Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Pomoc pro Ukrajinu
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Zastupitelstvo MČ ›› Programy jednání a Zápisy ›› detail/podstránka

Informace o zasedání zastupitelstva

ZPĚT na seznam termínů jednání zastupitelstva

číslo zasedání:5 (volební období 2018-2022)
datum: 13.06.2019
předsedá:
program zasedání: p6pr2001905.docx (21 kB)
zápis ze zasedání: p6za2001905.doc (1 MB)

Celkový přehled o průběhu zasedání

Schválená usnesení zastupitelstva
Číslo Datum Název usnesení Připojené přílohy
ZMČ 78/19 13.06.2019 Zpráva Policie ČR - Obvodního ředitelství Praha I o bezpečnostní situaci na území MČ Praha 6 a Zpráva o výsledné činnosti Městské policie - Obvodního ředitelství Praha 6 za rok 2018

1,

ZMČ 79/19 13.06.2019 Návrh na udělení čestného občanství městské části Praha 6 a ceny městské části Praha 6 pro rok 2019

1,

ZMČ 80/19 13.06.2019 Restrukturalizace společnosti SNEO a.s. a záměr dalšího postupu

1,

ZMČ 81/19 13.06.2019 Odejmutí svěření pozemků parc. č. 539, 541, 544, jejichž součástí jsou stavby č. p. 514, 513, 344 k. ú. Dejvice - Budovy Šolínova a pozemků parc. č. 545/1, 542, 540 k. ú. Dejvice - předzahrádky a pozemků parc. č. 543, 547, 549, 551, 553, 555 a 560 k. ú.

1,2,

ZMČ 82/19 13.06.2019 II. rozpočtová opatření MČ Praha 6 na rok 2019

1,2,

ZMČ 83/19 13.06.2019 Závěrečný účet Městské části Praha 6 za rok 2018

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,

ZMČ 84/19 13.06.2019 Schválení účetní závěrky Městské části Praha 6 za rok 2018

1,2,3,4,5,6,7,8,

ZMČ 85/19 13.06.2019 Zpráva o výsledcích hospodaření zdaňované činnosti MČ Praha 6 k 31.12.2018

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,

ZMČ 86/19 13.06.2019 Vyhlášení stavu dopravní nouze

1,

ZMČ 87/19 13.06.2019 Vyhlášení stavu klimatického ohrožení

1,

ZMČ 88/19 13.06.2019 Prominutí nedobytných dluhů za nájemci bytů, nebytových prostor, pozemků a parkovacích míst

1,

ZMČ 89/19 13.06.2019 Prodej pozemku parc. č. 3198/14 v k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 90/19 13.06.2019 Prodej pozemku parc. č. 1346/3 v k. ú. Bubeneč

1,2,

ZMČ 91/19 13.06.2019 Prodej pozemku parc. č. 1346/4 v k. ú. Bubeneč

1,2,

ZMČ 92/19 13.06.2019 Prodej pozemku parc. č. 1346/5 v k. ú. Bubeneč

1,2,

ZMČ 93/19 13.06.2019 Prodej pozemků parc. č. 3853/1 a parc. č. 3853/15 v k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 94/19 13.06.2019 Prodej pozemku parc. č. 3853/8 a části pozemku parc. č. 3853/12 (dle GP č. 4398-11/2019 – pozemek parc. č. 3853/20) v k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 95/19 13.06.2019 Prodej pozemku parc. č. 3853/10 a části pozemku parc. č. 3853/12 (dle GP č. 4398-11/2019 – pozemek parc. č. 3853/24) v k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 96/19 13.06.2019 Prodej části pozemku parc. č. 983/1 k. ú. Liboc

1,2,

ZMČ 97/19 13.06.2019 Odkoupení id. 1/6 pozemků parc. č. 931, jehož součástí je stavba č. p. 397 a parc. č. 932 v k. ú. Bubeneč

1,2,

ZMČ 98/19 13.06.2019 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4766/9 k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 99/19 13.06.2019 Žádost o získání pozemku parc. č. 650 k. ú. Hradčany a jeho následné svěření m. č. Praha 6

1,2,

ZMČ 100/19 13.06.2019 Svěření pozemků parc. č. 689/1 a 691/1 k. ú. Bubeneč

1,2,

ZMČ 101/19 13.06.2019 Svěření pozemků parc. č. 2342/1, 2347 a části parc. č. 2342/2 k. ú. Břevnov

1,2,

ZMČ 102/19 13.06.2019 Návrh Dodatku č. 1 ke zřizovací listině Organizační složky Městské části Praha 6 PRO 6

1,2,

ZMČ 103/19 13.06.2019 Poskytnutí dotací a daru na podporu ekologických aktivit pro rok 2019

1,2,

ZMČ 104/19 13.06.2019 Uzavření mlouvy o poskytnutí dotace spolku NADĚJE v roce 2019

1,

ZMČ 105/19 13.06.2019 Poskytnutí dotací gymnáziím HMP na projekty oblasti 2.A z programu OTEVŘENÝ SVĚT 2019

1,

ZMČ 106/19 13.06.2019 Poskytnutí dotací organizacím poskytujícím hospicovou péči za I.čtvrtletí 2019

1,

ZMČ 107/19 13.06.2019 Poskytnutí dotace TJ Sokol Praha - Hanspaulka v oblasti kultury, sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy na zhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení akce "Přístavba a nástavba sokolovny"

1,

ZMČ 108/19 13.06.2019 Poskytnutí dotace Městské knihovně v Praze na provoz pobočky Dejvice

1,

ZMČ 109/19 13.06.2019 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora sublokálních periodik na území MČ Praha 6

1,2,

ZMČ 110/19 13.06.2019 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Sport a volný čas na Šestce II. - podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit

1,2,

ZMČ 111/19 13.06.2019 Poskytnutí individuální dotace Pražské organizaci vozíčkářů

1,2,

ZMČ 112/19 13.06.2019 Poskytnutí dotace z.s. Prague Games Club na podporu 21. ročníku cyklistického závodu Pražská padesátka

1,

ZMČ 113/19 13.06.2019 Poskytnutí dotací v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy

1,

ZMČ 114/19 13.06.2019 Aktualizace Zásad řešení náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva městské části Praha 6 nebo s výkonem funkce člena - odborníka výboru ZMČ Praha 6, komise RMČ Praha 6 či pracovní skupiny jmenované

1,2,

ZMČ 115/19 13.06.2019 Prodloužení termínů plnění úkolů uložených usneseními ZMČ Praha 6

1,

POZNÁMKA: Záznamy z hlasování jsou uvedeny na konci každého usnesení.


Interpelace

Výstavba - Černé stavby Fetrovská 936/24

     [Vyřízeno] termín: 13.07.2019 • odbor: OV

nezařazeno - Demokracie umírá - odvolání Ing. Šraiera

     [Vyřízeno] termín: 13.07.2019

SNEO a.s. - Situace ohledně dozorčí rady SNEO, a.s.

     [Vyřízeno] termín: 13.07.2019

Pěší zóny - Chvála pěších zón

     [Vyřízeno] termín: 13.07.2019 • odbor: OÚR

Životní prostředí - Sekání trávy v parku Lotyšská

     [Vyřízeno] termín: 13.07.2019 • odbor: ODŽP

Poliklinika - Smysl pracovní skupiny pro polikliniku Pod Marjánkou

     [Vyřízeno] termín: 13.07.2019

Životní prostředí - Péče o čistotu a zeleň

     [Vyřízeno] termín: 13.07.2019 • odbor: ODŽP

Školství - ZŠ Na Dlouhém lánu

     [Vyřízeno] termín: 13.07.2019 • odbor:

Doprava - Dopravní řešení Veleslavína

     [Vyřízeno] termín: 13.07.2019 • odbor: OÚR

Změny klimatu - Změny klimatu

     [Vyřízeno] termín: 13.07.2019

Doprava - Nové železniční spojení (tunel)

     [Vyřízeno] termín: 13.07.2019 • odbor: OÚR

Doprava - Patočkova, TKB, zkušební provoz, kolaudace TKB, postoj MČ P6

     [Vyřízeno] termín: 13.07.2019 • odbor: ODŽP

Dejvická 4 - Dejvická 4

     [Vyřízeno] termín: 13.07.2019 • odbor: OSM

Poliklinika - Chátrající poliklinika v Břevnově, odkládání nezbytných oprav, opravy v rozporu s technologickými požadavky

     [Vyřízeno] termín: 13.07.2019 • odbor: OSM

Poliklinika - Poliklinika a demolice, Co se stane s ?

     [Vyřízeno] termín: 13.07.2019 • odbor: OSM

přehled všech interpelací© 2022 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/zast_zapisy?termin=20846 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.