Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2012 ›› Závěrečný účet Městské části Praha 6 za rok 2012 ›› detail/podstránka

Závěrečný účet Městské části Praha 6 za rok 2012

Na základě obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy č.55/2000 Sb. hl.m. Prahy ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, v samostatné působnosti, přílohy č. 5 předkládá ekonomický odbor ÚMČ Praha 6 „Závěrečný účet Městské části Praha 6 za rok 2012“.           

Veškeré číselné údaje jsou v souladu s upraveným rozpočtem MČ Praha 6 a s účetní závěrkou k 31.12.2012. 

            Hospodaření Městské části Praha 6 probíhalo ve sledovaném období podle schváleného rozpočtu, který přijalo ZMČ Praha 6 svým usnesením č. 133/11 ze dne 16.12.2011. V průběhu sledovaného období byly předkládány k projednání RMČ Praha 6 a ZMČ Praha 6 zdůvodněné rozpočtové úpravy, blíže viz oddíl 9. Jednalo se rozpočtové úpravy, které vycházely z rozhodnutí orgánů hlavního města Prahy (zejména přijaté dotace, Finanční vypořádání) či vyplývaly z činnosti ÚMČ Praha 6. 

            Úhrn příjmů za rok 2012 byl ve výši 671.857,65 tis. Kč, což je 106,96 % UR. Čerpání rozpočtu výdajů za rok 2012 činil v úhrnu 681.372,84 tis. Kč, což je 90,23 % UR. Hospodaření Městské části Praha 6 skončilo za toto období schodkem v celkové výši 9.515,19 tis. Kč

Na skutečnosti, že hospodaření Městské části Praha 6 za rok 2012 skončilo oproti upravenému schodku ve výši 127.005 tis. Kč schodkem pouze ve výši 9.515,19 tis. Kč mají vliv vyšší příjmy, kdy celkové plnění bylo o 43.724,85 tis. Kč více než upravený rozpočet. Jednalo se zejména o odvod z účtů Zdaňované činnosti MČ Praha 6  na rozpočtové účty MČ Praha 6,  dále vyšším plněním u správních poplatků a také zlepšenými příjmy z úroků v souvislosti se „Správou aktiv“. Dalším významným faktorem, který ovlivnil výsledek hospodaření MČ Praha 6  jsou naopak nižší skutečné výdaje, a to o 73.764,96 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu (podrobně komentováno v části 3 „Zprávy“). 

 Na základě těchto výsledků hospodaření MČ Praha 6 zpracovatel navrhuje přidělit částku 117.490,00 tis. Kč (rozdíl k upravenému schodku) jako součást výsledku hospodaření MČ Praha 6 za rok 2012 do Fondu rezerv a rozvoje Městské části Praha 6.                        

Zpracovatelé upozorňují, že veškeré číselné údaje v tabulkách jsou zpracovány v tisících Kč, není – li uvedeno jinak. 

Pozn.  V „Závěrečném účtu MČ Praha 6 za rok 2012“ jsou shrnuty příjmy a výdaje za rok 2012, podrobnější údaje o výsledcích hospodaření jsou uvedeny v  jednotlivých „Zprávách“ za odvětví, které zpracovaly věcně příslušné odbory.

Další informace:

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/zaver_12_uvod ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz