200.513,44 tis. Kč mají vliv především nižší skutečné výdaje, a to o 358.140,60 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu. Hlavním důvodem je nízké čerpání kapitálových výdajů (podrobně komentováno v části 3 -  „Zprávy“). Skutečné příjmy byly naopak oproti upravenému rozpočtu vyšší o 9.496,54 tis. Kč (podrobně komentováno v části 2 – „Zprávy“). 

Na základě těchto výsledků hospodaření MČ Praha 6 zpracovatel navrhuje přidělit částku 100.000,00 tis. Kč jako součást výsledku hospodaření MČ Praha 6 za rok 2014 do Fondu rezerv a rozvoje Městské části Praha 6.           

Dne 20.4.2015 byl Závěrečný účet MČ Praha 6 za rok 2014 projednán na společném jednání Finančního a Kontrolního výboru ZMČ. Kontrolní výbor doporučil Závěrečný účet k dalšímu projednání v orgánech MČ Praha 6 a Finanční výbor doporučil Závěrečný účet schválit.   

Zpracovatelé upozorňují, že veškeré číselné údaje v tabulkách jsou zpracovány v tisících Kč (zaokrouhlené na 2 desetinná místa), není – li uvedeno jinak. 

Pozn. V „Závěrečném účtu MČ Praha 6 za rok 2014“ jsou shrnuty příjmy a výdaje za rok 2014, podrobnější údaje o výsledcích hospodaření jsou uvedeny v  jednotlivých „Zprávách“ za odvětví, které zpracovaly věcně příslušné odbory.

Další informace:

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/zaver_14_uvod ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz