Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Zastupitelstvo MČ ›› Programy jednání a Zápisy ›› detail/podstránka

Informace o zasedání zastupitelstva

ZPĚT na seznam termínů jednání zastupitelstva

číslo zasedání:23 (volební období 2014-2018)
datum: 19.04.2018
předsedá:
program zasedání: p6pr2001823.docx (16 kB)
zápis ze zasedání: p6za2001823.doc (2 MB)

Celkový přehled o průběhu zasedání

Schválená usnesení zastupitelstva
Číslo Datum Název usnesení Připojené přílohy
ZMČ 597/18 19.04.2018 Volba přísedící Obvodního soudu pro Prahu 6

1,

ZMČ 598/18 19.04.2018 Zpráva Policie ČR - Obvodního ředitelství Praha I o bezpečnostní situaci na území MČ Praha 6 a Zpráva o výsledné činnosti Městské policie - Obvodního ředitelství Praha 6 za rok 2017

1,

ZMČ 599/18 19.04.2018 Zóny placeného stávní (ZPS) na území Prahy 6

1,

ZMČ 600/18 19.04.2018 Informace o právním stavu Zahrádkové osady Jenerálka v souvislosti s peticí občanů městské části Prahy 6

1,

ZMČ 601/18 19.04.2018 Petice proti zřízení ubytovny - hostelu v budově OD Na Petřinách 1945/55

1,

ZMČ 602/18 19.04.2018 Změny ve složení Výboru pro komunikaci a média ZMČ

NE

ZMČ 603/18 19.04.2018 Odkoupení pozemků parc. č. 37, parc. č. 54 a část pozemku parc. č. 53 (dle GP č. 1334-290/2018-pozemek parc. č. 53/2) k. ú. Střešovice

1,2,

ZMČ 604/18 19.04.2018 Prodej souboru pozemků parc. č. 200 a parc. č. 201 v k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 605/18 19.04.2018 Prodej souboru pozemků parc. č. 2338/1 a parc. č. 2339, vše v k. ú. Břevnov

1,2,

ZMČ 606/18 19.04.2018 Prodej souboru pozemků parc. č. 3477/52, parc. č. 3477/53, parc. č. 3477/54, k. ú. Břevnov

1,2,

ZMČ 607/18 19.04.2018 Prodej pozemku parc. č. 416/5 k. ú. Břevnov

1,2,

ZMČ 608/18 19.04.2018 Prodej pozemku parc. č. 416/6 k. ú. Břevnov

1,2,

ZMČ 609/18 19.04.2018 Prodej pozemku parc. č. 172 v k. ú. Dejvice

1,

ZMČ 610/18 19.04.2018 Prodej pozemků parc. č. 583/8, parc. č. 583/9 a 584/6, vše v k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 611/18 19.04.2018 Prodej pozemků parc. č. 1116 a parc. č. 1117 k. ú. Bubeneč

1,2,

ZMČ 612/18 19.04.2018 Prodej pozemku parc. č. 1704/2 k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 613/18 19.04.2018 Prodej id. 1/3 pozemků parc. č. 1049/9, jehož součástí je stavba č. p. 1727 a parc. č. 1049/10 v k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 614/18 19.04.2018 Prodej části pozemku parc. č. 1281/234 (dle GP č. 1367-1/2018 - pozemky parc. č. 1281/609, parc. č. 1281/610 a parc. č. 1281/611) v k. ú. Vokovice

1,2,

ZMČ 615/18 19.04.2018 Prodej části pozemku parc. č. 859 (dle GP č. 836-71/2014- pozemek parc. č. 859/6) v k. ú. Liboc

1,2,

ZMČ 616/18 19.04.2018 Prodej části pozemku parc. č. 2326 k. ú.Dejvice

1,2,

ZMČ 617/18 19.04.2018 Prodej části pozemku parc. č. 473/110 (dle GP č. 880-109/2017- pozemek parc. č. 473/110 o výměře 272 m2) v k. ú. Veleslavín

1,2,

ZMČ 618/18 19.04.2018 Svěření pozemků parc. č. 2546/2 a 2546/22, k. ú. Břevnov

1,2,

ZMČ 619/18 19.04.2018 Odejmutí svěření pozemku pod komunikací parc. č. 4225/2 k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 620/18 19.04.2018 Uzavření mediační dohody ve znění Dodatku č.1 mezi Městskou částí Praha 6 a pí P.

1,

ZMČ 621/18 19.04.2018 Částečné prominutí úroků z prodlení paní K.

1,

ZMČ 622/18 19.04.2018 Návrh koncepce zvyšování kapacit mateřských škol na území MČ Praha 6

1,2,3,

ZMČ 623/18 19.04.2018 Návrh koncepce zvyšování kapacit základních škol na území Městské části Praha 6

1,2,3,

ZMČ 624/18 19.04.2018 Poskytnutí dotací v oblasti ekologických aktivit pro rok 2018

1,2,

ZMČ 625/18 19.04.2018 Přidělení programové dotace na podporu obnovy památkově významného objektu či souboru na rok 2018 "Památková dotace"

1,

ZMČ 626/18 19.04.2018 Poskytnutí individuální dotace z.s. Porte

1,2,

ZMČ 627/18 19.04.2018 Poskytnutí dotací v oblasti sociálních a návazných služeb pro rok 2018

1,2,3,4,

ZMČ 628/18 19.04.2018 Poskytnutí individuálních dotací v oblasti registrovaných sociálních služeb pro rok 2018

1,2,3,

ZMČ 629/18 19.04.2018 Prodloužení termínu čerpání finančního příspěvku poskytnutého na základě usn. ZMČ č. 329/08 Dejvickému divadlu o.p.s

1,

ZMČ 630/18 19.04.2018 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Senior & handicap sport na Šestce

1,2,

ZMČ 631/18 19.04.2018 Poskytnutí dotace v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy

1,

ZMČ 632/18 19.04.2018 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Kultura II. - 2018 (květen - prosinec)

1,2,

ZMČ 633/18 19.04.2018 Prodloužení termínů plnění úkolů z usnesení ZMČ Praha 6

1,

POZNÁMKA: Záznamy z hlasování jsou uvedeny na konci každého usnesení.


Interpelace

Veleslavínský zámek - Veleslavínský zámek

     [Vyřízeno] termín: 18.05.2018 • odbor: OSM

Časopis Šestka - Časopis Šestka

     [Vyřízeno] termín: 16.05.2018

Školství - Upřesnění důvodů zrušení brouzdaliště MŠ Mládeže a požadavek na informaci o kvalitě vody v nově zřízeném brouzdališti napájeném potokem Brusnice v areálu ZŠ Komenského

     [Vyřízeno] termín: 18.05.2018 • odbor: OŠKS

ÚMČ - Výprodej obecního majetku a správa aktiv

     [Vyřízeno] termín: 18.05.2018 • odbor: EO

Školství - Opravy školských objektů

     [Vyřízeno] termín: 19.05.2018 • odbor: KV

Školství - Opravy školských objektů

     [Vyřízeno] termín: 19.05.2018 • odbor: OŠKS

Metropolitní plán - Metropolitní plán

     [Vyřízeno] termín: 18.05.2018 • odbor: KA

Metropolitní plán - Metropolitní plán

     [Vyřízeno] termín: 18.05.2018 • odbor: KA

Sportovní centrum - Sportovní centrum Petřiny - Jih - tenisová hala

     [Vyřízeno] termín: 18.05.2018 • odbor: OŠKS

Metropolitní plán - Metropolitní plán

     [Vyřízeno] termín: 18.05.2018 • odbor: KA

Kultura a volný čas - Letní oddychová plocha - výběrová řízení

     [Vyřízeno] termín: 18.05.2018 • odbor: OŠKS

Šolínova - Integrované seniorské centrum Šolínova

     [Vyřízeno] termín: 19.05.2018 • odbor: OSV

Dračky - Areál Dračky

     [Vyřízeno] termín: 19.05.2018 • odbor: SNEO

Péče o prostředí - Vznik parku a regulace zástavby ve staré teplárně Veleslavín

     [Vyřízeno] termín: 18.05.2018 • odbor: KA

Poliklinika - Znovu k poliklinice v Břevnově a odpovědi radní Ing. Hanušové

     [Vyřízeno] termín: 18.05.2018 • odbor: OSV

Doprava - Ulice Sestupná

     [Vyřízeno] termín: 19.05.2018 • odbor: ODŽP

Šatovka - Šatovka

     [Vyřízeno] termín: 18.05.2018

nezařazeno - Neviňátka - VN

     [Vyřízeno] termín: 18.05.2018 • odbor: PO

Šatovka - Technický stav Šatovky

     [Vyřízeno] termín: 18.05.2018 • odbor: OSM

ÚMČ - Grémium starosty

     [Vyřízeno] termín: 18.05.2018

Metropolitní plán - Postup MČ P6 při projednávání návrhu metropolitního územního plánu

     [Vyřízeno] termín: 18.05.2018 • odbor: KA

přehled všech interpelací© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/zast_zapisy?termin=20562 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz