Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Zastupitelstvo MČ ›› Programy jednání a Zápisy ›› detail/podstránka

Informace o zasedání zastupitelstva

ZPĚT na seznam termínů jednání zastupitelstva

číslo zasedání:22 (volební období 2014-2018)
datum: 23.02.2018
předsedá:
program zasedání: p6pr2001822.docx (16 kB)
zápis ze zasedání: p6za2001822.doc (1019 kB)

Celkový přehled o průběhu zasedání

Schválená usnesení zastupitelstva
Číslo Datum Název usnesení Připojené přílohy
ZMČ 572/18 23.02.2018 Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 6

1,

ZMČ 573/18 23.02.2018 Volba člena Výboru pro komunikaci a média ZMČ Praha 6

NE

ZMČ 574/18 23.02.2018 Projednání návrhu zadávacích podmínek veřejné soutěže týkající se převodu obchodního podílu ve společnosti Areál Dračky, s.r.o., IČ 06715460, v rámci realizace „Projekt Dračky – prodej formou share deal“

1,

ZMČ 575/18 23.02.2018 Uzavření Kupní smlouvy se společností Vítězné náměstí s.r.o. na prodej pozemků

1,

ZMČ 576/18 23.02.2018 Prodej části pozemku parc. č. 1281/251 (dle GP č. 1332-25/2017- pozemky parc. č. 1281/595 a parc. č. 1281/596) v k. ú. Vokovice

1,

ZMČ 577/18 23.02.2018 Prodej části pozemku parc. č. 1281/273 (dle GP č. 1333-25/2017 - pozemky parc. č. 1281/600, parc. č. 1281/601 a parc. č. 1281/602) v k. ú. Vokovice

1,

ZMČ 578/18 23.02.2018 Prodej části pozemku parc. č. 1281/274 (dle GP č. 1335-25/2017 - pozemky parc. č. 1281/597 a parc. č. 1281/598) v k. ú. Vokovice

1,

ZMČ 579/18 23.02.2018 Prodej části pozemku parc. č. 730 (dle GP č. 4266-25/2017- pozemky parc. č. 730/2 a parc. č. 730/3) v k. ú. Dejvice

1,

ZMČ 580/18 23.02.2018 Prodej pozemků parc. č. 2790 a parc. č. 2791 v k. ú. Dejvice

1,

ZMČ 581/18 23.02.2018 Prodej pozemku parc. č. 1527/9 v k. ú. Bubeneč

1,

ZMČ 582/18 23.02.2018 Prodej pozemku parc. č. 3326 v k. ú. Dejvice

1,

ZMČ 583/18 23.02.2018 Svěření nemovitých věcí, a to pozemku parc. č. 2166, jehož součástí je budova č. p. 61 a částí pozemku parc. č. 2164/16, vše v k. ú. Bubeneč (nádraží Praha - Bubeneč)

1,

ZMČ 584/18 23.02.2018 Svěření částí pozemků parc. č. 766/4 a 778/2 včetně staveb komunikací na nich umístěných k. ú. Hradčany

1,

ZMČ 585/18 23.02.2018 Odejmutí svěření pozemku pod komunikací parc. č. 613/2 k. ú. Břevnov

1,

ZMČ 586/18 23.02.2018 Odejmutí svěření částí pozemků pod komunikací parc. č. 782/1 a 2235/3 k. ú. Střešovice a svěření části pozemku parc. č. 2241/1 k. ú. Střešovice

1,

ZMČ 587/18 23.02.2018 Výzva k majetkoprávnímu řešení stadionu Evžena Rošického

1,

ZMČ 588/18 23.02.2018 Vyhodnocení výsledků výběrového řízení na prodej 8 nebytových jednotek za nejvyšší nabídku

1,2,

ZMČ 589/18 23.02.2018 Schválení uzavření Smlouvy o výstavbě v domě č. p. 507 Kyjevská 5, postaveném na pozemku parc. č. 153, vše v k. ú. Dejvice

NE

ZMČ 590/18 23.02.2018 Dotační řízení "Zdravá Šestka 2018 - přidělení dotací na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování

1,2,

ZMČ 591/18 23.02.2018 Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace spolku NADĚJE

1,

ZMČ 592/18 23.02.2018 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace o.p.s. K srdci klíč a spolku NADĚJE v roce 2018

1,

ZMČ 593/18 23.02.2018 Poskytnutí dotací organizacím poskytujícím hospicovou péči za IV. čtvrtletí 2017

1,2,

ZMČ 594/18 23.02.2018 Poskytnutí dotace ÚVN - Vojenské fakultní nemocnici Praha pro rok 2018 na poskytování lékařské pohotovostní služby pro občany MČ Praha 6

1,

ZMČ 595/18 23.02.2018 Poskytnutí individuální dotace na projekt Fresh senior

1,

ZMČ 596/18 23.02.2018 Přidělení finanční částky 750.000 Kč nad rámec dotačního programu Kultura I. - 2018 formou individuálních dotací

1,

POZNÁMKA: Záznamy z hlasování jsou uvedeny na konci každého usnesení.


Interpelace

Lavička - Lavička za 850 tis. KČ

     [Vyřízeno] termín: 23.03.2018 • odbor: KA

Šatovka - Šatovka

     [Vyřízeno] termín: 23.03.2018

nezařazeno - Konec opozice v Dejvicích

     [Vyřízeno] termín: 23.03.2018

Šatovka - Šatovka

     [Vyřízeno] termín: 23.03.2018

Péče o prostředí - Protipovodňové opatření Šárka

     [Vyřízeno] termín: 23.03.2018 • odbor: KMČ

Školství - Stipendia The Prague British School

     [Vyřízeno] termín: 23.03.2018 • odbor: OŠKS

Metropolitní plán - Metropolitní plán

     [Vyřízeno] termín: 23.03.2018 • odbor: KA

nezařazeno - Odpověď Ing. arch. Smutné

     [Vyřízeno] termín: 23.03.2018

Poliklinika Pod Marjánkou - Odpověď Ing. arch. Smutné

     [Vyřízeno] termín: 23.03.2018

Registr smluv - Registr smluv

     [Vyřízeno] termín: 23.03.2018 • odbor: KV

Šatovka - Šatovka

     [Vyřízeno] termín: 23.03.2018

Jenerálka - Zahrádkářská osada Jenerálka

     [Vyřízeno] termín: 23.03.2018 • odbor: PO

- Integrované centrum soc. služeb Šolínova

     [Vyřízeno] termín: 23.03.2018 • odbor: OSV

Šolínova - DD Šolínova

     [Vyřízeno] termín: 23.03.2018 • odbor: OSV

nezařazeno - Usnesení RMČ 3162/18

     [Vyřízeno] termín: 23.03.2018 • odbor: OSL

ZPS - Usnesení RMČ 3166/18

     [Vyřízeno] termín: 23.03.2018 • odbor: OSL

Registr smluv - Registr smluv

     [Vyřízeno] termín: 23.03.2018 • odbor: KT

Dračky - Vítězné náměstí, Dračky

     [Vyřízeno] termín: 23.03.2018 • odbor: SNEO

Šolínova - Šolínova, Šatovka

     [Vyřízeno] termín: 23.03.2018 • odbor: OSV

nezařazeno - Pravda pravdoucí nebo smyšlenka

     [Vyřízeno] termín: 23.03.2018

Poliklinika - Poliklinika stručně a jasně

     [Vyřízeno] termín: 23.03.2018 • odbor: OSV

Šatovka - Jednání se spolkem Šatovka

     [Vyřízeno] termín: 23.03.2018

Sociální politika - Sociální politika

     [Vyřízeno] termín: 23.03.2018 • odbor: OV

Strategická koncepce - Strategická koncepce - výsledky, plnění

     [Vyřízeno] termín: 23.03.2018

Poliklinika - Opětovný požadavek na zahájení oprav polikliniky v Břevnově

     [Vyřízeno] termín: 23.03.2018

Šatovka - Šatovka - vážný problém samosprávy

     [Vyřízeno] termín: 23.03.2018

Šatovka - Šatovka

     [Vyřízeno] termín: 23.03.2018

ÚMČ - Praha 6 I. - vyčíslení nákladů naprojektovou činnost

     [Vyřízeno] termín: 23.03.2018 • odbor: EO, KA

Ledová vesnička - Praha 6 II. - Ledová vesnička

     [Vyřízeno] termín: 23.03.2018 • odbor: OŠKS

Garáže - Garáže Prašný most

     [Vyřízeno] termín: 23.03.2018 • odbor: ODŽP

přehled všech interpelací© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/zast_zapisy?termin=20549 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz