Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2011 ›› Úvod k „Závěrečnému účtu Městské části Praha 6 za rok 2011“ ›› detail/podstránka

Úvod k „Závěrečnému účtu Městské části Praha 6 za rok 2011“

Na základě obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy č.55/2000 Sb. hl.m. Prahy ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, v samostatné působnosti, přílohy č. 5 předkládá ekonomický odbor ÚMČ Praha 6 „Závěrečný účet Městské části Praha 6 za rok 2011“.

           

Veškeré číselné údaje jsou v souladu s upraveným rozpočtem MČ Praha 6 a s účetní závěrkou k 31.12.2011.

 

            Hospodaření Městské části Praha 6 probíhalo ve sledovaném období podle schváleného rozpočtu, který přijalo ZMČ Praha 6 svým usnesením č. 39/11 ze dne 25.3.2011. V průběhu sledovaného období byly předkládány k projednání RMČ Praha 6 a ZMČ Praha 6 zdůvodněné rozpočtové úpravy, blíže viz oddíl 9. Jednalo se rozpočtové úpravy, které vycházely z rozhodnutí orgánů hlavního města Prahy (zejména přijaté dotace, Finanční vypořádání) či vyplývaly z činnosti ÚMČ Praha 6.

 

            Úhrn příjmů za rok 2011 byl ve výši 1.205.171,94 tis. Kč, což je 142,76 % UR. Čerpání rozpočtu výdajů za rok 2011 činil v úhrnu 926.537,42 tis. Kč, což je 91,34 % UR. Hospodaření Městské části Praha 6 skončilo za toto období přebytkem v celkové výši 278.634,52 tis. Kč. Na skutečnosti, že hospodaření Městské části Praha 6 za rok 2011 skončilo oproti plánovanému schodku přebytkem ve výši 278.634,52 tis. Kč má vliv zejména převod disponibilního zůstatku z účtů Zdaňované činnosti MČ Praha 6  na rozpočtové účty MČ Praha 6. Jedná se tedy o převod finančních prostředků v rámci vlastních zdrojů. Dalším významným faktorem, který ovlivnil výsledek hospodaření MČ Praha 6, byl také výběr části prvotně vložených finančních prostředků pro potřeby rozpočtu MČ Praha 6 ve výši 195.400 tis. Kč od správce aktiv KEY Investments. Tyto finanční prostředky byly čerpány na realizované investiční akce ve výši 99.180 tis. Kč.

 Tento přebytek hospodaření navrhuje zpracovatel přidělit jako součást výsledku hospodaření MČ Praha 6 za rok 2011 do Fondu rezerv a rozvoje Městské části Praha 6.

           

            Dále je součástí výše uvedeného výsledku hospodaření i částka ve výši 3.904,00 tis. Kč, která představuje dar od společnosti Theta Real a.s. účelově určený jako příspěvek na náklady spojené s realizací stavební úpravy dopravního režimu v Šáreckém údolí. V roce 2011 byla z tohoto daru využita částka ve výši 96 tis. Kč na studii. Zpracovatelé navrhují tuto částku zařadit do Fondu darů Městské části Praha 6 a dle stavební připravenosti zapojit k čerpání v roce 2012. Zpracovatel také navrhuje zařadit do Fondu rezerv a rozvoje finanční prostředky ve výši 15.000 tis. Kč, kdy o tuto částku byl snížen (z důvodu poskytnuté dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v této výši) rozpočet MČ Praha 6 určený na investiční akci „MŠ Bílá hora – výstavba nového objektu“.

 

V návaznosti na účinnost vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, je orgánům MČ Praha 6 předložen ke schválení také výsledek rozpočtového hospodaření bez dalších úprav, tak jak byl předkládán v minulosti. Výsledek hospodaření, účtovaný dle výše uvedené vyhlášky, je uveden v příloze č. 1 tohoto materiálu (Rozvaha MČ Praha 6 za rok 2011).       

Zpracovatelé upozorňují, že veškeré číselné údaje v tabulkách jsou zpracovány v tisících Kč, není –li uvedeno jinak.

 

„Závěrečný účet Městské části Praha 6 za rok 2011“ byl předložen na zasedání RMČ Praha 6 dne 9.5.2012, která ho usnesením č. 1375/12 schválila a dále byl projednán na společném jednání FV a KV ZMČ Praha 6 dne 28.5.2012,  kde byl doporučen k dalšímu projednání v ZMČ Praha 6.

Další informace:

 © 2022 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/zaver_11_uvod ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.