Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Zástupci starosty, členové ZMČ dlouhodobě uvolnění pro výkon funkce člena RMČ a člen ZMČ dlouhodobě uvolněn

 

        A. Navenek

1.   Mají právo používat  závěsný znak.

2.   Podílejí se na výkonu funkce starosty vždy ve vymezené oblasti.

3.   Podle svého zaměření předkládají materiály k projednání  RMČ.

     

      B. Vzhledem k Úřadu městské části

1.   V rámci svých kompetencí prostřednictvím tajemníka koordinují činnost odborů ÚMČ včetně zadávání metodických pokynů vedoucím odborů souvisejících s usneseními ZMČ a RMČ. Práva tajemníka jako statutárního orgánu zaměstnavatele v ostatních případech nejsou dotčena.

2.   Ukládají úkoly zaměstnancům KMČ, plnícím funkce jejich sekretariátu.

 

    C. Kompetence zástupců starosty a členů ZMČ dlouhodobě uvolněných pro výkon funkce člena RMČ

 

statutární zástupce starosty (Ing. arch Martin Polách)

1.   Zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti ve vymezeném rozsahu.

2.   Spolu se starostou podepisuje usnesení  ZMČ a RMČ a písemnosti v souladu s platným podpisovým řádem MČ Praha 6.

3.   Odpovídá za:

-     strategický rozvoj a plánování

-     veřejný prostor

4.   Odpovídá za materiály předkládané RMČ a zasedání ZMČ týkající se svěřených oblastí.

5.  Účastní se zasedání ZHMP, pokud jsou projednávány materiály související se zaměřením jeho činnosti.

 

Zástupkyně starosty (Ing. arch. Eva Smutná)

1. V případě nepřítomnosti starosty i jeho statutárního zástupce zastupuje starostu na základě písemného pověžení a ve vymezeném rozsahu.

2. Spolu se starostou podepisuje usnesení ZMČ a RMČ a písemnosti v souladu s platným podpisovým řádem MČ Praha 6.

3. Odpovídá za:

-      strategický rozvoj, strategický plán

-      strategické stavby včetně nadřazeného dopravního systému a velká rozvojováá území

-      oblast památkové péče

-      oblast výstavnictví

4. Odpovídá za materiály předkládané  RMČ  a zasedání  ZMČ  týkající se svěřených oblastí.

5. Účastní se zasedání ZHMP, pokud jsou projednávány materiály související se zaměřením jeho činnosti.

 

Zástupce starosty (Mgr. Jan Lacina)

1. V případě nepřítomnosti starosty i jeho statutárního zástupce zastupuje starostu na základě písemného pověžení a ve vymezeném rozsahu.

2. Spolu se starostou podepisuje usnesení ZMČ a RMČ a písemnosti v souladu s platným podpisovým řádem MČ Praha 6.

3. Odpovídá za:

-     oblast školství a vzdělávání,

-     oblast kultury,

-     oblast památkové péče,

-     koncepci „otevřené radnice“

4. Odpovídá za materiály předkládané  RMČ  a zasedání  ZMČ  zahrnující svěřenou oblast.

5. Účastní se zasedání ZHMP, pokud jsou projednávány materiály související se zaměřením jeho činnosti.

 

Zástupce starosty (Ing. Jaromír Vaculík)

1.  V případě nepřítomnosti starosty i jeho statutárního zástupce zastupuje starostu na základě písemného pověžení a ve vymezeném rozsahu.

2. Spolu se starostou podepisuje usnesení ZMČ a RMČ a písemnosti v souladu s platným podpisovým řádem MČ Praha 6.

3.  Odpovídá za:

-     ekonomiku, finanční a investiční politiku,

-     přípravu rozpočtu a rozpočtové hospodaření,

-     majetkovou politiku,

-     čerpání prostředků z fondů EU a HMP,

-     dotační politiku MČ Praha 6 (metodicky),

-     správu aktiv na finančních a kapitálových trzích.

2.   Odpovídá za materiály předkládané RMČ a zasedání ZMČ týkající se svěřených oblastí.

3.  Účastní se zasedání ZHMP, pokud jsou projednávány materiály související se zaměřením jeho činnosti.

 

ČLENKA ZMČ DLOUHODOBĚ UVOLNĚNÁ PRO VÝKON FUNKCE ČLENKY RMČ - RADNÍ (Ing. Milena Hanušová)

1.   Odpovídá za:

      -     oblast sociálních věcí,

      -     agendu organizační složky „PRO 6“,

      -     oblast zdravotnictví.

2. Odpovídá za materiály předkládané RMČ a zasedání ZMČ zahrnující svěřenou oblast.

3. Účastní se zasedání ZHMP, pokud jsou projednávány materiály související se zaměřením jeho činnosti.

 

ČLEN ZMČ DLOUHODOBĚ UVOLNĚNÝ PRO VÝKON FUNKCE ČLENA RMČ - RADNÍ (Ing. Roman Mejstřík)

1.   Odpovídá za:

-     řešení problematiky dopravy,

-     oblast péče o životní prostředí,

-     oblast čistoty a vzhledu MČ Praha 6,

-     úklid a odpadové hospodářství, 

-     údržbu a revitalizaci parků a zeleně,

2.  Odpovídá za materiály předkládané RMČ a zasedání ZMČ zahrnující svěřenou oblast.

3.   Účastní se zasedání ZHMP, pokud jsou projednávány materiály související se zaměřením jeho činnosti.

 

ČLEN ZMČ DLOUHODOBĚ NEUVOLNĚNÝ PRO VÝKON FUNKCE ČLENA RMČ - RADNÍ (Ing. Mgr. Libor Bezděk)

1.   Odpovídá za:

-     oblast sportu a volného času,                

2.  Odpovídá za materiály předkládané RMČ a zasedání ZMČ zahrnující svěřenou oblast.

3.   Účastní se zasedání ZHMP, pokud jsou projednávány materiály související se zaměřením jeho činnosti.

 

ČLEN ZMČ DLOUHODOBĚ NEUVOLNĚNÝ PRO VÝKON FUNKCE ČLENA RMČ - RADNÍ (Zdeněk Hořánek)

1.    Odpovídá za:

-    oblast bezpečnosti,                       

-    výkon funkce koordinátora projektu městského kamerového systému a programu stop graffiti,

-    oblast Smart City

2.    Odpovídá za materiály předkládané RMČ a zasedání ZMČ zahrnující svěřenou oblast.

3.    Účastní se zasedání ZHMP, pokud jsou projednávány materiály související se zaměřením jeho činnosti.

 

ČLEN ZMČ DLOUHODOBĚ UVOLNĚNÝ pro výkon funkce (MUDr. Marián Hošek)

1.   Účastní se jednání RMČ s hlasem poradním.

2.   Odpovídá za:

-     strategickou koncepci a rozvoj zdravotní a sociální problematiky,

-     oblast prevence sociálně patologických jevů,

-     přebírá odpovědnost funkce zdravotního rady.

3.  Odpovídá za materiály předkládané RMČ a zasedání ZMČ zahrnující svěřenou oblast.

4.   Účastní se zasedání ZHMP, pokud jsou projednávány materiály související se zaměřením jeho činnosti.

 

ČLEN ZMČ DLOUHODOBĚ UVOLNĚNÝ pro výkon funkce (Ing. René Pekárek, CSc.)

1. Účastní se jednání RMČ s hlasem poradním

2. Vykonává funkci předsedy KV  ZMČ Praha 6

 


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/zastupci_starostky ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz