Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Zastupitelstvo MČ ›› Programy jednání a Zápisy ›› detail/podstránka

Informace o zasedání zastupitelstva

ZPĚT na seznam termínů jednání zastupitelstva

číslo zasedání:12 (volební období 2014-2018)
datum: 22.09.2016
předsedá:
program zasedání: p6pr2001612.doc (63 kB)
zápis ze zasedání: p6za2001612.doc (1 MB)

Celkový přehled o průběhu zasedání

Schválená usnesení zastupitelstva
Číslo Datum Název usnesení Připojené přílohy
ZMČ 308/16 22.09.2016 Volba přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6

1,

ZMČ 309/16 22.09.2016 Odvolání člena Kontrolního výboru ZMČ

1,

ZMČ 310/16 22.09.2016 Volba člena Kontrolního výboru ZMČ

NE

ZMČ 311/16 22.09.2016 IV. rozpočtová opatření MČ Praha 6 na rok 2016

1,2,3,

ZMČ 312/16 22.09.2016 Zpráva o plnění rozpočtu Městské části Praha 6 za 1. pololetí roku 2016

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

ZMČ 313/16 22.09.2016 Zpráva o výsledcích hospodaření zdaňované činnosti Městské části Praha 6 k 30.06.2016

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,

ZMČ 314/16 22.09.2016 Prováděcí předpis k prodeji vybraných nebytových jednotek v domech již schválených Zastupitelstvem městské části Praha 6 k prodeji

1,2,

ZMČ 315/16 22.09.2016 Prodej pozemku pod schodištěm parc. č. 318/3 k. ú. Veleslavín (dle GP 746-96/2015 k.ú. Veleslavín)

1,2,3,

ZMČ 316/16 22.09.2016 Prodej pozemků parc. č. 869/1, parc. č. 869/2, parc. č. 869/5 a parc. č. 869/6 v k. ú. Břevnov

1,2,

ZMČ 317/16 22.09.2016 Prodej pozemků parc. č. 2833, parc. č. 2834 a parc. č. 2835 k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 318/16 22.09.2016 Prodej pozemků parc. č. 1271/4, parc. č. 1271/5 a parc. č. 1271/90 (dle GP č. 1284-31/2016) k. ú. Vokovice

1,2,

ZMČ 319/16 22.09.2016 Prodej pozemku parc. č. 1271/6 (dle GP č. 1284-31/2016) k. ú. Vokovice

1,2,

ZMČ 320/16 22.09.2016 Prodej pozemků parc. č. 2596/29, 2596/30, 2610/2, 2610/3 k. ú. Ruzyně

1,2,3,

ZMČ 321/16 22.09.2016 Prodej pozemku parc. č. 1031/5 (dle GP č. 3882-45/2014 k. ú. Dejvice)

1,2,3,

ZMČ 322/16 22.09.2016 Prodej části pozemku parc. č. 1300/27 k. ú. Ruzyně

1,2,3,

ZMČ 323/16 22.09.2016 Odkoupení id. 1/2 pozemků parc. č. 901/4, parc. č. 902/1, parc. č. 902/3 a pozemků parc. č. 902/2, parc. č. 905 k. ú. Břevnov

1,2,

ZMČ 324/16 22.09.2016 Zrušení výběrového řízení na prodej id. 1/2 pozemků parc. č. 2995, jehož součástí je stavba č.p. 1919, parc. č. 2996/1 a parc. č. 2996/2 v k. ú. Dejvice a prodej id. 1/2 pozemků parc. č. 2995, jehož součástí je stavba č.p. 1919 a parc. č. 2996/1 v k. ú.

1,2,3,

ZMČ 325/16 22.09.2016 Změna usnesení ZMČ Praha 6 č. 523/14 ze dne 19.09.2014 - Výstavba půdních bytů v domech hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 6

1,

ZMČ 326/16 22.09.2016 Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na části pozemku parc. č. 876/1 k. ú. Střešovice

1,2,

ZMČ 327/16 22.09.2016 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4646/15 k. ú. Dejvice

1,2,3,

ZMČ 328/16 22.09.2016 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4648/46 k. ú. Dejvice

1,2,3,

ZMČ 329/16 22.09.2016 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4648/109 k. ú. Dejvice

1,2,3,

ZMČ 330/16 22.09.2016 Odejmutí svěření částí pozemků parc. č. 629/1, 630/1 k. ú. Břevnov

1,2,3,

ZMČ 331/16 22.09.2016 Vyhodnocení výsledků výběrového řízení na prodej 9 volných bytových jednotek za nejvyšší nabídku

1,

ZMČ 332/16 22.09.2016 Schválení nabyvatelů a kupních cen bytových jednotek prodávaných v souladu s usnesením ZMČ Praha 6 č. 184/12 ze dne 20.04.2012

1,

ZMČ 333/16 22.09.2016 Prominutí poplatků z prodlení

1,

ZMČ 334/16 22.09.2016 Přidělení programové dotace na podporu obnovy památkově významného objektu či souboru na rok 2016 "Památková dotace"

1,

ZMČ 335/16 22.09.2016 Poskytnutí dotací v oblasti sociálních služeb pro rok 2016 - dofinancování

1,2,

ZMČ 336/16 22.09.2016 Poskytnutí individuální dotace Nadačnímu fondu Šestý smysl

1,

ZMČ 337/16 22.09.2016 Poskytnutí individuální dotace Pražské organizaci vozíčkářů

1,

ZMČ 338/16 22.09.2016 Poskytnutí dotací organizacím poskytujícím hospicovou péči za 2. čtvrtletí 2016

1,2,

ZMČ 339/16 22.09.2016 Poskytnutí dotace POST BELLUM, o.p.s na realizaci projektu Příběhy našich sousedů v základních školách zřizovaných MČ Praha 6

1,2,3,

ZMČ 340/16 22.09.2016 Poskytnutí dotace v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy

1,

ZMČ 341/16 22.09.2016 Poskytnutí movitého daru Policii ČR - KŘ hl.m.Praha s určením pro Policii ČR - Obvodní ředitelství Praha I v roce 2016.

1,

ZMČ 342/16 22.09.2016 Motivační odměny zaměstnancům hl. m. Prahy zařazeným do orgánu Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 6, ke zkvalitnění výkonu služby a stabilizaci personální situace.

1,

ZMČ 343/16 22.09.2016 Darovací smlouva akademickému malíři Jiřímu Anderlemu

1,2,

ZMČ 344/16 22.09.2016 Prodloužení termínů plnění úkolů uložených usneseními ZMČ

1,

ZMČ 345/16 22.09.2016 Poskytnutí dotace v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy

1,

POZNÁMKA: Záznamy z hlasování jsou uvedeny na konci každého usnesení.


Interpelace

- Poskytování informací dle 106/99 Sb. , Evergreen a otevřená radnice

     [Vyřízeno] termín: 21.10.2016 • odbor: KT

Poskytování informací - K poskytování inf. dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k požadavku Ing. M.

     [Vyřízeno] termín: 22.10.2016

- Život seniorů v DPS

     [Vyřízeno] termín: 21.10.2016 • odbor: OSV

- Spolupráce s MHMP při řešení současné dopravní situace na MČ Praha 6

     [Vyřízeno] termín: 21.10.2016

Kultura a volný čas - Organizace kulturních akcí

     [Vyřízeno] termín: 22.10.2016 • odbor: OŠKS

DPS a DS - DPS Šlejnická 5 - balkóny, lodžie, dlažba, lešení. Krátkodobá sleva z nájemného

     [Vyřízeno] termín: 22.10.2016 • odbor: SNEO

Petynka - Projekt dostavby sportovně rekreačního areálu Petynka

     [Vyřízeno] termín: 22.10.2016

Petynka - Dostavba plaveckého areálu na Petynce

     [Vyřízeno] termín: 22.10.2016 • odbor: SNEO

Územní plán - Změna územní plánu a připomínky k metropolitnímu plánování

     [Vyřízeno] termín: 22.10.2016 • odbor: KA

Petynka - Architektonická soutěž na projekt "Petynka", postup schvalování a business case

     [Vyřízeno] termín: 22.10.2016 • odbor: SNEO

Poliklinika Marjánka - Poliklinika Marjánka

     [Vyřízeno] termín: 22.10.2016 • odbor: SNEO

Bezpečost - Péče o veřejný prostor

     [Vyřízeno] termín: 22.10.2016

- Odsvěření pozemků na Drnovské a poskytnutní znaleckých posudků zastupitelům

     [Vyřízeno] termín: 22.10.2016 • odbor: OSM

Doprava - Dopravní situace na Macharově náměstí a blízkém okolí

     [Vyřízeno] termín: 22.10.2016 • odbor: ODŽP

Doprava - Obnovení průjezdu Špálovou ulicí a uvolnění provozu v přilehlých ulicích (Západní, Východní)

     [Vyřízeno] termín: 22.10.2016 • odbor: ODŽP

Doprava - Dopravní situace na Macharově náměstí a blízkém okolí

     [Vyřízeno] termín: 22.10.2016 • odbor: ODŽP

Doprava - Dopravní situace na Ořechovce

     [Vyřízeno] termín: 21.10.2016 • odbor: ODŽP

Doprava - Dopravní situace v oblasti Macharova náměstí

     [Vyřízeno] termín: 22.10.2016 • odbor: ODŽP

Kultura a volný čas - Šesťák

     [Vyřízeno] termín: 22.10.2016

Doprava - Doprava, parkování a zóny

     [Vyřízeno] termín: 21.10.2016 • odbor: ODŽP

Péče o prostředí - Stav chodníků a údržba zeleně

     [Vyřízeno] termín: 22.10.2016 • odbor: ODŽP

ÚMČ - Starostování

     [Vyřízeno] termín: 22.10.2016

Doprava - Parkování mimo zóny na Praha 6 - Interpelace pí S.

     [Vyřízeno] termín: 22.10.2016 • odbor: ODŽP

Doprava - Praha 6 - parkování v klidu, změny v dopravě po zavedení zón

     [Vyřízeno] termín: 22.10.2016 • odbor: ODŽP

Školství - Prázdninový provoz školek, plánování a rozvoj školství - koncepce sociální

     [Vyřízeno] termín: 22.10.2016 • odbor: OŠKS

- Výklad metodiky k Zónám placeného stání

     [Vyřízeno] termín: 22.10.2016 • odbor: ODŽP

Doprava - Informování orgánů MČ Praha 6 o uzavírce Korunovační - dle 106/99 Sb.

     [Vyřízeno] termín: 21.10.2016 • odbor: ODŽP

Petynka - Koupaliště Petynka

     [Vyřízeno] termín: 22.10.2016 • odbor: SNEO

Poliklinika Pod Marjánkou - Žádost o projednání petice "Pod Marjánkou" v ZMČ

     [Vyřízeno] termín: 22.10.2016 • odbor: SNEO

- Svoboda tisku a opozice

     [Vyřízeno] termín: 22.10.2016 • odbor: předsedové opozičníc

ÚMČ - Kritika neprojednávání petice občanů k poliklinice v Břevnově ZMČ Praha 6

     [Vyřízeno] termín: 22.10.2016

nezařazeno - Debata k dopravě na facebooku

     [Vyřízeno] termín: 22.10.2016 • odbor: KMČ

ÚMČ - Práce a kompetence komisí a výborů

     [Vyřízeno] termín: 22.10.2016

přehled všech interpelací


Zprávy z průběhu zasedání

Zprávy
Cas Zpráva
10:05:00Dobrý den, vítáme Vás na 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6. Pevný bod Interpelace je zařazen od 15:00 hodin.
10:10:00Nyní probíhá složení slibu nových zastupitelů Simony Nesvatbové za klub ODS  a Petra Píši za Stranu Zelených.
10:16:00Následuje jmenování a hlasování o členech návrhového výboru.
10:19:00Pan starosta otevřel diskusi k návrhu programu.
10:40:00Následuje 5 minutová přestávka.
10:46:06Po přestávce pokračuje diskuse a návrhy na změny programu
10:53:49Následuje 5 minutová přestávka.
10:57:17Po přestávce následuje hlasování o návrhu programu.
11:01:54Program zastupitelstva byl schválen, nyní následuje první bod - návrh na zvolení přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6.
11:06:12Nyní probíhá projednávání dalších bodů programu.
13:10:00Následuje 30 minutová přestávka.
13:43:07Po přestávce následuje projednávání dalších bodů programu.
14:49:15Následuje přestávka, poté bude následovat pevný bod Interpelace od 15:00 hodin.
15:00:17Po přestávce následují Interpelace, na programu je 19 Interpelací občanů a 20 interpelací zastupitelů.
16:20:49Následují interpelace zastupitelů.
18:07:36Probíhá 10 minutová přestávka.
18:20:02Po přestávce následuje pokračování v projednávání jednotlivých bodů programu.
18:47:03Byly projednány všechny body programu, pan starosta otevřel rozpravu k bodu Různě.
19:57:1012. jednání zastupitelstva bylo ukonečeno.© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/zast_zapisy?termin=20071 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz