Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Zastupitelstvo MČ ›› Programy jednání a Zápisy ›› detail/podstránka

Informace o zasedání zastupitelstva

ZPĚT na seznam termínů jednání zastupitelstva

číslo zasedání:17 (volební období 2014-2018)
datum: 22.06.2017
předsedá:
program zasedání: p6pr2001717.docx (24 kB)
zápis ze zasedání: p6za2001717.doc (2 MB)

Celkový přehled o průběhu zasedání

Schválená usnesení zastupitelstva
Číslo Datum Název usnesení Připojené přílohy
ZMČ 460/17 22.06.2017 Zpráva Policie ČR - Obvodního ředitelství Praha I o bezpečnostní situaci na území MČ Praha 6 a Zpráva o výsledné činnosti Městské policie - Obvodního ředitelství Praha 6 za rok 2016

1,2,3,

ZMČ 461/17 22.06.2017 Návrh na udělení čestného občanství Městské části Praha 6 a ceny Městské části Praha 6 pro rok 2017

1,

ZMČ 462/17 22.06.2017 Zpráva o výsledcích hospodaření zdaňované činnosti Městské části Praha 6 k 31.12.2016

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,

ZMČ 463/17 22.06.2017 II. rozpočtová opatření MČ Praha 6 na rok 2017

1,2,

ZMČ 464/17 22.06.2017 Budoucnost volnočasového areálu Ladronka

1,2,

ZMČ 465/17 22.06.2017 Šárecké údolí - zpracování územní studie s regulačními výstupy

1,

ZMČ 466/17 22.06.2017 Prominutí nedobytných dluhů a odpis pohledávek

1,

ZMČ 467/17 22.06.2017 Schválení nabyvatelů a kupních cen bytových jednotek prodávaných v souladu s usnesením ZMČ Praha 6 č. 184/12 ze dne 20.04.2012

1,2,

ZMČ 468/17 22.06.2017 Vyhodnocení výsledků výběrového řízení na prodej 14 nebytových jednotek za nejvyšší nabídku

1,2,

ZMČ 469/17 22.06.2017 Odstoupení od Smluv o převodu vlastnictví k bytové jednotce uzavřených v souladu s usnesením ZMČ Praha 6 č. 184/12 ze dne 20.04.2012

1,

ZMČ 470/17 22.06.2017 Prodej pozemku parc. č. 589/9 k. ú. Střešovice

1,2,

ZMČ 471/17 22.06.2017 Prodej pozemků parc. č. 3624/4 a 3624/5 k. ú. Břevnov

1,2,

ZMČ 472/17 22.06.2017 Prodej pozemku parc. č. 1174 k. ú. Bubeneč

1,2,

ZMČ 473/17 22.06.2017 Prodej části pozemku parc. č. 983/1 k. ú. Liboc

1,2,

ZMČ 474/17 22.06.2017 Prodej pozemků parc. č. 584/8, parc. č. 584/9 a parc. č. 584/10 k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 475/17 22.06.2017 Prodej pozemků parc. č. 406/1 a parc. č. 406/8 k. ú. Břevnov

1,2,

ZMČ 476/17 22.06.2017 Prodej id. 786/20390 pozemků parc. č. 1107/2 a 1107/3 k. ú. Vokovice

1,2,

ZMČ 477/17 22.06.2017 Prodej id. 8/9 pozemků parc. č. 1236, jehož součástí je stavba a parc. č. 1237 v k. ú. Střešovice

1,2,

ZMČ 478/17 22.06.2017 Svěření podzemní stavby garáží v k. ú. Hradčany

1,2,

ZMČ 479/17 22.06.2017 Odejmutí svěření pozemků pod komunikací parc. č. 2470/1, 2470/2 k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 480/17 22.06.2017 Odejmutí svěření pozemku pod komunikací parc. č. 3668/11 k. ú. Břevnov

1,2,

ZMČ 481/17 22.06.2017 Odejmutí svěření částí pozemků parc. č. 581/2 a 583/8 k. ú. Dejvice

1,2,3,

ZMČ 482/17 22.06.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 3853/6 k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 483/17 22.06.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4766/8 k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 484/17 22.06.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4650/15 k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 485/17 22.06.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4648/65 k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 486/17 22.06.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4650/43 k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 487/17 22.06.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4648/33 k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 488/17 22.06.2017 Převod místní komunikace III. třídy (označena jako Otevřená a NN1356) umístěné na části pozemku parc. č. 571/2 k. ú. Střešovice ze správy TSK hl. m. Prahy do správy m. č. Praha 6

1,2,

ZMČ 489/17 22.06.2017 Neprominutí dluhu na nájemném a službách s nájmem bytu spojených

1,

ZMČ 490/17 22.06.2017 Poskytnutí dotací gymnáziím HMP na projekty oblasti 2.A z programu OTEVŘENÝ SVĚT 2017

1,2,

ZMČ 491/17 22.06.2017 Poskytnutí dotace POST BELLUM, o. p. s. na realizaci projektu Příběhy našich sousedů v základních školách

1,2,

ZMČ 492/17 22.06.2017 Poskytnutí dotací v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy

1,

ZMČ 493/17 22.06.2017 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Sport a volný čas na Šestce II. - podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit

1,2,

ZMČ 494/17 22.06.2017 Poskytnutí dotací organizacím poskytujícím hospicovou péči za I. čtvrtletí 2017

1,2,

ZMČ 495/17 22.06.2017 Poskytnutí individuální dotace Pražské organizaci vozíčkářů

1,

ZMČ 496/17 22.06.2017 Finanční dar Nadačnímu fondu Svatovítské varhany

1,2,

ZMČ 497/17 22.06.2017 Prodloužení termínů plnění úkolů uložených usneseními ZMČ

1,

ZMČ 498/17 22.06.2017 Silniční okruh kolem Prahy v severozápadním kvadrantu hlavního města Prahy

1,

POZNÁMKA: Záznamy z hlasování jsou uvedeny na konci každého usnesení.


Interpelace

Územní rozvoj - Výzva ke stažení žádosti pro změnu územního plánu podnět 80/2016

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2017 • odbor: KA

Ladronka - Rozšíření bruslařské dráhy v parku Pláň (Ladronka)

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2017 • odbor: KA

Petice - Petice "Proti vybudování podzemního parkoviště se zakladačem v parku Lotyšské ulice"

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2017 • odbor: KA

nezařazeno - Konec demokracie v Praze 6 a personální změny v KÚR

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2017

Parkování - Lotyšská, Ladronka, Institut informatiky a robotiky

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2017 • odbor: KA

Břevnovská radiála - Břevnovské radiály v Praze 6

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2017 • odbor: KA

Výstavba - Výstavba areálu Olymp

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2017

Kultura a volný čas - Akce na Vítězném náměstí

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2017 • odbor: OŠKS

Doprava - Doprava v Západní ulici

     [Vyřízeno] termín: 22.06.2017 • odbor: ODŽP

Péče o prostředí - Zeleň Prahy 6

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2017 • odbor: ODŽP

Péče o prostředí - Zápach v Bubenči

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2017 • odbor: ODŽP

nezařazenowebweb - Pohrdání občany a porušování zákonů ČR

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2017

Časopis Šestka - Časopis Šestka

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2017

Kultura a volný čas - Amfiteátr na Hanspaulce

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2017

Veřejné zakázky - Veřejné zakázky MČ Praha 6 zadávané prostřednictvím SNEO a.s.

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2017 • odbor: SNEO

Školství - MŠ Meziškolská

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2017 • odbor: OŠK

nezařazeno - Praha 6 - II. - Můj nápad pro Šestku

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2017 • odbor: KMČ

Byty - Objekt Milady Horákové 99

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2017 • odbor: OSM

Školství - MŠ Meziškolská

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2017 • odbor: OŠK

nezařazeno - Nezodpovězené otázky v interpelacích, stanovení cen pozemků, dění na MČ Praha 6

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2017

LDN - Chittussiho LDN

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2017

Poliklinika - Informovanost

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2017

Kotlářka - Významný krajinný prvek Kotlářka

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2017 • odbor: ODŽP

LDN - Odpověď na minulou interpelaci

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2017 • odbor: OSM

Poliklinika - Pater noster, poliklinika, fasáda, interiér, oprava

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2017 • odbor: OSM, SNEO

Veřejné zakázky - Způsob zadávání veřejných zakázek

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2017

ÚMČ - Praha 6 - I. - uzavírání smluv

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2017 • odbor: PO

ÚMČ - Praha 6 - III. - Stavební povolení COMITIA

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2017 • odbor: SNEO

nezařazeno - Několik otázek

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2017 • odbor: SNEO

Veřejné zakázky - Marná snaha o získání informací

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2017

nezařazeno - Dopis od SNEA a.s.

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2017

SNEO a.s. - SNEO a.s.

     [Vyřízeno] termín: 22.07.2017 • odbor: SNEO

přehled všech interpelací


Zprávy z průběhu zasedání

Zprávy
Cas Zpráva
10:00:00Dobrý den, jednání 17. Zastupitelstva městské části Praha 6 bylo zahájeno v 10:00 hodin.
11:45:00Nyní je na programu bod č. 2 - Návrh udělení čestného občanství MČ Praha 6 a ceny Městské části Praha 6 pro rok 2017.
12:00:18Od 12 hodin je na programu zařazen pevný bod - Informativní bod - vývoj kauzy a prezentace nového návrhu na zastavění pozemků parc. č. 1104/1, 1104/ a 1104/3, k.ú. Bubeneč.
13:01:00Pevný bod zařazený na 13:00 hodin -  Informativní bod - Poliklinika Pod Marjánkou.
13:52:12Po projednání infomativních bodů se pokračuje v projednávání meritorních bodů schváleného programu.
13:58:12Následuje 10 minutová přestávka.
15:00:00Od 15:00 následuje pevný bod interpelace.
16:54:31Interpelace občanů byly ukončeny v 16:50 hod a následuje projednávání pevného bodu č. 43 - Budoucnost  volnočasového areálu Ladronka - úvodní slovo má starosta MČ Praha 6 a Ing. arch. Polách.
16:58:07Po přestávce pokračuje jednání pevným bodem 42 - Šárecké údolí - zpracování územní studie s regulačními výstupy
18:31:28Nyní pokračuje jednání interpelacemi zastupitelů, celkem je přihlášeno 15 zastupitelů
20:36:23Po interpelacích zastupitelů pokračuje přerušený bod Prominutí nedobytných dluhů. Předložen byl nový návrh doplněný o odpis pohledávek. Nyní je vyhlášena přestávka.
21:02:58Po schválení nového doplněného návrhu pokračuje zasedání projednáváním majetkových bodů č. 8 - 31
21:04:39Diskuse se nyní vede k bodu týkajícího se návrhu na svěření  podzemních garáží na Prašném mostě.od HMP. Důvodem je urychlení jejich zprovoznění.
21:36:23Po rozsáhlé diskusi zastupitelé neschválili podaný protinávrh ani doplněný návrh usnesení a tím neschválili návrh na odejmutí svěřené správy pozemků v zahrádkářské osadě "Jenerálka"
22:37:17Schváleny byly dotace gymnáziím, POST BELLUM, o.p.s, , dotace v oblasti volného času  i dotace v dotačním programu Sport a volný čas na Šestce II.
22:47:36Byly schváleny i dotace v sociální a zdravotní oblasti a Finanční dar Nadačnímu fondu Svatovítské varhany.
22:59:58Posledním projednávaným bodem je Silniční okruh kolem Prahy v severozápadním kvadrantu hlavního města Prahy.
23:27:2217. zasedání Zastupitesltva městské části Praha 6 bylo ukončeno ve 22:30 hod.

Další zasedání je plánováno na 21. září 2017 opět od 10:00 hodin.

Dobrou noc
© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/zast_zapisy?termin=20346 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz