Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Zastupitelstvo MČ ›› detail/podstránka

Zastupitelstvo MČ (volební období 2002-2006)

  • 2018-2022
  • 2014-2018
  • 2010-2014
  • 2006-2010
  • 2002-2006

Seznam členů zastupitelstva Městské části Praha 6 obsahuje 46 zastupitelů.

9901 Mgr. Jaroslava Barková Hešíková
člen ZMČ
nezařazená
mobil:  606 474 458,
Předseda » Komise majetkové politiky RMČ
Místopředseda » Komise pro posouzení nabídek podaných ve výběrovém řízení na půdní vestavby
Člen » Komise pro řešení problematiky dostavby Vítězného náměstí
Člen » Komise pro posouzení nabídek podaných ve výběrovém řízení na prodej bytových jednotek za nejvyšší nabídku

Předsedkyně Komise majetkové politiky RMČ
9903 Mgr. Jan Bartůšek
člen ZMČ
KDU-ČSL
tel: zam:  224 312 027,
Předseda » Pracovní skupina k přípravě nového záměru zainvestování pozemku č. 184
Místopředseda » Komise pro sociálně právní ochranu dětí
Místopředseda » Protidrogová komise - "Zdravá 6"
Člen » Odborná pracovní skupina pro místopis
Člen » Kulturní komise RMČ
Člen » Komise pro výchovu a vzdělávání RMČ
Člen » Mandátový výbor ZMČ

9904 Pavel Bauman
člen ZMČ
ČSSD
mobil:  602 231 476,
web: http://www.cssdpraha6.cz/cssd.php?akce=zastupitele
Místopředseda » Dislokační komise RMČ
Místopředseda » Mandátový výbor ZMČ
Místopředseda » Komise pro vyhodnocení VŘ na půjčky z FOMBF
Člen » Komise územního rozvoje RMČ

9905 MUDr. Pavel Bém
člen ZMČ
ODS
tel: zam:  236 003 458 (402),
Místopředseda » Komise pro zahraniční spolupráci RMČ
Člen » Protidrogová komise - "Zdravá 6"
Člen » Komise pro řešení problematiky dostavby Vítězného náměstí

9906 Ing. Jana Blažíčková
člen ZMČ
ODS
Místopředseda » Komise majetkové politiky RMČ
Člen » Redakční rada časopisu "Šestka"
Člen » Komise pro posouzení nabídek podaných ve výběrovém řízení na půdní vestavby

9907 Doc.Ing. Václav Čekan CSc.
zemřel 12. 5. 2006
ODS
člen Rady MČ Praha 6
9908 Amalaine Diabová
člen ZMČ
ODS
tel:  233 326 990,
Místopředseda » Komise životního prostředí RMČ
Člen » Komise bytové politiky RMČ

9909 RSDr. Petr Diviš
člen ZMČ
KSČM
tel: zam:  284 825 820, mobil:  723 107 846,
Člen » Komise pro řešení problematiky dostavby Vítězného náměstí
9910 prof. Ing. Jiří Fárek CSc.
člen ZMČ
ODS
Předseda » Finanční výbor ZMČ
Předseda Finančního výboru ZMČ
9911 Ing. Petr Fíla
člen ZMČ
KSČM (bez politické příslušnosti)
Člen » Komise dopravy RMČ
9912 Ing. Helena Frankenbergerová
člen ZMČ
SNK ED (členka Cesty změny)
mobil:  602 641 044,
web: http://www.cestazmeny.cz
Člen » Zdravotně sociální komise
Člen » Komise majetkové politiky RMČ

9913 MUDr. Věroslav Gebouský
člen RMČ
ODS
tel: zam:  251 097 264,
Člen » Zdravotně sociální komise
Člen » Komise pro řešení problematiky dostavby Vítězného náměstí

Člen Rady MČ Praha 6
9914 Dagmar Gušlbauerová
člen ZMČ
KSČM
tel: zam.:  220 383 232, byt:  224 320 519,
Člen » Dislokační komise RMČ
Člen » Komise bytové politiky RMČ
Člen » Komise pro sociálně bytové otázky RMČ
Člen » Mandátový výbor ZMČ
Člen » Politické grémium ZMČ

Předsedkyně politického klubu KSČM
9915 Ing. Stanislav Hejduk
člen ZMČ
KSČM
mobil:  603 746 155,
Člen » Finanční výbor ZMČ
Člen » Komise majetkové politiky RMČ

9916 Mgr. Jiří Hermann
člen RMČ
KDU-ČSL
tel: zam:  220 189 136, 135,
Předseda » Komise územního rozvoje RMČ
Místopředseda » Komise pro posouzení nabídek podaných ve výběrovém řízení na prodej bytových jednotek za nejvyšší nabídku
Člen » Redakční rada časopisu "Šestka"
Člen » Povodňová komise
Člen » Komise pro řešení problematiky dostavby Vítězného náměstí
Člen » Komise pro udělování čestného občanství Městské části Praha 6
Člen » Politické grémium ZMČ

Uvolněný člen ZMČ pro výkon funkce člena Rady. Zodpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti územního rozvoje a památkové péče a koordinuje činnosti v oblasti rozvojových lokalit na území MČ Praha 6, Předseda Komise územního rozvoje RMČ
9917 Ing. Jan Holický
člen RMČ
ODS
tel: zam:  220 189 171, 170,
Člen » Komise životního prostředí RMČ
Člen » Kulturní komise RMČ
Člen » Komise dopravy RMČ
Člen » Komise pro výchovu a vzdělávání RMČ
Člen » Komise majetkové politiky RMČ
Člen » Komise pro udělování čestného občanství Městské části Praha 6
Člen » Komise pro posouzení nabídek podaných ve výběrovém řízení na prodej bytových jednotek za nejvyšší nabídku

Uvolněný člen ZMČ pro výkon funkce člena Rady. Zodpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti životního prostředí a zeleně, úklidu a odpadového hospodářství, kultury, sportu a zájmové činnosti.
9918 Ing.arch. Alexandr Holub
člen ZMČ
SNK ED (bez politické příslušnosti)

web: http://www.edemokrate.cz
Člen » Komise územního rozvoje RMČ
Člen » Komise pro řešení problematiky dostavby Vítězného náměstí

9947 Ing. Petr Horáček
člen ZMČ
ODS
mobil:  739 046 279,
Náhradník za zemřelého člena ZMČ - doc. Čekana
9949 Mgr. Jiří Hruška
člen ZMČ
ČSSD
Člen » Kulturní komise RMČ
náhradník za pí Barochovou
9920 Mgr. Tomáš Chalupa
starosta
ODS
tel: zam: 220189 151, 153,
web: https://www.praha6.cz/starosta
Předseda » Odborná pracovní skupina pro místopis
Předseda » Redakční rada časopisu "Šestka"
Předseda » Povodňová komise
Předseda » Komise pro vyhodnocení VŘ na půjčky z FOMBF
Předseda » Komise pro řešení problematiky dostavby Vítězného náměstí
Předseda » Komise pro udělování čestného občanství Městské části Praha 6
Člen » Komise územního rozvoje RMČ
Člen » Bezpečnostní komise RMČ
Člen » Komise pro zahraniční spolupráci RMČ

Zodpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti ekonomiky, investiční politiky, bezpečnosti a zahraničních vztahů a od 07/2005 i za oblast budování sociálního vybavení na MČ Praha 6; předseda Redakční rady časopisu "Šestka"
9921 MUDr. Ivan Juliš CSc.
člen ZMČ
ODS
Místopředseda » Zdravotně sociální komise
9922 Bc. Ingrid Kejkrtová
člen ZMČ
nezařazená
tel: zam:  257 531 416, mobil:  608 979 877,
Člen » Dislokační komise RMČ
Člen » Redakční rada časopisu "Šestka"

9923 Ing. Josef Kos
člen ZMČ
KSČM
tel: zam:  220 396 133, mobil:  606 763 992,
Předseda » Předseda komise pro otevírání obálek z VŘ
Místopředseda » Kontrolní výbor ZMČ
Člen » Bezpečnostní komise RMČ
Člen » Komise majetkové politiky RMČ
Člen » Komise pro vyhodnocení VŘ na půjčky z FOMBF
Člen » Komise pro posouzení nabídek podaných ve výběrovém řízení na půdní vestavby
Člen » Komise pro posouzení nabídek podaných ve výběrovém řízení na prodej bytových jednotek za nejvyšší nabídku

9924 Ing. Marie Kousalíková
1. zástupce starosty
ODS
tel: zam:  220 189 141, 140,
web: http://www.kousalikova.cz
Předseda » Komise pro posouzení nabídek podaných ve výběrovém řízení na půdní vestavby
Předseda » Komise pro posouzení nabídek podaných ve výběrovém řízení na prodej bytových jednotek za nejvyšší nabídku
Místopředseda » Povodňová komise
Místopředseda » Komise pro udělování čestného občanství Městské části Praha 6
Člen » Komise majetkové politiky RMČ
Člen » Komise pro řešení problematiky dostavby Vítězného náměstí
Člen » Politické grémium ZMČ

je 1. zástupcem starosty MČ Praha 6, zodpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti hospodářské politiky a správy majetku svěřeného MČ Praha 6 a od 5/05 také za oblast protidrogové prevence
9925 Mgr. Pavel Krchov
člen ZMČ
ODS
mobil:  732 243 922,
Člen » Komise životního prostředí RMČ
Člen » Dislokační komise RMČ
Člen » Kulturní komise RMČ
Člen » Mandátový výbor ZMČ

9926 MUDr. Jiří Kunc
člen ZMČ
SNK ED (bez politické příslušnosti)
tel: zam:  233 324 001,
web: http://www.edemokrate.cz
Člen » Zdravotně sociální komise
9927 Ing.Mgr. Oldřich Kužílek
člen ZMČ
SNK ED (člen ODA)

web: http://www.oda.cz/clanek.asp?id=103
Předseda » Bezpečnostní komise RMČ
Člen » Redakční rada časopisu "Šestka"
Člen » Politické grémium ZMČ

Předseda Bezpečnostní komise RMČ
9928 Radomír Leszczynski
člen ZMČ
SNK ED (bez politické příslušnosti)
mobil:  777 265 251,
web: http://www.edemokrate.cz
Člen » Pracovní skupina k přípravě nového záměru zainvestování pozemku č. 184
Člen » Kulturní komise RMČ
Člen » Komise majetkové politiky RMČ
Člen » Komise pro udělování čestného občanství Městské části Praha 6

9929 Ing.arch. Pavel Malina
člen ZMČ
ODS
tel: zam:  235 364 559, mobil:  602 142 112,
Místopředseda » Komise územního rozvoje RMČ
9930 Ing. Petr Martan
člen ZMČ
ODS
tel: zam:  241 733 131,
Předseda » Dislokační komise RMČ
Člen » Komise bytové politiky RMČ

Předseda Dislokační komise RMČ
9932 Martin Pašník
člen ZMČ
ČSSD
mobil:  776 586 137,
web: http://www.cssdpraha6.cz/cssd.php?akce=zastupitele
Místopředseda » Komise bytové politiky RMČ
Člen » Pracovní skupina k přípravě nového záměru zainvestování pozemku č. 184
Člen » Finanční výbor ZMČ
Člen » Komise pro posouzení nabídek podaných ve výběrovém řízení na půdní vestavby
Člen » Komise pro posouzení nabídek podaných ve výběrovém řízení na prodej bytových jednotek za nejvyšší nabídku

9933 Ing. René Pekárek CSc
člen ZMČ
ČSSD
tel: zam:  224 212 124,
web: http://www.cssdpraha6.cz/cssd.php?akce=zastupitele
Předseda » Kontrolní výbor ZMČ
Místopředseda » Redakční rada časopisu "Šestka"

Předseda Kontrolního výboru ZMČ
9934 Bc. Hana Podubecká
člen ZMČ
ODS
mobil:  737 254 864,
Předseda » Komise pro zahraniční spolupráci RMČ
Člen » Dislokační komise RMČ
Člen » Kontrolní výbor ZMČ

Předsedkyně Komise pro zahraniční spolupráci RMČ
9935 MUDr. Lukáš Pollert
člen ZMČ
ODS
Předseda » Protidrogová komise - "Zdravá 6"
Člen » Komise majetkové politiky RMČ

Člen Rady MČ Praha 6
9936 Dr. Mgr. Jitka Sůsová
člen ZMČ
SNK ED (bez politické příslušnosti)
tel: zam:  261 358 197, mobil:  603 800 137,
web: http://www.edemokrate.cz
Předseda » Mandátový výbor ZMČ
Člen » Komise pro zahraniční spolupráci RMČ

9937 Ing. Jan Šafr
člen RMČ
ČSSD
tel: zam:  220 189 378, 186, mobil:  723 609 560,
web: http://www.cssdpraha6.cz/cssd.php?akce=zastupitele
Předseda » Komise pro sociálně právní ochranu dětí
Předseda » Komise pro sociálně bytové otázky RMČ
Člen » Pracovní skupina k přípravě nového záměru zainvestování pozemku č. 184
Člen » Komise územního rozvoje RMČ
Člen » Komise pro řešení problematiky dostavby Vítězného náměstí
Člen » Komise pro udělování čestného občanství Městské části Praha 6
Člen » Politické grémium ZMČ

Uvolněný člen ZMČ pro výkon funkce člena Rady. Zodpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti sociální bytové politiky, je koordinátorem projektu výstavby domu pro seniory, projektu elektronického bezpečnostního dohledu pro seniory, projektu vymístění Domova důchodců a revitalizace lokality Jednořadá, zodpovídá za pronájmy sociálních bytů 1. skupiny, za přípravu pravidel pronájmu bytů 2. skupiny, předseda Komise pro sociálně bytové otázky a Komise pro sociálně právní ochranu dětí.
9946 MUDr. Tomáš Šmilauer
člen ZMČ
KDU-ČSL
Člen » Zdravotně sociální komise
náhradník za MUDr. Hoška
9938 Ing. Jaroslava Trnková CSc.
zástupce starosty
ČSSD
tel: zam: 220189 161, 160.  233 334 026, mobil:  602 218 519,
web: http://www.cssdpraha6.cz/cssd.php?akce=zastupitele
Předseda » Komise životního prostředí RMČ
Místopředseda » Komise dopravy RMČ
Člen » Odborná pracovní skupina pro místopis
Člen » Zdravotně sociální komise
Člen » Komise pro výchovu a vzdělávání RMČ
Člen » Povodňová komise
Člen » Komise pro udělování čestného občanství Městské části Praha 6

Zodpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti školství a vzdělání, sociální politiky a zdravotnictví, dopravy včetně nadřezeného dopravního systému. Předsedkyně Komise životního prostředí RMČ a Komise pro sociálně právní ochranu dětí RMČ.
9939 PhDr. Michal Tryml
člen ZMČ
SNK ED (bez politické příslušnosti)
mobil:  604 236 934,
web: http://www.edemokrate.cz
Předseda » Kulturní komise RMČ
Člen » Odborná pracovní skupina pro místopis
Člen » Finanční výbor ZMČ
Člen » Komise pro udělování čestného občanství Městské části Praha 6

Předseda Kulturní komise RMČ
9940 Doc. PhDr. Alexander Tuček CSc.
člen ZMČ
KSČM
tel: zam:  233 348 813, mobil:  604 336 471,
Člen » Komise územního rozvoje RMČ
Člen » Komise pro zahraniční spolupráci RMČ
Člen » Redakční rada časopisu "Šestka"

9941 Ing. Kateřina Tůmová
člen ZMČ
ODS
tel: zam:  235 315 615, mobil:  603 489 890,
Člen » Finanční výbor ZMČ
Člen » Komise bytové politiky RMČ
Člen » Komise pro sociálně bytové otázky RMČ

9942 Ing. Jiří Vihan
člen ZMČ
ODS
mobil:  737 276 962,
Předseda » Komise pro výchovu a vzdělávání RMČ
Člen » Finanční výbor ZMČ
Člen » Kulturní komise RMČ

Předseda Komise pro výchovu a vzdělávání RMČ
9943 Ing. Jarmila Vohradská
člen ZMČ
ODS
mobil:  728 020 356,
Předseda » Komise bytové politiky RMČ
Člen » Finanční výbor ZMČ
Člen » Komise pro sociálně bytové otázky RMČ

Předsedkyně Komise bytové politiky RMČ
9948 Mgr. Ondřej Wagner
člen ZMČ
ČSSD
Člen » Komise bytové politiky RMČ
Člen » Komise dopravy RMČ

náhradník za MUDr. Mehla
9944 Michal Zaorálek
člen ZMČ
ODS
mobil:  603 160 747,
Místopředseda » Bezpečnostní komise RMČ
Člen » Dislokační komise RMČ
Člen » Komise pro sociálně bytové otázky RMČ

9945 Bc. Jan Záruba
člen ZMČ
ODS
mobil:  777 899 366,
Předseda » Komise dopravy RMČ
Člen » Bezpečnostní komise RMČ
Člen » Kontrolní výbor ZMČ

Předseda Komise dopravy RMČ

Souvislosti:

Další informace:© 2022 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/zastupitele?vo=0206 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.