Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Zastupitelstvo MČ ›› Programy jednání a Zápisy ›› detail/podstránka

Informace o zasedání zastupitelstva

ZPĚT na seznam termínů jednání zastupitelstva

číslo zasedání:14 (volební období 2014-2018)
datum: 16.12.2016
předsedá:
program zasedání: p6pr2001614.docx (18 kB)
zápis ze zasedání: p6za2001614.doc (1 MB)

Celkový přehled o průběhu zasedání

Schválená usnesení zastupitelstva
Číslo Datum Název usnesení Připojené přílohy
ZMČ 366/16 16.12.2016 V. rozpočtová opatření MČ Praha 6 na rok 2016

1,2,

ZMČ 367/16 16.12.2016 Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2017

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

ZMČ 368/16 16.12.2016 Rozpočtový výhled Městské části Praha 6 na léta 2018 - 2022

1,2,3,4,5,6,

ZMČ 369/16 16.12.2016 Návrh Finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 6 na rok 2017

1,2,3,4,5,

ZMČ 370/16 16.12.2016 Chronologie sporu ve věci Vítězné náměstí - projekt Line (Lední medvěd)

1,

ZMČ 371/16 16.12.2016 Prodej části pozemku parc. č. 983/1 k. ú. Liboc

1,2,

ZMČ 372/16 16.12.2016 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4663/37 k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 373/16 16.12.2016 Svěření id. 1/2 pozemků parc. č. 901/4, 902/1, 902/3 a pozemků parc. č. 901/3, 901/5, 3679/12 k. ú. Břevnov dle Statutu hl. m. Prahy

1,2,3,

ZMČ 374/16 16.12.2016 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemku parc. č. 2284/1 k. ú. Břevnov

1,2,

ZMČ 375/16 16.12.2016 Vyhodnocení výsledků výběrového řízení na prodej 7 nebytových jednotek za nejvyšší nabídku

1,

ZMČ 376/16 16.12.2016 Vyhodnocení výsledků výběrového řízení na prodej 4 jiných nebytových prostor za nejvyšší nabídku

1,

ZMČ 377/16 16.12.2016 Projednání žádosti o bezúročné odložení splátek kupní ceny bytové jednotky

1,

ZMČ 378/16 16.12.2016 Prominutí nedobytných dluhů

1,

ZMČ 379/16 16.12.2016 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Aktivní Šestka - podpora pravidelné činnosti sportovních a volnočasových organizací v roce 2017

1,2,

ZMČ 380/16 16.12.2016 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Sport a volný čas na Šestce I. - podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit

1,2,

ZMČ 381/16 16.12.2016 Poskytnutí dotace v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy

1,

ZMČ 382/16 16.12.2016 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Kultura 2017/I

1,2,

ZMČ 383/16 16.12.2016 Poskytnutí dotace v oblasti Kultura mimo vyhlášený dotační program

1,

ZMČ 384/16 16.12.2016 Poskytnutí individuální dotace Nemocnici Milosrdných sester svatého K. Boromejského a Domovu svatého K. Boromejského na rok 2017

1,

ZMČ 385/16 16.12.2016 Uzavření smlouvy o poskytování sociálně ošetřovatelské péče občanům Prahy 6 na rok 2017 s Domovem svatého K. Boromejského

1,

ZMČ 386/16 16.12.2016 Zajištění služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené občany v roce 2017

1,

ZMČ 387/16 16.12.2016 Stanovení paušální hodinové částky pro poskytování náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva městské části Praha 6, s výkonem funkce člena - odborníka výboru ZMČ Praha 6, komise RMČ Praha 6 či pracovní skupiny

1,2,

ZMČ 388/16 16.12.2016 Stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 6

1,2,3,

ZMČ 389/16 16.12.2016 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 6 za rok 2016 a plán činnosti pro rok 2017

1,

ZMČ 390/16 16.12.2016 Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ Praha 6 v roce 2016 a plán činnosti na rok 2017

1,

ZMČ 391/16 16.12.2016 Výroční zpráva Výboru pro komunikaci a média za rok 2016 a plán činnosti na 1. pololetí roku 2017

1,

ZMČ 392/16 16.12.2016 Prodloužení termínů plnění úkolů uložených usnesením ZMČ

1,

POZNÁMKA: Záznamy z hlasování jsou uvedeny na konci každého usnesení.


Interpelace

Péče o prostředí - Kolouškové a vlci - smlouvy na úklid a údržbu zeleně - 106/99 Sb.

     [Vyřízeno] termín: 16.01.2017 • odbor: ODŽP

Stížnosti - Zvonická 9/714

     [Vyřízeno] termín: 16.01.2017 • odbor: OV

LDN - Pozemky na LDN

     [Vyřízeno] termín: 16.01.2017 • odbor: OSM

Doprava, P+R - P+R, dopravní situace P6, modré zóny

     [Vyřízeno] termín: 16.01.2017 • odbor: ODŽP

Doprava, P+R - Nekoncepční záměr spuštění parkoviště P+R v Tobrucké ul a dopady na rezidenty

     [Vyřízeno] termín: 16.01.2017 • odbor: ODŽP

Doprava, P+R - P+R parkoviště v Tobrucké

     [Vyřízeno] termín: 16.01.2017 • odbor: ODŽP

Doprava, P+R - P+R parkoviště v Tobrucké

     [Vyřízeno] termín: 16.01.2017 • odbor: ODŽP

Doprava, P+R - P+R parkoviště v Tobrutské

     [Vyřízeno] termín: 16.01.2017 • odbor: ODŽP

Doprava, P+R - Škodlivý, nekoncepční záměr otevření parkoviště P+R v Tobrucké ul.

     [Vyřízeno] termín: 16.01.2017 • odbor: ODŽP

Doprava, P+R - P+R parkoviště v Tobrucké

     [Vyřízeno] termín: 16.01.2017 • odbor: ODŽP

Doprava, P+R - P+R parkoviště v Tobrucké

     [Vyřízeno] termín: 16.01.2017 • odbor: ODŽP

Doprava - TKB - K následků zprovoznění TKB

     [Vyřízeno] termín: 16.01.2017 • odbor: ODŽP

Doprava, P+R - P+R parkoviště v Tobrucké

     [Vyřízeno] termín: 16.01.2017 • odbor: ODŽP

Tržní řád - Tržní řád

     [Vyřízeno] termín: 16.01.2017 • odbor: KA

Poliklinika Pod Marjánkou - Poliklinika

     [Vyřízeno] termín: 16.01.2017 • odbor: OSV

Zdravotnictví - Budoucnost obou LDN v areálu Chittussiho nemocnice

     [Vyřízeno] termín: 16.01.2017 • odbor: OSV

Poliklinika Pod Marjánkou - Interpelace MUDr. D.

     [Vyřízeno] termín: 16.01.2017

Kultura a volný čas - Kluziště na Vítězném náměstí

     [Vyřízeno] termín: 16.01.2017 • odbor: OŠKS

Petice - Slušnost a zákonnost - Petice Poliklinika Pod Marjánkou

     [Vyřízeno] termín: 16.01.2017

Kultura a volný čas - Praha 6 - vánoční výzdoba Evropské ul.

     [Vyřízeno] termín: 16.01.2017 • odbor: OŠKS

Akce MČ Praha 6 - Oslavy výročí Václava Havla - výčet akcí a nákladů

     [Vyřízeno] termín: 16.01.2017 • odbor: OŠKS

Bezpečnost - Rizikové objekty

     [Vyřízeno] termín: 16.01.2017

Petice - Petice "Southern Hill"

     [Vyřízeno] termín: 16.01.2017 • odbor: KT

přehled všech interpelací


Zprávy z průběhu zasedání

Zprávy
Cas Zpráva
10:03:00Dobrý den, vítáme Vás na 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6. Pevný bod Interpelace je zařazen od 15:00 hodin.
10:10:00Byli schválení členové návrhového výboru, nyní probíhá schvalování návrhu programu jednání.
10:33:00Byl schválen program jednání a nyní probíhá projednávání následujících bodů programu.
13:55:36Byl schválen bod č. 3 - rozpočtový výhled MČ Praha 6 na léta 2018 - 2022, nyní se pokračuje projednáváním dalších bodů programu.  
15:00:00Bylo schváleno 9 bodů programu, nyní budou na Interpelace, po ukončení Interpelací se bude pokračovat v projednávání následujících bodů programu.
16:30:22Následují interpelace zastupitelů.
17:01:25Interpelace byly ukončeny, nyní se pokračuje v projednávání bodů programu, na pořadí je projednávání bodu č. 9.
19:28:53Následuje 10 minutová přestávka.© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/zast_zapisy?termin=20137 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz